Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Poskytování služeb od 13. dubna 2021

Poskytování služeb od 13. dubna 2021

Národní knihovna ČR obnovuje od 13. 4. 2021 část služeb pro veřejnost ve stanovišti Klementinum, a to v omezeném režimu. V Hale služeb budou poskytovány tyto služby ...
Poskytování služeb od 13. dubna 2021

praporek

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 a Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven ze dne 9. 4. 2021 Národní knihovna ČR obnovuje od 13. 4. 2021 část služeb pro veřejnost ve stanovišti Klementinum, a to v omezeném režimu.

Přehled a podmínky poskytovaných služeb

Od úterý 13. dubna 2021 je otevřena Hala služeb s vybranými službami.

Otevírací doba Haly služeb (do odvolání): pondělí až pátek 9:00 - 19:00


V Hale služeb budou poskytovány tyto služby:

Registrace

 • registrace nových čtenářů včetně dokončení předregistrace
 • prodlužování platnosti čtenářských průkazů

Půjčování knih mimo budovu

 • knihy, které byly k vypůjčení připraveny do 5. března 2021
  - knihy budou připravené k vyzvednutí po dobu jednoho týdne od otevření NK ČR

 • knihy nově objednané
  - zadávání požadavků prostřednictvím elektronických katalogů je umožněno od pondělí 12. dubna 2021, 12:00
  - lhůta pro vyřízení objednávky je standardní, tj. 2-3 hodiny od objednání; výjimkou jsou knihy, u nichž je uvedeno "delší expedice" - u těchto knih se lhůta může prodloužit až na dva pracovní dny
  - pokud nemáte možnost si knihy sami v elektronickém katalogu objednat, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na čísle 221 663 248 nebo e-mailem na adrese hala.os@nkp.cz/pujcovna.os@nkp.cz
  - uvítáme, když si čtenář k podpisu potvrzení o výpůjčce přinese vlastní kuličkové pero

Příjem vrácených knih

 • lhůta vrácení byla během uzavření jednotně prodloužena do 3. 5. 2021
 • poplatky z prodlení vzniklé do 17. prosince 2020 se za dobu uzavření nezvyšují
  - nevztahuje se na výpůjčky vymáhané advokátní a soudní cestou
 • knihy je možné vrátit i prostřednictvím doručovacích služeb, v případě České pošty je třeba zvolit doporučenou / pojištěnou zásilku

Meziknihovní služby

 • vyzvednutí a vrácení absenčních výpůjček
 • vyzvednutí kopií dodaných v rámci meziknihovních služeb

Reprografické služby

 • vyzvednutí předem objednaných kopií z fondu NK ČR


Čtenářům je umožněn přístup pouze do
Haly služeb

 • vstup do dalších prostor knihovny není povolen
 • toalety nejsou pro veřejnost přístupné
 • maximální počet čtenářů v Hale služeb je 20
 • pokud v Hale služeb je již maximální povolený počet čtenářů, musí další čtenáři vyčkat a řídit se pokyny ostrahy NK ČR a pracovníků NK ČR


Čtenáři jsou povinni

 • vstupovat a prodlévat v knihovně se zakrytými dýchacími cestami a používat respirátory bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95, nanoroušky certifikované na úrovni FFP2
 • dezinfikovat si ruce u vstupu do budovy, případně u vstupu do Haly služeb a Slovanské knihovny
 • dodržovat rozestupy 2 metry dle značení nebo pokynů ostrahy NK ČR a pracovníků NK ČR
 • respektovat další pokyny (písemné, ústní, vizuální) organizující pohyb a pobyt v NK ČR
 • pobývat v knihovně pouze po dobu nezbytně nutnou


Do odvolání zůstávají uzavřeny všechny studovny NK ČR.

Nadále je pro registrované uživatele přístupná Národní digitální knihovny-Covid a elektronické informační zdrojeDalší služby zůstávají přístupné v online režimu.


V omezeném režimu od úterý 13. dubna 2021 obnovuje poskytování části služeb i Knihovna knihovnické literatury a Slovanská knihovna:

výdej a vracení výpůjček z Knihovny knihovnické literatury

 • v bázi KKL je možné objednat knihy určené pro výpůjčku mimo budovu
 • výpůjčky bude možné vracet a vyzvedávat formou “výdejního okénka”
 • provozní doba “výdejního okénka” Knihovny knihovnické literatury
  • pondělí 9:00-12:00 a 13:00-17:00
  • úterý 9:00 - 12:00
  • středa 9:00 - 12:00
  • čtvrtek 9:00-12:00 a 13:00-17:00
  • pátek 9:00 - 12:00
 • pracovníky Knihovny knihovnické literatury od služebního vchodu do NK ČR (v průjezdu směrem na Studentské nádvoří) kontaktujte telefonicky na čísle 221 663 348
 • před služebním vchodem do NK ČR poté vyčkejte na jejich příchod


výdej a vracení výpůjček ze Slovanské knihovny

 • v bázi SLK je možné objednat knihy určené pro absenční výpůjčky od neděle 11. dubna 2021, 8:00
 • provozní doba Slovanské knihovny: pondělí - pátek 9:00 - 19:00
 • čtenářům Slovanské knihovny bude za zpřísněných podmínek povolen vstup do Slovanské knihovny; čtenáři Slovanské knihovny jsou povinni tyto podmínky respektovat
 • délka pobytu uvnitř budovy bude časově omezena
 • čtenáři Slovanské knihovny jsou povinni si v šatně odložit svrchní oděv a zavazadla