Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2019 Certifikace Manuscriptoria

Certifikace Manuscriptoria

Digitální knihovna Manuscriptorium získala počátkem dubna 2019 významnou certifikaci agregátora portálu EUROPEANA.
Certifikace Manuscriptoria

logo

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 hostila Královská knihovna v Haagu pravidelné setkání významné organizace Europeana Aggregators Forum, kde byla mezi řádné členy přijata digitální knihovna Manuscriptorium.

Zhruba třicet členů Europeana Aggregators Forum je vybíráno z několika stovek tematických a doménových agregátorů, tedy zdrojů, shromažďujících a zpřístupňujících data dalších zdrojů. Ti pak těmito údaji přispívají na evropský kulturní portál Europeana, který nyní obsahuje více než 50 milionů digitalizovaných položek, a to jak knih, tak i hudby, či uměleckých děl. Jediným českým řádným členem Europeana Aggregators Forum je Manuscriptorium, digitální knihovna obsahující vzácné rukopisy, staré tisky nebo mapy, nejen z českých, ale i z řady zahraničních institucí. Koordinátorem Manuscriptoria je Národní knihovna ČR. Manuscriptorium je jedním z jedenácti certifikovaných doménových a tematických agregátorů a seskupuje data v rámci své země a také z mezinárodního prostředí.

Řádní členové sdružení Europeana Aggregators Forum jsou svým členstvím oceněni za významný přínos k digitalizaci a digitálnímu zpřístupnění evropského kulturního dědictví nejenom po kvantitativní, ale zejména po kvalitativní stránce. Jejich členství je uznáním toho, že patří mezi průkopníky digitálního zpracování písemného a dokumentového dědictví, jakož i dalších typů kulturního dědictví, a že jsou důležitými propagátory jeho síťového zpřístupnění a digitálního publikování v oblasti kulturního dědictví.

Certifikace Manuscriptoria je uznáním jeho dlouhodobé práce na bezešvém slučování digitálního obsahu v nadnárodním měřítku. Tím je Manuscriptorium světově jedinečné, neboť data všech partnerů jsou prezentována v jednotném prostředí a často i v reálném čase okamžitou komunikací s datovými úložišti partnerských digitálních knihoven“ prozrazuje Adolf Knoll, náměstek pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy Národní knihovny ČR. „Certifikace je pro nás o to významnější, že spolu s Manuscriptoriem získalo certifikaci nadnárodního agregátora pouze deset dalších evropských iniciativ. Úspěšná certifikace je především významným oceněním naší práce, a to oceněním evropského významu“ dodává.

Řádně členství Manuscriptoria v Europeana Aggregators Forum je výsledkem dlouhodobé soustavné práce na digitálním zpřístupnění písemného a dokumentového dědictví a je potvrzením světové ceny programu UNESCO Paměť světa, kterou Národní knihovna jako první laureát v historii získala už v roce 2005 především za mezinárodní zásluhy v oblasti digitálního zpřístupnění kulturního dědictví.