Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Ceník

  Ceník placených knihovnických a informačních služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

  Příloha Knihovního řádu Národní knihovny České republiky platná od 1. ledna 2020

  Čtenářské průkazy a registrace
  1 Registrační poplatek
  1.1
  • za provedení registrace a za každé její prodloužení
  100,-
  1.2.
  • držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, TP a senioři nad 70 let (mimo uživatele Studovny vědeckých pracovníků)
  zdarma
  1.3
  • ostatní fyzické osoby (včetně všech uživatelů Studovny vědeckých pracovníků)
  100,-
  2 Poplatek za každé vystavení nového čtenářského průkazu

  10,-

  3

  Poplatek za vystavení duplikátu platného čtenářského průkazu

  50,-

  4

  Jednodenní vstupenka

  10,-

  5 Meziknihovní služby

  5.1

  vnitrostátní meziknihovní služby

  5.1.1

  • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

  zdarma

  5.1.2
  • kopie z knihoven v ČR
  dle ceníku dodávající knihovny
  5.1.3
  • kopie dodávané knihovnám v ČR - za každých 10 (i započatých) stran předlohy
  20,-
  5.2. mezinárodní meziknihovní služby
  5.2.1
  • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Evropa mimo Velkou Británii
  250,-
  5.2.2
  • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
  450,-
  5.2.3
  • za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy
  40,-
  5.3 vypořádání ztráty, poškození nebo znehodnocení knihovní jednotky půjčené prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (poplatky se sčítají)
  5.3.1
  • manipulační poplatek
  200,-
  5.3.2
  • náhrada celkové škody podle knihovního řádu a podle požadavků půjčující knihovny

  6
  Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby (K uvedeným cenám mohou připadat v úvahu příplatky - viz položka 9.6 a další)
  6.1 Reprografická kopie nebo tiskový výstup
  - 1 strana
  čb
  tisk
  čb tisk

  barevný

  tisk

  barevný tisk
  formát A4 A3 A4 A3
  6.1.1
  • základní sazba
   (zhotoveno v samoobslužném provozu, tiskový výstup informační služby)
  2,- 4,- 9,- 18,-
  6.1.2
  • výjimka pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P - platí pro všechny položky v části 6.1
  2,- 4,- 9,- 18,-
  6.1.3
  • zhotoveno na objednávku z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
  6,- 12,- 14,- 23,-
  6.1.4
  • zhotoveno na objednávku na zvláštním zařízení podle posouzení knihovníka (rozměry, stav předlohy)
  12,- 16,- 14,- 23,-
  6.1.5 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše v samoobslužném provozu
  (pouze černobílý tisk)
  2,-
  4,-
  6.1.6 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše na objednávku z hotového mikrofilmu ve fondu NK ČR
  (pouze černobílý tisk)
  10,-
  11,-
  6.2 Laminace kopií
  6.2.1 formát A3 1 list 20,-
  6.2.2 formát A4 1 list 10,-
  6.2.3 formát A5 1 list 8,-
  6.3 Kroužková vazba
  6.3.1 do 20 listů 20,-
  6.3.2 do 100 listů 30,-
  6.3.3 do 180 listů 40,-
  6.4 Fotografická reprodukce - digitální výstup bez nosiče dat
  6.4.1
  • Uživatelská kvalita (Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300 dpi)
  126,-
  6.4.2
  • Tisková kvalita (Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG, 300 dpi)
  250,-
  6.5 Fotografická reprodukce (barevný fototisk)
  6.5.1
  • 9x12 cm
  100,-
  6.5.2
  • 13x18 cm
  100,-
  6.5.3
  • 18x24 cm
  106,-
  6.5.4
  • 24x30 cm
  114,-
  6.5.5
  • 30x40 cm
  126,-
  6.6 Digitální kopie (uživatelský a nižší formát, sken 200 dpi) bez nosiče dat
  6.6.1
  • digitalizováno na objednávku za každou stranu předlohy bez nosiče dat
  12,-
  6.6.2 Příplatek za každou stranu v rozlišení 300 dpi
  50%
  6.6.3
  • zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů za každý obrázek
  10,-
  6.6.4
  • z mikrofilmu a mikrofiše z fondu NK
  12,-
  6.7
  Kopie dodáváné prostřednictvím eDDO
  https://www.nkp.cz/sluzby/edodo
  6.8 eBooks on Demand https://www.nkp.cz/sluzby/eod
  7

