Nacházíte se zde: Úvod Katalogy a databáze Licencované databáze Přehled licencovaných zdrojů RILM Abstracts of Music Literature

RILM Abstracts of Music Literature

RILM Abstracts of Music Literatureab.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

Databáze RILM Abstracts of Music Literature je přístupná v rámci projektu Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory.


RILM Abstracts of Music Literature jsou nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším bibliografickým zdrojem zaměřeným na odbornou literaturu o hudbě. Databázi vytváří Répertoire International de la Littérature Musical (RILM) se sídlem v New Yorku na základě spolupráce s cca 60 národními redakcemi RILM. Neustále doplňovaná bibliografie obsahuje záznamy o odborné literatuře napsané v bezmála 200 jazycích; záznamy zahrnují titul v originálním jazyce publikace, jeho překlad do angličtiny, kompletní bibliografické údaje, abstrakt v angličtině a podrobné rejstříky. Bibliografie je od roku 1967 vydávána v knižní podobě, v současnosti je vedle tištěných svazků vydávaných s roční frekvencí zpřístupňována ve formě CD-ROM a on-line. Podrobnější informace o databázi poskytuje hudební oddělení. Databáze je zpřístupňována v hudebním oddělení a v Referenčním centru.Obsah databáze

 • pokrývá odbornou muzikologickou literaturu všech typů, tj. časopisecké články, knihy, bibliografie, katalogy, sborníky z konferencí, Festschrifty, diskografie, disertace, filmy a videa
 • recenze koncertů a nahrávek, průvodní texty k nahrávkám či skripta a jiné pedagogické pomůcky jsou evidovány pouze v případě, že mají vědecký či dokumentační význam
 • evidovány jsou především práce z oblasti muzikologie, hudební historiografie, etnomuzikologie, nauky o nástrojích, hudebního knihovnictví, provozovací praxe, notace, hudební teorie a analýzy, pedagogiky, liturgie, tance, kritiky, muzikoterapie a mnohé další včetně interdisciplinárních
 • řada záznamů obsahuje odkazy na plné texty dostupné v databázích Academic Search Premier a MasterFILE PremierRozsah databáze

 • téměř 400 000 záznamů
 • od roku 1969 do současnosti
 • roční nárůst o cca 30 000 záznamů
 • databáze je aktualizována s měsíční frekvencíVyhledávání

 • uživatelské rozhraní databáze nabízí dva vyhledávací formuláře a prohlížení rejstříků
 • jednoduché vyhledávání (Basic Search) umožňuje vyhledávat slova či fráze vůbec, oblast vyhledávání lze omezit a je možno rovněž používat logické a proximitní operátory a znaky pro nahrazování a krácení
 • pokročilé vyhledávání (Advanced Search) umožňuje kombinovat vyhledávání v různých polích
 • výsledky vyhledávání je možno uložit či odeslat e-mailem, upravovat a ukládat je možno též historii vyhledávání
 • nápověda pro vyhledávání

Václav Kapsa