Nacházíte se zde: Úvod Služby Pokyny pro využívání reprografických služeb na objednávku

Pokyny pro využívání reprografických služeb na objednávku

Národní knihovna ČR zhotovuje na objednávku rozmnoženiny z knihovních jednotek ze svého knihovního fondu, a také z fondů jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb.

PŘEHLED REPROGRAFICKÝCH SLUŽEB NA OBJEDNÁVKU Z FONDU NK ČR

 • kopie z předloh do formátu A4, které není povoleno kopírovat samoobslužně
 • kopie z mikrodokumentů ve fondu Národní knihovny ČR
 • kopie zhotovované velkoformátovým skenerem (Velkoformátovým skenerem se zhotovují černobílé kopie z předloh o formátu větším než A4 a barevné kopie bez rozlišení formátu. Rozměr předlohy však nesmí přesáhnout formát A1.)
 • fotografické reprodukce na papíře (Černobílé a barevné fotografické reprodukce všech obvyklých rozměrů, maximálně však do rozměru 30x40 cm, jsou zhotovovány z grafických předloh z fondu NK ČR digitální kamerou.)
 • barevné fotografie s digitálním výstupem (Uživatelská kvalita: Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300dpi. Tisková kvalita: Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG (možno TIF), 300dpi.)
 • další digitální kopie (Digitální kopie v uživatelském a nižším formátu jsou v NK ČR zhotovovány jednak ad hoc skenováním grafických předloh z fondů Národní knihovny ČR, jednak z digitálních kopií zařazených do vlastních zdrojů NK ČR. Kopie nejsou zpracovány procedurou OCR.)
 • digitální kopie z již digitalizovaných zdrojů Národní knihovny ČR (databáze Manuscriptorium a Kramerius)

LHŮTY DODÁNÍ ROZMNOŽENIN

Druh kopií K vyzvednutí
kopie z předloh do formátu A4, které není povoleno kopírovat samoobslužně v rozsahu do 10 stran kopií objednané v pracovní den do 13 hodin k vyzvednutí následující pracovní den po 9. hodině
objednané v pracovní den po 13. hodině nebo v sobotu po celý den následující pracovní den po 14. hodině
v rozsahu od 11 stran kopií do 1 týdne
kopie z mikrodokumentů ve fondu Národní knihovny ČR v rozsahu do 10 stran kopií objednané v pracovní den do 13 hodin k vyzvednutí následující pracovní den po 9. hodině
objednané v pracovní den po 13. hodině nebo v sobotu po celý den následující pracovní den po 14. hodině
v rozsahu od 11 stran kopií do 1 týdne
kopie zhotovované velkoformátovým skenerem v rozsahu do 10 stran kopií objednané v pracovní den do 13 hodin k vyzvednutí následující pracovní den po 9. hodině
objednané v pracovní den po 13. hodině nebo v sobotu po celý den následující pracovní den po 14. hodině
v rozsahu od 11 stran kopií do 1 týdne
fotografické reprodukce na papíře do 3 týdnů
barevné fotografie s digitálním výstupem do 3 týdnů
další digitální kopie v rozsahu do 10 stran kopií objednané v pracovní den do 13 hodin k vyzvednutí následující pracovní den po 9. hodině
objednané v pracovní den po 13. hodině nebo v sobotu po celý den následující pracovní den po 14. hodině
v rozsahu od 11 stran kopií do 1 týdne
digitální kopie z již digitalizovaných zdrojů Národní knihovny ČR
do 1 týdne

K výše uvedeným lhůtám je nutné dále připočítat dobu nutnou pro expedici požadovaného dokumentu a pro případnou komunikaci se zadavatelem objednávky.

nahoru

PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVÁNÍ REPROGRAFICKÝCH SLUŽEB

 • Reprografické služby lze objednávat osobně ve studovnách a v Hale služeb a e-mailem prostřednictvím adresy reference[zavináč]nkp[tečka]cz. Kopie zhotovené z digitální knihovny Kramerius lze objednávat také pomocí tohoto formuláře: https://www.nkp.cz/sluzby/formulare/kramerius-objednavka
 • Uživatel ve studovnách při objednávání kopií z předloh z fondů Národní knihovny ČR vyplní řádně Objednávku reprografických prací a označí záložkami ty strany dokumentu, které požaduje kopírovat. Pokud uživatel neuvede všechny identifikační údaje na objednávce a nepřipraví předlohu ke kopírování požadovaným způsobem, budou k ceně zhotovených kopií účtovány další poplatky podle Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR.
 • Při kopírování na objednávku je uživatel povinen respektovat pokyny knihovníka ve studovně, případně správce příslušné části knihovního fondu, který rozhodne o nejvhodnějším způsobu zhotovení kopie.
 • Použití vlastního elektronického zařízení při zhotovování kopií z předloh, které nelze kopírovat samoobslužně, je uživatel povinen konzultovat s knihovníkem ve studovně. Jeho pokyny jsou pro uživatele závazné.
 • Tištěné výstupy je možné získat ve formátu A4 nebo A3.
 • Ke lhůtě zpracování reprografické objednávky je nutné dále připočítat dobu nutnou pro zpracování objednávky, expedici požadovaného dokumentu, komunikaci se zadavatelem objednávky, vyúčtování a případnou dopravu.
 • Kopie je možné vyzvednout osobně přímo v NK ČR nebo zaslat poštou na uvedenou adresu.
 • Reprografické služby jsou účtovány podle platného ceníku.
 • Platba za kopie je možná buď osobně v hotovosti nebo kartou, nebo na základě zálohové faktury.
 • Zhotovené a dodané rozmnoženiny lze použít pouze pro osobní potřebu uživatele, jiné použití musí být upraveno smluvně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ SLUŽBY

 

 

Ceny reprografických služeb poskytovaných Národní knihovnou ČR jsou stanoveny Ceníkem placených služeb a poplatků NK ČR.

Za použití knihovních jednotek z historických a konzervačních fondů při reprografických službách je účtován manipulační poplatek.

Karolína Košťálová