Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Provoz Národní knihovny od 10. 9. 2020

Provoz Národní knihovny od 10. 9. 2020

Upozorňujeme na změny v režimu provozu NK ČR od 10. září 2020 - ve vnitřních prostorách NK je nutné mít zakrytá ústa a nos. Od 31. srpna 2020 platí běžná provozní doba ...
Provoz Národní knihovny od 10. 9. 2020

praporek

Změny v režimu provozu NK ČR od 10. září 2020.

Provozní doba od 31. srpna 2020 >>>

Přístup do vyhrazené části knihovny mají jen registrovaní uživatelé nebo evidované návštěvy na základě projednání:

 • Pro průchod turnikety u vstupu do vyhrazené části knihovny je nezbytný čtenářský průkaz nebo návštěvnická karta

Opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací:

POZOR! Zdravotně hygienická opatření v důsledku zhoršující se epidemiologické situace, vydaná v Národní knihovně ČR se na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví s účinností od 10. 9. 2020 upravují takto:
Všem osobám se do odvolání zakazuje pohyb uvnitř objektů Národní knihovny ČR bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Pokud usednete ve studovně, musíte mít ústa a nos zakrytá.

I nadále trvá pro osoby vstupující do prostor Národní knihovny ČR a pobývající v nich povinnost dezinfikovat si ruce a  i nadále je regulován pohyb v prostorách knihovny, jakož i počet studijních míst ve studovnách.

Provoz WC a toalet pro veřejnost a zaměstnance je navzájem oddělen, žádáme  uživatele, aby toto rozdělení z hygienických důvodů respektovali.

Bistro je otevřeno i pro uživatele knihovny.

Specifika provozu jednotlivých studoven po dobu omezeného režimu sledujte na jejich webových stránkách:
Všeobecná studovna
Studovna vědeckých pracovníků
Studovna společenských a přírodních věd
Referenční centrum
Studovna periodik
Studovna Slovanské knihovny
Knihovna knihovnické literatury
Studovna rukopisů a starých tisků
Studovna hudebního oddělení
Studovna Hostivař

Hlavní pravidla provozu studoven:

 • čtenáři jsou povinni u vstupu do studovny si dezinfikovat ruce
 • pravidla pro přístup do studoven v přízemí se mění:
 • běžné studijní místo není třeba si rezervovat předem online
 • v Referenčním centru je možné si rezervovat online předem čas pro práci na počítači prostřednictvím uživatelského konta (jako do března 2020) pro:

  • přístup do digitální knihovny Kramerius
  • přístup k internetu (příp. editaci dokumentu)
  • Čtenářům bez rezervace bude přiděleno místo dle aktuálních podmínek ve studovně.

 • podmínky provozu studijních míst a technických zařízení si vynucují zvláštní opatření:
  • počet míst ke studiu je omezen, rozmístění upraveno tak, aby byla zajištěna žádoucí vzdálenost mezi čtenáři
   • vzhledem k malému počtu míst bude obsazené, ale delší dobu (30 minut a déle) nevyužívané místo uvolněno
  • místa ke studiu nesmí čtenáři v rámci sestavy nábytku posouvat
   • spolupracující dvojice požádá o úpravu službu ve studovně
  • při čekání v řadě u pultu služby je třeba zachovávat žádoucí vzdálenost mezi čtenáři (dle značení)
  • u vstupu do studoven a u pultu služby je k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou
 • ukončení práce i na volně přístupném počítači sdělte službě

 

V Praze dne 28. srpna 2020.

PhDr. Mgr. Jana Huňová
ředitelka Odboru služeb