Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Komentář k instrukci Česko z hlediska věcného zpracování

Komentář k instrukci Česko z hlediska věcného zpracování


Komentář k instrukci Česko z hlediska věcného zpracování

 • v záhlaví státních/správních celků se v údajích jmenného i věcného popisu používá (existuje-li a je-li běžně používána) konvenční forma jména

 • Pravidlo 24.3E. Použijte v záhlaví konvenční jméno státního/správního celku, není-li obecně užíváno jeho jméno oficiální...

 • Je-li obecně užíváno oficiální jméno státního/správního celku, použijte je.

Po několikaletých diskusích o vhodnosti či nevhodnosti konvenčního názvu Česko, ve shodě s názory většiny odborníků a po dohodě se zástupci jiných knihoven jsme se rozhodli změnit naši dosavadní praxi a od 21.6. 1999 používat tento konvenční název našeho státního útvaru.

 • není-li výslovně stanoveno jinak, volí se v údajích jmenného i věcného popisu totožná forma jména

 • výjimka: existuje-li několik forem jména pro označení téhož státu (

 • způsobených přejmenováním státu, jeho rozpadem či sloučením několika státních celků v jeden), volí se ve věcných údajích poslední forma geografického názvu tohoto celku

Změny v názvech státních/správních celků

 • prostá změna názvu - použije se konvenční forma posledního názvu státu.

Příklad:
V r. 1972 byla na ostrově Ceylon vyhlášena republika Srí Lanka a došlo tak k přejmenování státního útvaru. Ve věcném popise se používá označení Srí Lanka i pro údobí před vyhlášením této republiky

 • změna názvu státu způsobená jeho rozpadem

 • pro území původního státu (do jeho rozpadu) se používá původní název státu, i když daný útvar a jeho označení už reálně neexistuje

 • pro označení území jednotlivých "nástupnických" států se používá nový geografický název pro všechna období, tedy i se "zpětnou platností"

Příklad:
Československo se rozpadlo na dvě samostatné části: Česko a Slovensko. Území původního státu do jeho rozpadu bude označeno názvem Československo. Území české části je označeno názvem Česko ve všech obdobích, k označení slovenské části použijeme termín Slovensko také ve všech obdobích.

Dokumentu Dějiny Československa v letech 1920-1956 bude přiděleno heslo
Československo - dějiny - r. 1920-1956

Dokumentu České dějiny v datech od r. 1415- 1939 přidělíme heslo
Česko - dějiny - r. 1415-1939

podobně i dokumentu pojednávajícímu o dějinách českého území (Čechy, Morava a Slezsko) v letech 1918-1968 přidělíme heslo
Česko - dějiny - r. 1918-1968

 • Původní název státu se po jeho rozpadu pro označení společného teritoria dále nepoužívá.

Dokumentu pojednávajícímu o dění na území Československa po jeho rozpadu přidělíme hesla s názvy nástupnických států: dokument o ekonomické transformaci území bývalého Československa bude věcně popsán:
Česko - ekonomická transformace - r. 1989-1995
Slovensko - ekonomická transformace - r. 1989-1995LCSH H 710 Jurisdictional Mergers and Splits

Splits

Name of earlier jurisdiction not reused by later jurisdiction.

 • Pre-split coverage. For the area corresponding to the pre-split jurisdiction, assign the heading for the pre-split jurisdiction even if that jurisdiction no longer exist. For an area corresponding to one of the post-split jurisdictions, assign the heading for the post-split jurisdiction.

 • Example: The nation of Czechoslovakia split into the Czech Republic and Slovakia. The heading Czechoslovakia is used for works on the entire nation for the pre-split period. The heading Czech Republic is used for works on the area corresponding to that jurisdiction. The heading Slovakia is used for works on the area corresponding to that jurisdiction.

 • Post-split coverage. For the area corresponding to the pre-split jurisdiction, assign the heading for the pre-split jurisdiction if the name is still in use for the region. If the former jurisdictional name is no longer in common use as a name for the region, assign an equivalent subject heading, or assign the headings for the post-split jurisdictions. For an area corresponding to one of the post-split jurisdictions, assign the heading for the post-split jurisdiction.

 • Example 3 (no equivalent heading): The nation of Czechoslovakia split into the Czech Republic and Slovakia. The name of the former nation is no longer commonly used to refer to the Czech Republic and Slovakia collectively for the post-split period. The two headings Czech Republic and Slovakia are used for works on the two nations collectively for the post-split period. The heading for the individual nation, Czech Republic or Slovakia, is used for works on one of the nations treated individually.

 • E. Lichtenbergová