Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy Soupis řešených projektů NAKI II

Soupis řešených projektů NAKI II

DG16P02B039
Název projektu: INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo
kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: Ing. Martin Lhoták, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02H015
Název projektu: Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo
kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., Období řešení projektu: 2016 - 2020
DG16P02H020
Název projektu: IN-PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci
novodobých knihovních fondů, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní knihovna České republiky,
Řešitel: Mgr. Tomáš Foltýn, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02R044
Název projektu: ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek,
Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: Ing. Martin Lhoták, Období řešení
projektu: 2016 - 2020

DG18P02OVV001
Název projektu: Syntetické materiály v knihovních fondech, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní
knihovna České republiky, Řešitel: Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 - 2022
DG18P02OVV002
Název projektu: RightLib - elektronické zpřístupnění chráněných publikací, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: Ing. Martin Lhoták, Období řešení projektu: 2018 - 2022
DG18P02OVV009
Název projektu: Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i
zahraničních knihovnách, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní muzeum, Řešitel: PhDr. Richard
Šípek, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 - 2022
DG18P02OVV016
Název projektu: Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů, Poskytovatel: MK0 -
Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní knihovna České republiky, Řešitel: Mgr. Tomáš Foltýn, Období řešení
projektu: 2018 - 2022
DG18P02OVV024
Název projektu: Využití zobrazovacíh metod pro studium skrytých informací v knihách, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo
kultury, Příjemce: Národní knihovna České republiky, Řešitel: Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 - 2022
DG18P02OVV032
Název projektu: Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci,
zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.,
Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Národní muzeum, Řešitel: Filp Šír, DiS., Období řešení
projektu: 2018 - 2022
DG18P02OVV048
Název projektu: Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a rukopisů, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury,
Příjemce: Národní knihovna České republiky, Řešitel: Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 - 2022
DG20P02OVV002
Název projektu:
DL4DH – vývoj nástrojů pro efektivnější využití a vytěžování dat z digitálních knihoven k posílení výzkumu digital humanities, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i., Řešitel: Ing. Magdaléna Vecková, Období řešení projektu: 20202022

Pozn.: pro již skončené projekty NAKI viz soupisy výzkumných aktivit a projektů a Výroční zprávy Národní knihovny České republiky.