Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Autority a statistiky za rok 200

Autority a statistiky za rok 200

Autority a statistiky za rok 2006

(Soubory národních autorit ve světle statistických čísel)

 

 

1.      Počty záznamů, roční přírůstky a podíly jednotlivých knihoven

Z následujících několika grafů jsou patrné různé aspekty kooperativní spolupráce a jejich přehlednost je zřejmá a nepotřebuje speciálního komentáře.

 

 

Graf č.1

image01.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2

image02.gif

 

Graf č.3

image03.gif

 

Tabulka a graf č.4 (Poznámka: statistické hodnoty menší jak jedno procento nejsou pro větší přehlednost v legendě grafu podchyceny, i když v samotném grafu podíly patrné jsou; v tabulce jsou tyto knihovny vyznačeny barevně;

Pro větší přehlednost zde následují lokační značky použité v grafech: ABA001 – Národní knihovna ČR, ABA004 – Slovanská knihovna , ABA006 – Knihovna VŠE , ABA008 – NLK Praha , ABA009 – ÚZPI Praha ABA013 – STK Praha , ABD007 – II.LF UK Praha , ABD027 – ETF UK Praha , ABD064 – KTF UK Praha, ABD100 – ČVT, ABD107 – FF UK Jinonice, ABE336 – PNP Praha, ABG001 – Městská knihovna v Praze, BOA001 – MZK Brno, BOD006 – Mendlova Universita Brno, BOG001 – Knihovna J. Mahena Brno, CBA001 – JVK Č.Budějovice, CKG001 – MK Český Krumlov, DOG001 – MK Domažlice, HBG001 – KK H.Brod, HKA001 – SVK H.Králové, JCG001 - KVČ Jičín, JIG001 – MK Jihlava, KLG001 – SVK Kladno, KMG001 – Knihovna Kroměřížska Kroměříž, KVG001 – KK K.Vary, LIA001 – KVK Liberec, OLA001 – VK Olomouc, OPG001 – KPB Opava, OSA001 – MsVK Ostrava, OSG001 – MK Ostrava, PAG001 – KK Pardubice, PEG001 – MK Pelhřimov, PNA001 – SVK Plzeň, PNE303 – ZČM Plzeň, PNG001 – MK Plzeň, PVG001 – MK Prostějov, STG001 – ŠK Strakonice, TAG001 – MK Tábor, TRG001 – MK Třebíč, ULG001 – SVK Ústí n.L., UOG001 – MK - Ustí n. O., VYG001 – KKD Vyškov, ZLD002 – Knihovna UTB Zlín, ZLG001 – KKFB Zlín, ZRG001 – MK Žďár n. S.)

 

Podíly jednotlivých knihoven na dodaných záznamech v r.2006

ABA001

13926

ABA006

1039

ABA008

2348

ABA009

316

ABA013

6807

ABD007

137

ABD027

221

ABD064

98

ABD100

6

ABD107

5

ABE336

636

ABG001

5

BOA001

6860

BOD006

5

BOG001

594

CBA001

303

CKG001

20

DOG001

5

HBG001

20

HKA001

839

JCG001

2

JIG001

141

KLG001

1147

KMG001

195

KVG001

63

LIA001

2071

OLA001

2545

OPG001

644

OSA001

146

OSG002

0

PAG001

37

PEG001

43

PNA001

2810

PNE303

0

PNG001

19

PVG001

262

STG001

117

TAG001

179

TRG001

15

ULG001

690

UOG001

2

VYG001

32

ZLD002

11

ZLG001

36

ZRG001

19

 

 

image04.gif

 

Tabulka a graf č.5

Počty záznamů z knihoven se systémem ALEPH za r. 2006

BOA001

6860

OLA001

2545

ABA001

13926

ABA006

1039

ABA009

316

ABD064

98

ABD007

137

ABD027

221

ABD100

6

ABD107

5

HKA001

839

KVG001

63

PNA001

2810

PAG001

37

ZLD002

11

image05.gif

 

