Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Statistiky Změny ve statistickém deníku za rok 2019

ipk_visual_final.jpg

Změny ve statistickém deníku za rok 2019

Ve statistickém výkaze za rok 2019 se nově objeví dva nové řádky (údaje), první v oddíle II. Uživatelé a to řádek č. 0209 "Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem", a adekvátně k tomu řádek č. 0418 "Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem" v oddíle IV. Další údaje.

Jedná se o vykazování akcí, které se konají v budově knihovny, ale jejichž hlavním pořadatelem není knihovna. Současná definice takovéto akce a jejich návštěvníky nezahrnuje a do statistického výkazu se tedy akce, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna a návštěvníci těchto akcí nezapočítávají.  Využívání knihovny a jejích prostor tak není adekvátně zachyceno. V mnoha místech republiky se knihovny stávají komunitními centry ve svých obcích a poskytují své prostory zájmovým skupinám v místě svého působení. Zájmové skupiny mohou být různé - místní spolky, neziskové organizace, zájmové kroužky apod., se kterými knihovna spolupracuje a které nemají adekvátní prostory pro uskutečňování svých vzdělávacích aktivit. Knihovna jim své prostory pronajímá, či jinak poskytuje. Tento jev se stává stále častější, a proto bylo rozhodnuto začlenit ho do statistického vykazování.

Změny byly navrženy a odsouhlaseny na jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce.

V deníku pak přibydou nové definice těchto akcí a návštěvníků těchto akcí. Navrhovaná definice akcí, které nepořádá knihovna je následující:

"Ostatní akce, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna, tj. akce, které se konají v objektu knihovny, například komunitní akce organizované institucemi, spolky a sdruženími v místě nebo v rámci pronájmu apod."

Již od začátku roku 2019 by se knihovny měly soustředit na vykazování těchto nových akcí a návštěvníků a vést si náležité podklady, které pak využijí při vyplňování statistického výkazu za rok 2019. S případnými nejasnostmi se knihovny mohou obracet na své pověřené či krajské knihovny.