Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Příloha 3: Poznámka k platnosti českých interpretací

Příloha 3: Poznámka k platnosti českých interpretací


Za dobu existence pracovních skupin pro zpracování různých typů dokumentů se podařilo schválit u řady pravidel české interpretace. Tato práce není pro provoz ve formátu MARC21 ztracena. Z výše uvedeného materiálu však vyplývá, že pro uživatele formátu MARC21 bude nutné do tohoto formátu přepsat i dosud publikované české interpretace AACR2: Naštěstí stačí jednoduchá náhrada tagů. Příklad 1. (ukázka z materiálu Unifikované názvy): ... 25.18A3. Knihy Starého a Nového zákona
Za zkratkou S.Z. nebo N.Z. se uvádí stručná česká konvenční podoba názvu jednotlivé knihy, a to podle ekumenického vydání Bible (např. Bible : písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih : ekumenický překlad / Česká biblická společnost. 7. přeprac. vyd. Praha : Česká biblická společnost, 1996. 1007, 283 s. -- ISBN 80-85810-11-5), např.
Bible. S.Z. Ezdráš
$aBible. $pS.Z. $pEzdráš
Bible. N.Z. Zjevení Janovo Je-li kniha jednou z číslovaných sekvencí téhož jména, uvádí se za jménem její číslo jako řadová číslovka, např.
Bible. N.Z. Korintským, 1.
$aBible. $pN.Z. $pKorintským, 1.


... Příklad 2. (Jména korporací ve jmenném a věcném popisu II.) ... TYP 1. Jméno, obsahující slovo, které jasně určuje, že korporace je částí jiného celku
         (např. odbor, oddělení, divize, sekce, katedra, pobočka, závod)
              $aNárodní knihovna České republiky. $bOdbor zpracování fondů.
              $aMěstská knihovna (Praha, Česko). $bOdbor mimoškolního vzdělávání.
              $aNárodní muzeum (Praha, Česko). $bMineralogicko-petrologické oddělení.
              $aKnihovna Bedřicha Beneše Buchlovana (Uherské Hradiště, Česko).
                      $bPobočka Štěpnice.
              $aAkademie věd České republiky. $bKatedra jazyků.
              $aUranový průmysl (firma). $bZávod Nové Město na Moravě.
...