Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení periodik Recenzované a impaktované odborné časopisy

  Recenzované a impaktované odborné časopisy

  Kvalita odborných časopisů se dá posuzovat podle různých hledisek. Jedním z nich je recenzní řízení, při kterém jsou odborné články před publikováním posuzovány nezávislými odborníky (tzv. recenzované časopisy). Dalším sledovaným hlediskem může být citovanost článků vyjádřená tzv. impakt faktorem (tzv. impaktované časopisy).

  České recenzované neimpaktované časopisy

  Přehled recenzovaných časopisů (platný k roku 2015) v České republice je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 platí nová metodika hodnocení vědeckých výstupů, ve které už seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů nefiguruje. Hodnocení publikační činnosti vychází z obecných hledisek, která musí splňovat odborný článek (viz Definice druhů výsledků), mezi něž patří také recenzní řízení.

  Impaktované časopisy

  Informace o impaktovaných časopisech shromažďují citační databáze Web of Science (WoS) či Scopus. V NK ČR je dostupná hlavní báze WoS, multioborová Web of Science Core Collection, která obsahuje přes 12 000 impaktovaných časopisů z více než 250 vědních oborů. Součástí kolekce jsou citační indexy (např. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index atd.).

  Prostřednictvím WoS je možné přistupovat také k citační databázi Journal Citation Reports (JCR), která nabízí přehled více než 11 000 impaktovaných časopisů z 80 zemí celého světa. Je rozdělena na část pro přírodní a technické obory (JCR Science Edition) a pro společenskovědní obory (JCR Social Science Edition). JCR umožňuje prostřednictvím citačních vazeb vyhledávat nejcitovanější časopisy daných oborů. Záznamy obsahují kromě celkového počtu citací či impakt faktoru řadu dalších parametrů (např. Immediacy Index, Cited Half-life či Citing Half-life). Přehledy jsou zpracovávány pro jednotlivé roky.

  České impaktované časopisy

  V JCR Social Science Edition (SSCI) je to uvedeno 12 titulů vydávaných v České republice. V JCR Science Edition (SCIE) je to pak 40 titulů.

  České časopisy v JCR Social Science Edition

  Název (odkaz do báze NKC)
  ISSN
  Central European Journal of Public Health 1210-7778
  Cyberpsychology 1802-7962
  Československá psychologie 0009-062X
  E+M. Ekonomie a management 1212-3609
  Finance a úvěr 0015-1920
  Geografie 1212-0014
  Moravian Geographical Reports 1210-8812
  Politická ekonomie 0032-3233
  Prague Economic Papers 1210-0455
  Slovo a slovesnost 0037-7031
  Sociologický časopis 0038-0288
  Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics 0139-570X

  České časopisy v JCR Science Edition

  Název (odkaz do báze NKC)ISSN
  Acta entomologica Musei Nationalis Pragae 0374-1036
  Acta geodynamica et geomaterialia 1214-9705
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca 0001-5415
  Acta veterinaria Brno 0001-7213
  Application of Mathematics 0862-7940
  Biologia plantarum 0006-3134
  Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic 1213-8118
  Bulletin of Geosciences 1214-1119
  Central European Journal of Public Health 1210-7778
  Ceramics-Silikáty 0862-5468
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications 0010-0765
  Czech journal of animal science 1212-1819
  Czech journal of food sciences 1212-1800
  Czech journal of genetics and plant breeding 1212-1975
  Czechoslovak mathematical journal 0011-4642
  Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 1210-7859
  Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 1210-7913
  European journal of entomology 1210-5759
  Folia biologica 0015-5500
  Folia geobotanica 1211-9520
  Folia microbiologica (od r.2011 pouze elektronická verze) 0015-5632
  Folia parasitologica 0015-5683
  Folia zoologica 0139-7893
  Fottea 1802-5439
  Chemické listy 0009-2770
  Journal of applied biomedicine 1214-021X
  Journal of geosciences 1802-6222
  Kybernetica 0023-5954
  Listy cukrovarnické a řepařské 1210-3306
  Neural network world 1210-0552
  Photosyntetica 0300-3604
  Physiological research

  0862-8408

  Plant protection science = Ochrana rostlin 1212-2580
  Plant, soil and environment 1214-1178
  Preslia 0032-7786
  Radioengeneering 1210-2512
  Soil and water research 1801-5395
  Studia geophysica et geodaetica 0039-3169
  Veterinární medicína 0375-8427
  Zahradnictví = Horticular Science 0862-867X
  Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics 0139-570X

  Dostupnost časopisů v NK ČR

  Tištěné verze časopisů jsou k dispozici ve Studovně periodik NK ČR. Dostupnost jednotlivých čísel prověřte v elektronickém katalogu - bázi NKC. Pokud má titul také elektronickou verzi, je tato informace uvedena u záznamu.

  Databáze Web of Science a Journal Citation Reports jsou dostupné na počítačích ve studovnách NK ČR i prostřednictvím vzdáleného přístupu. Databáze Scopus v NK ČR dostupná není. Volně k dispozici je seznam titulů. Přístup k této databázi nabízí např. Knihovna Akademie věd ČR či Národní technická knihovna.

  Hana Nová