Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit

_roztridit

Záznam pro souborný katalog
Příloha 2: Úplné příklady
Věcné zpracování
Minimální záznam – MARC21
Kontakty na pracovníky oddělení národních jmenných autorit NK ČR
Záznam dle ISBD
prip
cnb-cd2
marc-21-osobni-jmena-autority
Bibliografické citace
MARC 21
Záznamy dodané pomocí Z39
008 - Pokračující zdroje
grafy-05
Zápis ze setkání supervizorů pro
Zápis z 24
Odděleníjmenného zpracováníí
Přebírání autoritních záhlaví pr
Přehled a citace zdrojů ověřováni dat
katzazn-cip
organrad1
Aktivní účastníci kooperačního projektu
Zápis ze setkání supervizorů - 24.11.2003
Metodika tvorby a kontroly jmenn
Aktualizace Konspektového schéma
totemismus
POZNÁMKY
Záznamy Konspektu z báze autorit - data na ftp
Nastavení Z39.
upoz
Řazení katalogizačních lístků v Generálním katalogu UKF
AACR2R
Zkratky v AACR2R a ISBD
Hodnoty 906c - změna
Katalogizace starých tisků 1501-
Oddělení věcných autorit a věcného zpravocání
Autority a statistiky za rok 200
Příloha 3: Poznámka k platnosti českých interpretací
Přechod na MARC 21
Česko
Žánry OH
Konspekt – aktualizace 2005
spnakl
Konspekt – aktualizace 2004
Geografické autority míst vydání
Zápis ze setkání lokálních super
Grafy
Aplikace chronologických údajů v BIB záznamech
A. Vytváření návrhů - knihovny v systému Aleph
Metodické materiály
Pracovní skupina pro staré tisky
stt-rozcestnik
AACR2R/UNIMARC - České interpretace
celb-ZKR
Mikroregiony
celb-pozn
Příloha 1. Minimální záznam pro souborný katalog CASLIN (tištěné monografie) - pole ve formátech UNIMARC a MARC21
Dějiny Evropy
Prefixy používané v poli 001
Výroba autorit přes Z39
Metodika tvorby a kontroly jmenn
K minimálního záznamu kramářskýc
Aktualizace Konspektového schéma
Minimální záznam a kooperativní katalogizace : srovnání situace v USA a v ČR
9xxbib
Záznamy dodané pomocí Z39
Oddělení zpracování speciálních dokumentů
Soubor autorit pro místa vydání
Několik následujících tabulek a grafů ilustruje z různých pohledů kooperativní spolupráci knihoven v rámci projektu VISK9
Kooperace – ALEPH knihovny
Komentář k instrukci Česko z hlediska věcného zpracování
Soubory na ftp severu v adresáři
Vstup do báze národních autorit
Autority a statistiky za rok 200
mdt-www
Cíl
Několik následujících tabulek a grafů ilustruje z různých pohledů kooperativní spolupráci knihoven v rámci projektu VISK9
Pracovní skupina pro věcné zpracování
Zkratky v příručce W. Minty MARC/AACR2 Course:
Standardy pro jmennou a věcnou k
Odbor zpracování fondů
Používání volitelných a alternativních pravidel
MDT v ČR
Geografický soubor autorit
Oddělení analytického zpracování
Poznámky v AUT záznamech
Věcné zpracování
Monografické či seriálové zpraco
Ident
Metodika tvorby a kontroly jmenn
mdt-konspekt-8
Číselné kódy rolí a jejich slovn
skat-vyhledav
MARC 21
Edita Lichtenbergová
autorit-metodika-marc
Konverze kódů podpole 5
Věcné zpracování - Předmětová kategorizace pro potřeby Konspektu
Stavové kódy pro pole 906a v báz
geogr-autor