Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2019 Notářský instrument z roku 1406

Notářský instrument z roku 1406

Národní knihovna ČR získala v aukci vzácný notářský instrument z roku 1406 napsaný na pergamenu o rozměrech 54,2 x 52cm za 15,5 milionů korun. Částku na nákup poskytlo Ministerstvo kultury ČR.
Notářský instrument z roku 1406

rukopis

Národní knihovna ČR získala vzácný notářský instrument z roku 1406 napsaný na pergamenu o rozměrech 54,2 x 52cm za 15,5 milionů korun. Aukce se zúčastnil za Národní knihovnu ČR generální ředitel Martin Kocanda. "Notářský instrument by se dal připodobnit k dnešním soudním protokolům. Takových dokumentů se logicky dochovalo velmi málo, protože měly většinou význam jen pro dvě strany sporu v tu danou dobu. Dnes se jedná o důležitý vhled do tehdejší právní praxe," vysvětluje Martin Kocanda.

Vydražený rukopis nabízí pohled do rodinných vztahů v pozdním středověku. Týká se sporu mladšího bratra, univerzitního scholára, se starším bratrem o dědictví po zemřelém otci a v souvislosti s tím i s ovdovělou matkou, která se znovu vdala. Jako pramen je tato písemnost důležitá zejména pro pochopení majetkových vztahů a majetkových sporů v tehdejší době, dále je také zásadní pro doplnění životopisu pozdějšího lékaře Jana z Borotína, stoupence Mistra Jana Husa. "Pro Národní knihovnu má tento rukopis velký význam. Dnes v našich fondech disponujeme traktáty a dokumenty, které popisují teoreticky právo a obsah procesů tehdejší doby, ale díky tomuto rukopisu vidíme, jak probíhalo praktikování práva v praxi," říká Martin Kocanda.

Částku ve výši 15,5 milionů korun poskytlo na nákup rukopisu Ministerstvo kultury ČR.

Celý název aukční položky: Notářský instrument Martina, kdysi Havla z Trnavy, ze dne 2. prosince 1406 zveřejňuje rozsudek Blažeje řečeného Vlk ze Strážně, děkana královské kaple Všech svatých a konzervátora pražské univerzity,ve sporu scholára pražské univerzity Jana z Borotína proti Pechovi z Borotína o dědictví.