Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit spnakl

spnakl

Renata Poláková, Jarmila Přibylová

odd. jmenného zpracování OZF NK ČR

 

ZÁPIS NÁZVU NAKLADATELŮ

Poznámka k zápisu názvu nakladatelů

V souvislosti s požadavkem na možnost vyhledávání údajů o názvu jednotlivých nakladatelů by měla být příslušná jména zapisována, s jistou mírou formalizace (s přihlédnutím k pravidlům AACR2 - 1.4D1, 1.4D2, 1.4D7), následovně:

 • jméno nakladatele se uvádí v nejkratší srozumitelné a mezinárodně identifikovatelné podobě;
 • v jazyce nebo písmu hlavního názvu;
 • v prvním pádu;
 • bez bližšího určení nakladatelských podniků, doplňků typu nakladatelství, vydavatelství, publishing, bří synové, incorp., a spol., co., a.s. ... (s vyjímkou případů, kdy je tento doplněk nezbytný k rozlišení stejnojmenných nakladatelství);
 • osobní/křestní jména se u nakladatelů zkracují, pokud spolu s příjmením tvoří jedinečný název nakladatelství;
 • osobní/křestní jméno, které je součástí širšího názvu nakladatelství je zkracováno či ponecháváno rozepsané dle frekvence používání ; v případě, že nelze zjistit, která forma je častější, raději dát přednost iniciálám;
 • Česká republika/Slovenská republika se v názvech nakladatelství zkracuje na ČR/SR;
 • značky (matematické či jiné) zastupující slovo/spojku se píší s oboustrannou mezerou (+, x, & ...);
 • spojky (typu u. = und ...) se rozepisují;
 • bez úvodního členu.

Pomůcka (pro zápis současných českých nakladatelství):

V příloze: Rejstřík nejfrekventovanějších současných českých a slovenských nakladatelských a vydavatelských institucí

(Pramen: použito abecedního rejstříku nakladatelských subjektů obsažených v bázi ISBN, ke dni 30.6.1997).

Několik problémových okruhů při zápisu nakladatelů:
 • iniciály u křestního jména pokud je jm. a př. jedinečným názvem nakladatelství:
 • /v současnosti řešeno zkracováním/

  nebylo by lepší ponechat pouze holé příjmení (je možná v povědomí lépe zapamatovatelnější, než ve spojení s iniciálami - ne vždy si je možno dobře vybavit)

  P. Momčilová x Momčilová

  • jak nakládat s křestními jmény tam, kde je jméno a příjmení osoby součástí širšího sousloví obecnějšího charakteru:

  důsledně křestní jméno zkracovat či ponechat rozepsané?

  Vycházet z frekventovanější podoby?

  ústav T.G. Masaryka x ústav Tomáše Garrigua Masaryka

  Univerzita J.E. Purkyně X Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

  /doposud rozkolísaná forma/

  • jak zacházet s osobním příjmením v rámci názvu nakladatelství typu Jiří Mentlík-Svítání (Jiří Mentlík - Svítání)?

  ponechat celé sousloví, nebo jen obecnější část?

  J. Mentlík-Svítání x Svítání

  Garant-Veselý Garant

  /prozatím řešeno ponecháním pouze obecnějšího výrazu/

  • jak zacházet s názvy nakladatelství typu zkratka - vysvětlivka

  Nakladatelství satiry a humoru - SAHU

  TT - Tabularium Traditionis

  V.M. - Vivum musicum

  JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů

  ponechat ve stávající podobě, zkrátit ve prospěch zkratky či ponechat pouze vysvětlivku ? (srozumitelnost zkratky je však vesměs pouze dočasná)

  • jak zapisovat zkratky?

  pro snadnější a bezproblémovější zápis povýšit maximální formalizovanost nad duch českého jazyka a zapisovat zkratky bez rozdílu všechny stejně (ať už malými písmeny s počátečními velkými nebo pouze versálami) či diferencovaně?

  AXIS x Axis

  VADANA x Vadana

  FACOM x Facom