Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Archa pro Ukrajinu: školení

Archa pro Ukrajinu: školení

V termínu od 19.-27. 6.2024 proběhlo čtyřdenní odborné školení s názvem „Záchrana písemného kulturního dědictví“ pro Ukrajinu. Školení zahájili generální ředitel NK Tomáš Foltýn...
Archa pro Ukrajinu: školení

mikrofon

Dne 19.6.2024 bylo zahájeno školení s názvem „Záchrana písemného kulturního dědictví“ ("Rescuing the written cultural heritage"). Školení probíhalo na platformě ZOOM a zahájili jej úvodním slovem a pozdravem generální ředitel Národní knihovny ČR Mgr. Tomáš Foltýn a Oksana Bruy z Knihovnické asociace Ukrajiny (Ukraine Library Association).

Odborný program školení zajistily odborné pracovnice Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny České republiky – Petra Vávrová, Jitka Neoralová a Dana Novotná. Simultánní překlad zajistila Ludmila Goureyeva.

Během prvního dne se účastníci seznámili s činnostmi a kroky pro záchranu knih, myšlenkami vedoucími ke vzniku Archy 1 (mobilního pracoviště záchrany knihovních fondů), typy poškození knihovních fondů v důsledku havárií, živelních pohrom a válečného konfliktu a dále s metodami čištění zasažených knihovních fondů, dokumentů a fotografií. Nejprve proběhly teoretické přednášky, potom následovala krátká videa dokumentující jednotlivé postupy a zásahy, které bude možné dělat v mobilním pracovišti. Nakonec následovala diskuze na daná témata, jako konkrétní volba čisticího prostředku na vybrané typy znečištění, mikrobiologické znečištění, dezinfekci apod.

Během druhého dne se účastníci seznámili s metodami dezinfekce, měřením mikrobiologické aktivity papíru a povrchu knih přístrojem Luminometr, získali informace o vakuovém balení a sušení, stanovení hodnoty pH papíru pomocí pH metru s dotykovou elektrodou. Promítnuta byla videa, názorně prezentující vakuové balení a sušení ve vakuové baličce, stanovení hodnoty pH pomocí 2 různých pH metrů, práci s Luminometrem, dezinfekci v parách butanolu a dezinfekci sprejováním etanolem.

Ve dnech 26. a 27. června 2024 proběhly další dva dny školení, zaměřené na metody ambulantních oprav knih, různé případové studie, krizové plány, používání sad první pomoci a kolečka první pomoci, příprava knih na sušení a zamražení, případové studie různých typů poškození vyvolané různými živelními pohromami a katastrofami, krizové plány a specializovaný slovník odborných termínů. Poslední den potom proběhla rozsáhlá diskuze a odpovídání na četné dotazy. Nakonec školení uzavřel generální ředitel Národní knihovny České republiky Mgr. Tomáš Foltýn a Sergii Dotsenko z Národní knihovny Ukrajiny.

Během školení bylo zaznamenáno 275 přihlášených z různých knihoven a kulturních institucí s tím, že někde docházelo k výpadkům elektřiny a kolegové se nemohli připojit. Proto byl pořízen záznam školení, aby si jej mohli v budoucnu poslechnout.

Následovat budou další online konzultace po několika týdnech, postupně budeme tvořit formulář otázek a odpovědí a distribuovat jej mezi účastníky školení.