Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN Příloha 1

Příloha 1

Zásady pro vyplňování elektronických ohlašovacích formulářů

Pracovní pokyny

1. VYDAVATEL

Uvádíme název nakladatele nebo vydavatele ve znění v jakém byl zaregistrován do systému ISBN.

Příklady:
Albatros
Moravské zemské muzeum

2. AUTOR

U děl s jedním až třemi autory uvádíme jejich jména.

Jsou-li v díle čtyři a více autorů jako rovnocenní spoluautoři, nebo není-li uveden žádný, popisujeme dílo pod názvem. Je-li ale některý z autorů uveden jako vedoucí autorského kolektivu nebo graficky zvýrazněn, uvádí se jako hlavní autor. Za jménem následují tři tečky a v hranaté závorce je uveden údaj [aj.].

Příklady:

Jirásek, Alois
Havlíček Borovský, Karel (díla jednoho autora)
Soukup, Vladimír – Demela, Jindřich (dva autoři)
Novák, Jan – Matula, Rudolf – Kučera, Václav (tři autoři)
Martiško, Josef … [aj.] (vedoucí autorského kolektivu čtyř a více autorů)

Z údajů o autorech vypouštíme všechny osobní údaje, jako jsou:

vědecké a šlechtické tituly
povolání
hodnosti aj.

Uvádění šlechtických přídomků u rodového jména (u historických osobností):

Příklady:
Dačický z Heslova, Mikuláš
Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof

Ženská rodová jména píšeme vždy ve tvaru obvyklém v jazyce autorek. Nepoužíváme tedy ani mužských forem jmen u slovanských autorek (vyskytují se výjimečně), ani ženských forem u autorek jiných národů.

Příklady:
Konopnicka, Marja
Christie, Agatha

Používá-li autorka rodové jméno, píšeme je podle v té době platného úzu takto:

Viková-Kunětická, Božena
Otáhalová-Popelová, Jiřina

nebo takto:

Voldřichová Beránková, Eva

3. NÁZEV

Pod názvem popisujeme:

díla čtyř a více autorů

díla, v nichž autor není uveden (např. sborníky, encyklopedie aj.)

Název píšeme zásadně v tom tvaru a tím pravopisem, jak je uváděn v příslušném díle. Jednotlivá slova názvu nekrátíme.

4. PODNÁZEV

Do podnázvu náleží všechny údaje, které blíže určují nebo rozvádějí název díla po stránce tematické nebo formální, charakterizují název díla nebo podávají informace o vzniku, účelu a technickém nebo uměleckém vybavení díla. Zpravidla bývají uvedeny na titulním listu.

Příklady:
Literárně-historická črta
Román
Měřítko (u map a plánů)
Sborník z konference

Údaje z podnázvu zaznamenáváme v tom tvaru a pořadí, jak jsou uvedeny na titulním listu, popř. na jiném místě v knize, které je zdrojem popisu.

5. OZNAČENÍ VYDÁNÍ

Je to údaj označující pořadí a druh vydání.

Příklady:

1. vydání
2. doplněné vydání
3. upravené a rozšířené vydání
4. vydání, 1. vydání v nakl. Grada

Upozornění: 1. upravené vydání neexistuje, jedná se již o 2. vydání.

6. VAZBA

Používáme těchto označení vazeb: brožovaná, vázaná, mapa, CD-ROM, DVD, online. Nepoužíváme označení druhů vazeb zavedených v minulosti knižním velkoobchodem (V1, V2 … V9).

U online publikací je třeba uvádět navíc formát (např. pdf, ePub, Mobipocket) a URL, z níž bude publikace dostupná.