Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Organizační oddělení

Organizační oddělení

telefon: 221 663 187
fax:
e-mail: irena.klausova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Organizační oddělení
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Irena Klausová

Organizační oddělení a Archiv NK

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Zajišťuje provoz podatelny, spisové služby v rámci celé NK (včetně CDH). Vede příslušnou evidenci a výkazy. Spravuje provoz elektronického systému spisové služby vč. datové schránky. Plní úlohu specializovaného archivu podle zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Spravuje písemnosti vzniklé činností NK a jejích právních předchůdců a spravuje i jiné fondy, které byly NK předány nebo byly vytříděny z jejích vlastních fondů. V souladu s badatelským řádem zpřístupňuje spravované archiválie a ve spolupráci s Oko o nich poskytuje ústní i písemné informace. Metodicky řídí spisovou službu v NK a ve spolupráci s dalšími útvary NK zajišťuje skartaci písemností.

Irena Klausová