Nacházíte se zde: Úvod Služby Sklad Jenštejn - informace

Sklad Jenštejn - informace

Vážené čtenářky - vážení čtenáři,

 

díky vstřícnosti Knihovny Akademie věd ČR získala Národní knihovna ČR na přechodnou dobu pronájem skladovací kapacity.

V takto získaném skladu je nyní uskladněna omezená část z fondů, které byly po nějakou dobu vyřazeny z půjčování:

 • Nové přírůstky svázaných časopisů domácí provenience.

  Vzhledem k tomu, že periodika se předávají do vazby a následně do skladu až po pěti letech od akvizice, jde v současnosti o svazky od roku vydání [2007]2008 do 2013, přičemž další ročníky tam budou postupně přibývat. Nejnovější, dosud nesvázané ročníky časopisů se půjčují ve Studovně periodik.
 • Nové přírůstky knih zahraniční provenience - část.

  Jde o část té zahraniční knižní produkce, jež byla Národní knihovnou ČR získána od prvních měsíců roku 2017 (orientačně – zejména vydání od roku 2016) a v jejichž obsahu bohemikální tematika není významně zastoupena. Typicky jde o monografie a sborníky akademických nakladatelství.
 • Oddělení signatury 9 – část.

  Oddělení signatury 9 obsahuje vydání beletrie v cizích jazycích získaná knihovnou do roku 1950. Její významnou součástí jsou díla domácích autorů vydaná v zahraničí i v Česku, mj. také díla německy píšících autorů z českých zemí. [Poznámka: Knihovní jednotky děl domácí produkce do roku 1900 včetně jsou však zpravidla zařazeny do Konzervačního fondu 19. století, který se zpřístupňuje v NK-Hostivaři.]

  V elektronickém katalogu (OPAC - báze NKC) nejsou dosud uvedeny všechny jednotky této signatury. Pokud dílo nevyhledáte v bázi NKC (nebo pokud se tam u publikace domácí produkce uvádí jen jednotka Národního konzervačního fondu – NKF), je třeba je vyhledat a objednat prostřednictvím naskenovaného generálního katalogu I. – Příslušná aplikace RetrIS je přístupná na adrese https://retris.nkp.cz/ - kde naleznete i informace o zvláštním způsobu jeho řazení a vyhledávání v generálním katalogu I.

Jako místo uložení těchto jednotek se v elektronickém katalogu uvádí SKLAD JENŠTEJN.

EXPEDICE – jednou týdně, VE STŘEDU (na základě objednávek zadaných do úterý večer).

O výsledku zpracování objednávky, zejména o připravenosti ke studiu, Vám bude zaslána zpráva.

 

V Praze dne 19. února 2019.

 

Z. Matušík

vedoucí Oddělení studoven