Zpráva za rok 2015

Průběžná zpráva za rok 2015

Přílohy:

  • Příloha 1/1 - Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce k 31.12.2015
  • Příloha 1/2 - Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31.12.2015 s komentářem
  • Příloha 2 - Aktuální seznam zpřístupněných EIZ a jejich uživatelů (k 31.12.2015) – vloženo do RA EIZ
  • Příloha 3 - Vyhodnocení statistik využití EIZ – vloženo do RA EIZ
  • Příloha 4 - Finanční vypořádání dotací k 31.12.2015
  • Příloha 5 - Další doklady k řešení projektu v roce 2015
  • Příloha 6 - Odhad dodatečných nákladů v roce 2016 vzniklých vlivem nepříznivého vývoje kurzů USD, GBP a EUR

Protokol o hodnocení

Hanuš Hemola

LR1308