Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN 3. Systém ISBN v České republice

3. Systém ISBN v České republice

3.1

V r. 1983 pověřilo Ministerstvo kultury ČSR (dále jen MK ČSR) Státní knihovnu ČSR (dále jen SK ČSR) přípravou zavedení systému ISBN do československé knižní produkce. Další postup těchto příprav probíhal na základě dohody MK ČSR s Ministerstvem kultury SSR (dále jen MK SSR) a s Federálním ministerstvem zahraničních věcí ČSSR. Tento postup přihlížel též k normě ISO 2108 a k pokynům Mezinárodní agentury ISBN.

3.2

MK ČSR a MK SSR se dohodla na jednotném postupu zavedení systému ISBN v tehdejším Československu. SK ČSR byla pověřena funkcí Národní agentury ISBN v ČSR a se souhlasem MK SSR i funkcí Skupinové agentury ISBN v ČSSR. Matica slovenská v Martině (dále jen MS) byla pověřena funkcí Národní agentury ISBN v SSR.

3.3

V prosinci 1984 byly navázány kontakty s Mezinárodní agenturou ISBN v Západním Berlíně a od ní byly získány pokyny, které je třeba dodržovat při zavádění systému ISBN, i další metodické materiály.

3.4

V následujících letech byly mimo jiné ustaveny Národní agentury ISBN ČSR i SSR i Skupinová agentura ISBN v ČSSR. Dohodou obou ministerstev bylo legislativně zajištěno dodávání výtisků, podle nichž kontrolovaly Národní agentury správnost uvádění čísel ISBN v publikacích.
Byla též zpracována „Příručka uživatele systému ISBN“ a rozděleny identifikátory vydavatele v celém Československu.

3.5

1. 1. 1989 byl systém ISBN v Československu uveden do provozu.

3.6

V souvislosti se změnou názvu státu i obou republik byly v r. 1990 agentury ISBN přejmenovány na: Skupinová agentura ISBN v ČSFR, Národní agentura ISBN v ČR a Národná agentúra ISBN v SR. V témže roce byla SK ČSR přejmenována na Národní knihovnu v Praze (od r. 1995 Národní knihovna České republiky).

3.7

V důsledku nového státoprávního uspořádání Československa od 1. 1. 1993 byla zrušena Skupinová agentura ISBN v ČSFR a nejvyššími orgány systému ISBN v České a ve Slovenské republice se staly Národní agentura ISBN v ČR a Národná agentúra ISBN v SR, již při Slovenské národní knihovně v Martině.

3.8

V souvislosti s novou organizací systému ISBN uzavřela Národní knihovna ČR – Národní agentura ISBN v r. 2005 smlouvu s novou Mezinárodní agenturou ISBN a nově vstoupila do systému ISBN.

3.9

5. revize normy ISO 2108 v r. 2017 si v r. 2018 vyžádala uzavření nové smlouvy s Mezinárodní agenturou ISBN v Londýně.