 

 

 

Tabulka a graf č.6. (Poznámka: statistické hodnoty menší jak jedno procento nejsou pro větší přehlednost v legendě grafu podchyceny, i když v samotném grafu patrné jsou)

 

Záznamy dodané pomocí Z39.50 a přijaté do báze národních autorit za r.2006

ABA008

2348

ABA013

6807

ABE336

636

ABG001

5

BOG001

594

CBA001

303

CKG001

20

DOG001

5

HBG001

20

JCG001

2

JIG001

141

KLG001

1147

KMG001

195

LIA001

2071

OPG001

644

OSA001

146

OSG002

 

PEG001

43

PNE303

0

PNG001

19

PVG001

262

STG001

117

TAG001

179

TRG001

15

ULG001

690

UOG001

2

VYG001

32

ZLG001

36

ZRG001

19

 

 

image06.gif

 

Tabulka a graf č.7

Počty zázn. z krajských knihoven a NK ČR za r. 2006

ABA001

13926

ABG001

5

BOA001

6860

CBA001

303

HBG001

20

HKA001

839

KLG001

1147

KVG001

63

LIA001

2071

OLA001

2545

OSA001

146

PAG001

37

PNA001

2810

ULG001

690

ZLG001

36

image07.gif

 

2.      Statistiky prospěšnosti báze národních autorit.

Úvodem tohoto oddílu je třeba zmínit skutečnost, že ne ze všech kooperujících knihoven jsou statistické údaje o užitečnosti báze národních autorit pro každodenní katalogizační praxi knihoven k dispozici. Z celkového počtu 45 kooperujících knihoven v r. 2006 nejsou statistiky známy jen z pěti knihoven.

Hlavním statistickým údajem, který je v  kooperujících knihovnách sledován, je procento úspěšnosti nalezení potřebných autorit (v bázi národních autorit) při běžné každodenní katalogizaci dokumentů Jde tedy o procento prospěšnosti báze národních autorit pro tu kterou knihovnu.

 

Následující graf ukazuje v ročním průměru, jak moc (v kolika případech – vyjádřeno v %) jednotlivé knihovny uspěly při hledání potřebných autorit v bázi národních autorit.

 

 

 

 

 

Graf č.8.

image-8.gif

 

Následující čtyři grafy dokumentují, jak je báze národních autorit prospěšná pro centrální knihovny krajů(knihovny s knihovním fondem do značné míry odborně profilovaným), pro veřejné městské knihovny (knihovní fond těchto knihoven je výrazně orientován na běžné čtenářské potřeby uživatelů – beletrii a populárně naučnou literaturu), pro specializované odborné knihovny, (nezřídka centrální knihovny sítě – STK, NLK, ÚZPI Praha, VŠE, UTB Zlín, ČVUT apod.) a poslední graf dokumentuje průměrné procento úspěšnosti při zahrnutí všech kooperujících knihoven bez rozdílu typu knihoven, resp. složení jejich fondů. Prospěšnost báze národních autorit pro veřejné knihovny (všeobecného) městského typu asi příliš nepřekvapí, i když hodnota procenta je možná až překvapivě vysoká. Rozhodně nečekaná je míra prospěšnosti pro krajské knihovny, kde je v mnoha případech přece jen poměrně vysoká míra odborné specializace knihovních fondů. Naprosto překvapivá je pak výše užitečnosti báze autorit pro tři největší české knihovny, které jsou zároveň příjemkyněmi celostátního povinného výtisku. Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci i pražská Národní knihovna ČR díky účasti v kooperaci výrazně profitují ze své účasti v projektu.

 

 

 

 

Graf č.9

image09.gif

 

Graf č.10

image-10.gif

 

 

 

 

 

 

Graf č.11

image-11.gif

 

Graf č.12

image-12.gif