Nacházíte se zde: Úvod Služby Reprografické služby Národní knihovny ČR

Reprografické služby Národní knihovny ČR

Přehled produktů reprografických služeb poskytovaných v NK ČR na objednávku

Národní knihovna ČR zhotovuje na objednávku rozmnoženiny z knihovních jednotek ze svého knihovního fondu nebo zprostředkovaných z fondů jiných knihoven, které není povoleno kopírovat v samoobslužném režimu.

V Národní knihovně ČR lze objednat následující typy kopií (a – g):

a) Xerokopie z předloh malých formátů zhotovované v ochranném režimu

V ochranném režimu jsou zhotovovány xerokopie z předloh do formátu A4, které není povoleno kopírovat samoobslužně.

 • Xerokopie jsou zhotovovány ve formátech A4 a A3 a jsou dodávány ve lhůtách:
Xerokopie v rozsahu do 10 stran kopií - objednané v pracovní den do 13 hodin k vyzvednutí následující pracovní den po 9. hodině* uživatelům, již mají zadánu adresu v registračním formuláři, bude odeslán e-mail
- objednané v pracovní den po 13. hodině nebo v sobotu po celý den k vyzvednutí následující pracovní den po 14. hodině*
Xerokopie v rozsahu od 11 stran kopií k vyzvednutí do týdne

* u kopií objednávaných e-mailem, faxem nebo dopisem je nutné k výše uvedené lhůtě dále připočítat dobu nutnou pro expedici požadovaného dokumentu a pro případnou komunikaci se zadavatelem objednávky (těmto uživatelům bude odeslán potvrzovací e-mail s informací o možnosti vyzvednutí hotové zakázky)

Poplatky

b) Kopie z předloh velkých formátů zhotovované prostřednictvím mikrofilmu

Prostřednictvím mikrofilmu se zhotovují kopie z předloh o formátu větším než A4.
Výsledným produktem zhotovování kopií prostřednictvím mikrofilmu jsou zpětné zvětšeniny – xerokopie, které jsou poskytovány ve formátech A4 a A3.

 • Zpětné zvětšeniny prostřednictvím mikrofilmu z předloh z novodobých fondů jsou dodávány ve lhůtách:
Xerokopie v rozsahu do 30 stran do 1 týdne uživatelům, již mají zadánu adresu v registračním formuláři, bude odeslán e-mail
Xerokopie v rozsahu nad 30 stran do 2 týdnů
 • Zpětné zvětšeniny prostřednictvím mikrofilmu z předloh z historických fondů se vzhledem ke způsobu zpracování zhotovují obvykle ve lhůtě 8 týdnů od zadání objednávky. U objednávek většího rozsahu nutno dodací lhůtu domluvit s příslušným správcem fondu individuálně.
 • Rozsah zakázky pro jednoho zadavatele  je omezen na 600 mikrofilmových polí / 2 týdny

Poplatky


c) Kopie z mikrodokumentů ve fondu Národní knihovny ČR

Z mikrodokumentů ve fondu Národní knihovny ČR se zhotovují:

 • Zpětné zvětšeniny – xerokopie o formátu A4 a A3 (pouze z mikrofilmu) ve lhůtách:
Xerokopie v rozsahu do 10 stran kopií - objednané v pracovní den do 13 hodin k vyzvednutí následující pracovní den po 9. hodině* uživatelům, již mají zadánu adresu v registračním formuláři, bude odeslán e-mail
- objednané v pracovní den po 13. hodině nebo v sobotu po celý den k vyzvednutí následující pracovní den po 14. hodině*
Xerokopie v rozsahu  od 11 stran kopií k vyzvednutí do týdne

* u kopií objednávaných e-mailem, faxem nebo dopisem je nutné k výše uvedené lhůtě dále připočítat dobu nutnou pro expedici požadovaného dokumentu a pro případnou komunikaci se zadavatelem objednávky (těmto uživatelům bude odeslán potvrzovací e-mail s informací o možnosti vyzvednutí hotové zakázky)


Poplatky

 • Kopie mikrofilmů (pozitivy) ve lhůtě do 3 týdnů od objednání v rozsahu 600 mikrofilmových polí na jednoho zadavatele / 3týdny

Poplatky


d) Kopie zhotovované velkoformátovým skenerem

Velkoformátovým skenerem se zhotovují černobílé kopie z předloh o formátu větším než A4 a barevné kopie bez rozlišení formátu. Rozměr předlohy však nesmí přesáhnout formát A1.

