Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN Přidělování čísel ISBN online publikacím

Přidělování čísel ISBN online publikacím

8.1

Online publikacemi se míní knihy a jiné neperiodické publikace dostupné pouze on-line, nikoliv na hmotných nosičích off-line (CD-ROM, DVD-ROM).
Číslo ISBN je identifikátor monografických publikací (knih) a příbuzných produktů, určených pro veřejnost. Nepoužívá se k identifikaci počítačových souborů, které se pouze předávají mezi vydavateli a typografy nebo službami konvertujícími online publikace, ani k identifikaci abstraktních entit jako textové práce (obsahy) jako takové.

8.2 Online publikace, kterým se přidělují čísla ISBN

8.2.1

Je-li publikace dostupná pouze v počítačových sítích (např. na internetu) dostává číslo ISBN za předpokladu, že obsahuje text, tvoří uzavřený celek a je určena veřejnosti. Takové publikace mohou též obsahovat obrázky nebo zvukové záznamy, ovšem v menší míře než tvoří jejich textová část.

8.2.2

Samostatné číslo ISBN se přidělí každému samostatně dostupnému formátu (např. pdf, ePub, Mobipocket, html) i jeho verzi (např. s DRM či bez něj, s obrázky či bez nich, s barevnými či černobílými ilustracemi). DRM (Digital Rights Management – správa zabezpečeného obsahu) přitom znamená ochranu obsahu publikace před nežádoucím využitím, např. tiskem, půjčováním či stahováním.

8.2.3

Pokud je publikace převáděna do nové verze formátu (např. z ePub2 na ePub3) pak je nutné jiné ISBN.

8.2.4

Pokud je nějaká kniha digitalizovaná nějakým účastníkem systému a tato verze je k dispozici veřejnosti, pak by měla být identifikována samostatným číslem ISBN.

8.2.5

Pokud má zákazník možnost vybrat si u vydavatele pro sebe individualizovanou verzi publikace, nebude této verzi přiděleno číslo ISBN.

8.2.6

Samostatně dostupná online publikace produkovaná pouze online (tzv. e-born) stejně tak jako online publikace, která vznikla jako další rovnocenná verze souběžně i nesouběžně vydané knihy v jiném formátu (vázaná či brožovaná, CD-ROM či DVD-ROM) číslo ISBN dostane stejně jako faksimile s vlastními bibliografickými údaji.

8.2.7

Změna formátu neznamená změnu vydání. Pokud se nemění obsah online publikace, zůstává stejné vydání.

8.3 Online publikace, kterým se nepřidělují čísla ISBN

  • aktualizované soubory
  • databáze
  • webové stránky
  • online propagační a reklamní materiály
  • e-maily a další digitální korespondence
  • vyhledávací roboty
  • počítačové hry
  • osobní dokumenty (jako elektronické životopisy nebo osobní profily)
  • deníky
  • blogy