  Rešeršní služby

  7.1 Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
  7.2 Pro knihovníky a instituce z knihovnictví v Knihovně knihovnické literatury zdarma
  7.3 Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
  7.4 Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
  8 Exkurze pro studentské kolektivy (maximálně 30 účastníků) 500,-
  8.1
  • Pro knihovníky, studenty a instituce z knihovnictví
  zdarma
  9

  Poplatky z prodlení a další poplatky a příplatky

  9.1 Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu - za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky
  9.1.1
  • za každou vypůjčenou knihovní jednotku
  5,-
  9.1.2
  • za každou knihovní jednotku mimořádné výpůjčky
  10,-
  9.1.3
  • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou meziknihovními službami
  10,-
  9.2 Poplatek za upomínku (doporučený dopis ředitele NK ČR) 70,-
  9.3
  Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku) 200,-
  9.4 Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku), přičemž nevratná částka 100,- se vybírá při ohlášení ztráty výpůjčky 200,-
  9.5
  Poplatek (nevratný) za oznámení o rezervaci knihovní jednotky (poštou, telefonicky) 15,-
  9.6
  Manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických, hudebních a konzervačních fondů při reprografických službách
  9.6.1 1-10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 20,-
  9.6.2 11-50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 100,-
  9.6.3 Nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky 500,-
  9.7
  Poplatek za balné
  35,-
  9.8
  Příplatek za neúplnou objednávku 20,-
  9.9
  Příplatek za zhotovení výřezu 4,-
  9.10
  Příplatek za přípravu předloh
  9.10.1
  • do 10 citací paušálně
  30,-
  9.10.2
  • za 11. a každou další citaci
  3,-
  9.11
  Příplatky za expresní služby 50%
  9.12 Poplatek za doručení se účtuje ve skutečné výši včetně pojistného
  9.13 Poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní hodnoty 500,-
  10 Nosiče dat
  10.1
  • CD včetně papírového obalu
  15,-
  10.2
  • DVD včetně papírového obalu
  30,-
  Objednávku na zhotovení digitální kopie Národní knihovna ČR přijme, v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, mimo jiné pouze tehdy, pokud je ověřeno, že uplynula doba trvání ekonomických autorských práv ke všem dílům obsaženým v předmětu kopírování. Ověření podmínky uvedené v předchozí větě není součástí přijetí objednávky. Pracovníci knihovny však při přijímání objednávky na zhotovení digitální kopie nahlédnou do katalogu knihovny.
  Podle předmětu a povahy objednávky se přičítají další poplatky a příplatky (např. poštovné (č. 9.12), balné (čl. 9.7), nosič dat (čl. 10), poplatky za manipulaci s historickými a konzervačními fondy (čl. 9.6) atd.)

  Obecná ustanovení

  11
  Podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v úplném znění, je možné v odůvodněných případech (např. dražší materiál, větší pracnost, vyšší náklady, kopie z předloh, které nepocházejí z fondů NK ČR) dohodnout s uživatelem smluvní cenu.
  12 U objednávek s předpokládaným souhrnným poplatkem ve výši nad 1000,- Kč se zpravidla vybírá záloha ve výši minimálně 50%
  13
  Ceny reprografických produktů jsou uváděny včetně DPH

  Jana Huňová

  Vybrané položky ceníku

  čl.  1 - Registrační poplatek
  čl.  5 - Meziknihovní služby
  čl.  6 - Reprografické služby
  čl.  7 - Rešeršní služby, exkurze
  čl.  9 - Poplatky z prodlení