Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Edita Lichtenbergová

Edita Lichtenbergová

Edita Lichtenbergová

odd. jmenného zpracování OZF NK ČR

 

PŘÍRUČKA AACR2/MARC COURSE - oblast poznámek 

Příručka má sloužit pro potřebu českých katalogizátorů, proto je třeba:

1) vyloučit z pokynů i příkladů typy poznámek, které se v české praxi nepoužívají

2) sjednotit formulace poznámek, které se často opakují a jejichž podoba neodpovídá formulaci překladu poznámek v AACR2

1. Formalizované poznámky podle příručky MARC/AACR2 Course

V pokynech příručky jsou uvedeny pro ilustraci tyto příklady formalizované poznámky (český ekvivalent odpovídá překladu AACR2, nebo je podle něho odvozen):

Bibliography: p. 47

Bibliografie:

Translation of: ...

Originál:

Originally published:

Původně vydáno:

Summary:

Resumé:

Contents:

Obsahuje:

V záznamech se vyskytují poznámky, které mají podobu formalizované poznámky (návěšťový typ, neměnný úvodní výraz, opakovaná fráze, standardní forma slov). Výčet poznámek není reprezentativní, neboť příručka obsahuje pouze 90 katalogizačních záznamů.

Dělení podle kapitol AACR2R:

2.7B3. Pramen hlavního názvu

304

$aTitle from cover

Název na obálce

2.7B4. Změny v názvu

312

$aCover title: ...

Obálkový název: ...

312

$aSpine title: ...

Hřbetní název: ...

305

$aFirst published as: ...

Původně vydáno jako:

2.7B6. Údaje o odpovědnosti

314

$aAt head of title: ....

Názvu předchází:...

2.7B7. Vydání a historie díla

305

$aOriginally published: ...

Původní vyd.: ...

305

$aRev. ed. of: ...

Revidované vyd.: ...

305

$aFirst published by: ...

Původně vydáno: ...

2.7B13. Disertace

328

$aOriginally presented as the author's thesis (Ph.D.)--University of California, 1992

Původně předloženo jako autorova dizertační práce...

- formalizovaný zápis titulu, univerzity a roku

2.7B18. Obsah

nejčastější typ poznámek v příručce

320

$aBibliography: p. 859-910

Bibliografie: s. 859-910

320

$aIncludes bibliographies

Obsahuje bibliografie

320

$aIncludes bibliographical references

Obsahuje bibliografické odkazy

320

$aIncludes index

Obsahuje rejstřík

 

+ kombinace typu Includes bibliography and index

327

(návěští se generuje)

 

3271#

$aPart 1. Justice into economics$aPart 2. Trust into politics

Obsahuje: ...

2. Citační poznámky

V příkladech příručky je uvedena řada citačních poznámek. Jedná se o poznámky různého typu, např.:

300

$a"Paris 1982"

300

$a"Given in Rome, at St. Peter's on 6 August ... 1993"--p. 179

305

$a"This booklet is an update of the regeneration pack Active Labour - Towards 2000"--Introduction

314

$a"Contributors, Patricia Clarke, Trevor Howell, Céline Haddad"--t.p.

Je třeba zvážit používání citačních poznámek při popisu cizojazyčných, event. i českých dokumentů.

Závěr:

Vzhledem k počtu záznamů není možné vyvodit úplnější závěr než ten, že poznámky v příručce jsou ve velké míře formalizované, srozumitelné, co nejstručnější (avšak jen s výjimečným použitím zkratek). V případě, že obsah sdělení odpovídá poznámce v AACR2, je tato převzata, jinak je , je-li to možné, použita obdobná formulace, úvodní fráze... Z našeho pohledu by výjimkou ze srozumitelnosti asi pro českého čtenáře bylo použití cizojazyčných citací.