 • Černobílé a barevné kopie - tisky jsou zhotovovány ve formátech A4 a A3 ve lhůtách:
Xerokopie v rozsahu do 10 stran kopií - objednané v pracovní den do 13 hodin k vyzvednutí následující pracovní den po 9. hodině* uživatelům, již mají zadánu adresu v registračním formuláři, bude odeslán e-mail
- objednané v pracovní den po 13. hodině nebo v sobotu po celý den k vyzvednutí následující pracovní den po 14. hodině*
Xerokopie v rozsahu  od 11 stran kopií k vyzvednutí do týdne

* u kopií objednávaných e-mailem, faxem nebo dopisem je nutné k výše uvedené lhůtě dále připočítat dobu nutnou pro expedici požadovaného dokumentu a pro případnou komunikaci se zadavatelem objednávky (těmto uživatelům bude odeslán potvrzovací e-mail s informací o možnosti vyzvednutí hotové zakázky)


Poplatky


e) Fotografické reprodukce a diapozitivy

Černobílé a barevné fotografické reprodukce jsou zhotovovány z grafických předloh z fondu NK ČR digitální kamerou.

 • Fotografické reprodukce všech obvyklých rozměrů maximálně však do rozměru 30x40 cm se zhotovují ve lhůtě do 3 týdnů od objednání.

Poplatky

Barevné fotografie s digitálním výstupem.

Cena: á 104,- Kč bez nosiče dat

 • Tato služba je ve smyslu Knihovního řádu NK ČR, část druhá, bod 7 poskytována jako experimentální.


f) Další digitální kopie

Digitální kopie v uživatelském a nižším formátu jsou v NK ČR zhotovovány jednak ad hoc skenováním grafických předloh z fondů Národní knihovny ČR, jednak z digitálních kopií zařazených do vlastních zdrojů NK ČR. Kopie nejsou zpracovány procedurou OCR.

 • Digitální kopie zhotovené ad hoc skenování grafických předloh z fondů Národní knihovny ČR jsou poskytovány ve lhůtách:
Kopie v rozsahu do 10 skenů - objednané v pracovní den do 13 hodin k vyzvednutí následující pracovní den po 9. hodině* uživatelům, již mají zadánu adresu v registračním formuláři, bude odeslán e-mail
- objednané v pracovní den po 13. hodině nebo v sobotu po celý den k vyzvednutí následující pracovní den po 14. hodině*
Kopie v rozsahu od 11 skenů k vyzvednutí do týdne

* u kopií objednávaných e-mailem, faxem nebo dopisem je nutné k výše uvedené lhůtě dále připočítat dobu nutnou pro expedici požadovaného dokumentu a pro případnou komunikaci se zadavatelem objednávky (těmto uživatelům bude odeslán potvrzovací e-mail s informací o možnosti vyzvednutí hotové zakázky)


Poplatky

 • Digitální kopie z již digitalizovaných zdrojů Národní knihovny ČR (databáze Manuscriptorium a Kramerius) jsou poskytovány ve lhůtě do 1 týdne od objednání.

Poplatky


g) Kopie dodávané elektronickou cestou

Elektronickou cestou lze dodat kopie z knihovních jednotek z fondu NK ČR, případně kopie článků (jen volných děl) dodávaných elektronicky v rámci mezinárodních meziknihovních služeb. Služba elektronického dodávání dokumentů je smluvní, kopie jsou dodávány do 48 hodin od objednání.


nahoru


Pokyny pro pořizování kopií v NK ČR na objednávku (a –e):

a) Objednávání kopií z knihovního fondu NK ČR na místě

způsob objednání objednávku je možné podat ve studovnách NK ČR, ve složitějších případech je možné konzultovat objednávku s knihovníkem
způsob dodání kopie je možné vyzvednout osobně přímo v NK ČR (Hala služeb) nebo zaslat poštou na uvedenou adresu
způsob úhrady
 • v hotovosti přímo v  NK ČR (Hala služeb) při osobním převzetí kopií
 • na dobírku, nebo fakturu (právnické osoby a zahraniční subjekty) při zasílání kopií poštou

