Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2019 Národní knihovna v LINDAT/CLARIAH-cz

Národní knihovna v LINDAT/CLARIAH-cz

V květnu 2019 byla podepsána smlouva o zapojení Národní knihovny ČR mezi partnerské instituce velké vědecké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-cz, která se zabývá zejména jazykovými, ale i dalšími digitálními zdroji a nástroji na jejich zpracování.
Národní knihovna v LINDAT/CLARIAH-cz

logo

V květnu 2019 byla definitivně podepsána smlouva o zapojení Národní knihovny ČR mezi partnerské instituce velké vědecké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-cz. Tato infrastruktura vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ. Zabývá se zejména jazykovými, ale i dalšími digitálními zdroji a nástroji na jejich zpracování, vyvíjí je a poskytuje v relevantních oborech vědecké komunitě, průmyslu pro vývoj aplikací a ve specifických případech, jako je jazyková kultura, i přímo veřejnosti. LINDAT/CLARIAH-CZ je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

LINDAT/CLARIAH-CZ tvoří 11 výzkumných organizací aktivních v humanitních a uměleckých oborech v ČR – v jazykovědě, historii a historické bibliografii, kultuře a vědě o kultuře, historii umění, filozofii, filmové kultuře, vizuálním umění, muzikologii a historii hudby, etnologii, folklóru, archeologii a také v několika interdisciplinárních oborech. Mezi tyto instituce tak patří jednak přední univerzitní pracoviště – Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Západočeská univerzita v Plzni; dále několik ústavů a dalších pracovišť Akademie věd ČR – Filozofický ústav, Historický ústav, Ústav pro jazyk český a Knihovna AV ČR; a samozřejmě také velké státní paměťové instituce – mimo Národní knihovny ČR jde o Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Národní galerii v Praze a Národní filmový archiv.

Cílem LINDAT/CLARIAH-CZ je otevřeným způsobem zpřístupnit digitalizované datové zdroje v uvedených oblastech široké vědecké komunitě i studentům v ČR i Evropě a zároveň získat přístup k obdobným zdrojům dostupným v evropských sítích CLARIN a DARIAH. LINDAT/CLARIAH-CZ se zapojuje do mezinárodní spolupráce mezi obdobnými výzkumnými infrastrukturami i přímo mezi institucemi ve všech humanitních oborech a klade důraz na digitální a interdisciplinární metody zpracování, včetně moderních metod strojového učení a umělé inteligence. Součástí aktivit LINDAT/CLARIAH-CZ je i analýza právních aspektů použití zdrojů z oblasti digitálních humanitních věd vzhledem k možným autorskoprávním omezením a minimalizace jejich dopadů na vědeckou a výzkumnou práci.

Více o zapojení NK ČR do projektu >>

Pozvánky na aktivity LINDAT/CLARIAH-cz
Podzimní tutoriály - Program prvního tutoriálu