Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2019 Národní knihovna otevře své trezory

Národní knihovna otevře své trezory

V letošním roce si připomínáme 600 let od úmrtí Václava IV., římského a českého krále. Při této příležitosti připravila Národní knihovna spolu s Národním archivem výstavu listin Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV. Součástí bude dvoudenní vystavení vzácných originálů rukopisů z přelomu 14. a 15. století, tedy z doby Václava IV.
Národní knihovna otevře své trezory

miniatura

V letošním roce si připomínáme 600 let od úmrtí Václava IV., římského a českého krále. Při této příležitosti připravila Národní knihovna spolu s Národním archivem výstavu listin Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV. Součástí bude dvoudenní vystavení vzácných originálů rukopisů z přelomu 14. a 15. století, tedy z doby Václava IV.

Již tento pátek a sobotu bude Zrcadlová kaple pražského Klementina dějištěm další expozice historických dokumentů uložených v trezorech Národní knihovny. „Máme v našich sbírkách celou řadu pokladů a jsem rád, že jsou ve stavu, který umožňuje jejich vystavování a zpřístupňování veřejnosti takzvaně naživo a nejen formou digitální knihovny Manuscriptorium,“ říká generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda. „Tentokrát si budou moci návštěvníci prohlédnout 6 rukopisů z doby Václava IV., které se datují do 14. a 15. století. Ačkoliv se jedná o opravdu staré rukopisy, tak se stále nejedná o dokumenty nejstarší. Ve sbírkách máme řecké papyry z 1. století našeho letopočtu. Ty ale v trezorech pro tento víkend zůstanou,“ dodává Kocanda.

Výstava vychází ze spolupráce dvou vrcholných paměťových institucí naší země, které společnou výstavu zaměřily na písemné dědictví z doby vlády Václava IV. – Národní archiv z pohledu „úředních“ dokumentů a Národní knihovna z pohledu literárních děl,“ říká k výstavě Mgr. Jan Vojtíšek, autor výstavy. „Návštěvníci se mohou těšit například na dílo o zemědělství Petra de Crescentiis, které je v podstatě jakousi encyklopedií zemědělství, nebo na breviář, tedy modlitební knihu jedné z benediktinek kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, a to z počátku 15. století,“ vyjmenovává Jan Vojtíšek důvody, proč byste měli na výstavu zavítat.

Ze známé knihovny Václava IV. se nezachovala na našem území ani jedna kniha. Tato knihovna patřila bezpochyby k nejrozsáhlejším a také nejkrásnějším knižním sbírkám v tehdejší střední Evropě, protože mladý král toužil po vybudování reprezentativní knihovny, která by se vyrovnala knižním sbírkám jeho francouzských příbuzných. Knihovna však zanikla brzy po Václavově smrti. Podle všeho byla rozkradena nebo zničena při odbývání hradu husity. Několik kodexů bylo zachráněno. Nejvíce jich dnes vlastní Rakouská národní knihovna.

Výstava bude přístupná zdarma. V den sobotního státního svátku budou v Klementinu otevřeny zdarma další dvě expozice. V přízemí hlavní budovy Klementina to bude výstava Ad mandatum domini Regis: Z královské kanceláře a knihovny Václava IV., kde se návštěvníci seznámí především s chodem královské kanceláře za Václava IV., faksimile rukopisů, listin a pečetí spjatých s tímto římským a českých králem. Dále bude možno navštívit výstavu v Galerii Klementinum s názvem Co se skrývá pod podlahou, která představuje zdejší archeologické objevy.

Vystavené rukopisy

Breviář neznámé benediktinky z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě z počátku 15. stoletíRukopis byl objednán pro blíže neznámou benediktinku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě v některé z pražských písařských a iluminátorských dílen ovlivněných tvorbou umělců z okruhu Václava IV.

Žaltář z počátku 15. stolet
Výzdoba Žaltáře byla provedena iluminátorem Fráňou, podílejícím se na výzdobě Bible Václava IV. a Cyklu o Willehalmovi.

Boniohannes de Messana, Martinus Bracarensis, Honorius Augustodiensis: Textus varii,  cca 1390
Za tvůrce je tradičně považován malíř Fráňa, i když poslední výzkumy toto jeho autorství spíše zpochybňují.

Petrus de Crescentiis: Ruralia commoda z let 1415-1418
Autor je kladen do okruhu Mistra Geronského martyrologia spjatého s dvorským uměním Václava IV., a to zejména na základě tvarů poměrně bohatého vegetativního ornamentu.

Epištoly Petra z Blois ze 14. - 15. století
V úvodní miniatuře H(enrico) je vyobrazena polopostava anglického krále Jindřicha II.  Autorem výzdoby je s největší pravděpodobností Mistra Samsonovy historie, který se vedle dvou svazků Bible Václava IV. podílel také na výzdobě řady dalších rukopisů.

Latinský sborník traktátů Johna Wyclifa, sv. Augustina a (Pseudo-) Chrysostoma z období cca 1411-1414
Latinský sborník je zahájen iniciálou R, ve které je umístněn John Wyclif. Jako autor byl identifikován hlavní mistr Bible mincmistra Petra Zmrzlíka ze Svojšína silně ovlivněný především Mistrem Zlaté buly.

Datum konání výstavy: 27. 9. - 28. 9 2019
Čas: 10 – 18 hodin
Místo: Zrcadlová kaple, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1
Vstup zdarma

Fotogalerie z výstavy >>

Národní knihovna otevře své trezory