Reprografické služby jsou účtovány podle platného ceníku

b) Objednávání kopií z knihovního fondu NK ČR bez osobní přítomnosti uživatele v knihovně

způsob objednání závaznou objednávku je možné zaslat do Oddělení referenčních a meziknihovních služeb buď písemně, faxem, e-mailem, prostřednictvím digitální knihovny Kramerius (k dispozici je zde speciální formulář) nebo prostřednictvím služby elektronického dodávání dokumentů (pouze na základě předchozího uzavření písemné smlouvy s NK ČR a předplatného)
způsob dodání kopie je možné vyzvednout přímo v NK ČR (Referenční centrum), zaslat na uvedenou adresu, nebo předat elektronickou cestou prostřednictvím tzv. uživatelského konta (služba elektronického dodávání dokumentů)
způsob úhrady
 • v hotovosti, při osobním převzetí kopií
 • fakturou - u institucí a pro zahraniční klienty
 • složenkou - kopie zasílané na území ČR
 • na dobírku - kopie zasílané na území ČR (při celkové ceně zakázky nad 500,- Kč)
 • prostřednictvím předplatného (služba elektronického dodávání dokumentů)

Reprografické služby jsou účtovány podle platného ceníku

c) Objednávání kopií z fondů speciálních oddělení a studoven

způsob objednání kopie je možné objednat přímo na těchto pracovištích (Studovna rukopisů a starých tisků, Knihovna knihovnické literatury, Studovna hudebního oddělení, Slovanská knihovna)
způsob dodání kopie je možné vyzvednout přímo v NK ČR  (Hala služeb) nebo  zaslat poštou  na uvedenou adresu
způsob úhrady
 • v hotovosti přímo v  NK ČR (Hala služeb) při osobním převzetí kopií
 • na dobírku, nebo fakturu (právnické osoby a zahraniční subjekty) při zasílání kopií poštou

Reprografické služby jsou účtovány podle platného ceníkud) Objednávání kopií z fondů českých a zahraničních knihoven pro uživatele NK ČR

způsob objednání prostřednictvím meziknihovních služeb
Reprografické služby jsou účtovány podle platného ceníkue) Objednávání kopií z knihovního fondu NK ČR a z fondů zahraničních knihoven pro knihovny

způsob objednání prostřednictvím meziknihovních služeb
Reprografické služby jsou účtovány podle platného ceníkunahoru


Další závazné pokyny pro uživatele reprografických služeb na objednávku (a –d):

 1. Uživatel při objednávání kopií z předloh z fondů Národní knihovny ČR vyplní řádně Objednávku reprografických prací a označí záložkami ty strany dokumentu, které požaduje kopírovat.
 2. Pokud uživatel neuvede všechny identifikační údaje na objednávce a nepřipraví předlohu ke kopírování požadovaným způsobem, budou k ceně zhotovených kopií účtovány další poplatky podle Ceníku placených služeb a poplatků NK ČR.
 3. Při kopírování na objednávku je uživatel povinen respektovat pokyny knihovníka ve studovně, případně správce příslušné části knihovního fondu, který rozhodne o nejvhodnějším způsobu zhotovení kopie.
 4. Použití vlastního elektronického zařízení při zhotovování kopií z předloh, které nelze kopírovat samoobslužně, je uživatel povinen konzultovat s knihovníkem ve studovně. Jeho pokyny jsou pro uživatele závazné.
 5. Zhotovené a dodané rozmnoženiny lze použít pouze pro osobní potřebu uživatele, jiné použití musí být upraveno smluvně

Poskytování reprografických služeb na objednávku se řídí Knihovním řádem NK ČR a Pravidly zhotovování rozmnoženin v NK ČR.

Ceny reprografických služeb poskytovaných Národní knihovnou ČR jsou stanoveny Ceníkem placených služeb a poplatků NK ČR.

Za použití knihovních jednotek z historických a konzervačních fondů při reprografických službách je účtován manipulační poplatek.

Jana Huňová