Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy Soupis řešených projektů NAKI II

  Soupis řešených projektů NAKI II

  DG16P02B039
  Název projektu: INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo
  kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: Ing. Martin Lhoták, Období řešení projektu: 2016 - 2020

  DG16P02H015
  Název projektu: Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo
  kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., Období řešení projektu: 2016 - 2020
  DG16P02H020
  Název projektu: IN-PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci
  novodobých knihovních fondů, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní knihovna České republiky,
  Řešitel: Mgr. Tomáš Foltýn, Období řešení projektu: 2016 - 2020

  DG16P02R044
  Název projektu: ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek,
  Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: Ing. Martin Lhoták, Období řešení
  projektu: 2016 - 2020

  DG18P02OVV001
  Název projektu: Syntetické materiály v knihovních fondech, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní
  knihovna České republiky, Řešitel: Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 - 2022
  DG18P02OVV002
  Název projektu: RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikací, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: Ing. Martin Lhoták, Období řešení projektu: 2018 - 2022
  DG18P02OVV009
  Název projektu: Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i
  zahraničních knihovnách, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní muzeum, Řešitel: PhDr. Richard
  Šípek, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 - 2022
  DG18P02OVV016
  Název projektu: Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů, Poskytovatel: MK0 -
  Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní knihovna České republiky, Řešitel: Mgr. Tomáš Foltýn, Období řešení
  projektu: 2018 - 2022
  DG18P02OVV024
  Název projektu: Využití zobrazovacíh metod pro studium skrytých informací v knihách, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo
  kultury, Příjemce: Národní knihovna České republiky, Řešitel: Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 - 2022
  DG18P02OVV032
  Název projektu: Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci,
  zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.,
  Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní muzeum, Řešitel: Filp Šír, DiS., Období řešení
  projektu: 2018 - 2022
  DG18P02OVV048
  Název projektu: Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a rukopisů, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury,
  Příjemce: Národní knihovna České republiky, Řešitel: Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 - 2022

  Pozn.: pro již skončené projekty NAKI viz soupisy výzkumných aktivit a projektů a Výroční zprávy Národní knihovny České republiky.