Nacházíte se zde: Úvod Katalogy a databáze Licencované databáze Aktuální zkušební přístupy

Aktuální zkušební přístupy k on-line databázím

Cambridge Textbooks
Zkušební přístup 7. 11. - 8. 12. 2023 -
vzdálený přístup Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

Využijte zkušebního přístupu do kolekce, která čítá soubor téměř 1 300 e-knih nakladatelství Cambridge University Press.

Na platformě Cambridge Core je možné studovat nejlepší digitalizované i e-born učebnice, odborné knihy tohoto prestižního vydavatelského domu z minimálně 25 vědních oborů od osmdesátých let minulého století. Zastoupeny jsou nejen společenskovědní, humanitní obory, ale i technika, matematika, fyzika, přírodní vědy aj. Nová vydání učebnic jsou v systému dostupná okamžitě po vydání.

V dokumentech je překvapivě snadná orientace a ještě snazší integrace obsahu učebnic do e-learningových systémů včetně prvotřídní podpory při citování. K dispozici je ukládání výsledků vyhledávání a možnost vkládat záložky k zajímavým stránkám.

Seznam zpřístupněných učebnic (xlsx)

------------------------

Seznam dostupných elektronických informačních zdrojů na adrese: eiz.nkp.cz

Pro vyhledávání v elektronických informačních zdrojích NK ČR můžete využít multivyhledávač EBSCO Discovery Service (EDS).

EDS logo button

Multivyhledávač ve zdrojích NK ČR

-----------------------

Licencované zdroje, které NK ČR zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

 

Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům.