Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Nastavení Z39.

Nastavení Z39.

Nastavení Z39.50 pro bázi Národních autorit

báze: AUT10 server: sigma.nkp.cz port: 9909
Používané atributy:
personální jména 1, 1003, 1004
korporace/konference 2, 1003 ,1005, 1006
věcné autority 21
geografické autority 58
formální autority 1031
slova vše 1016
ident. čísla autorit 12
návrhy 2001
zpracovatelé 2000

Podrobnější informace

Možné problémy při spolupráci s použitím Z39.50

1. Nelze se připojit do báze AUT10 (Autority NK)

- nefunguje Aleph - celková porucha - v tomto případě neběží ani jiné báze NK(nejsou přístupné ani přes web) - je třeba vyčkat nápravy, v NK se na tom pracuje

- báze AUT10 je zamčena - jiné báze NK fungují - je třeba zopakovat akci , báze může být zamčena z důvodů importu, což je minutová záležitost; pokud se ani poté akce nezdaří, hlásit do NK

- vyčerpány licence - už by mělo nastávat zcela výjimečně - doporučujeme zopakovat akci

2. Nelze stáhnout záznam autority

- vadný záznam (u jiných záznamů vše funguje) - stávalo se kvůli chybě v LDR, hlásit číslo záznamu do NK

3. Problémy s přechody mezi scan a find

- může souviset s rozpory nastavení klienta a serveru, definovanými atributy - je nutno analyzovat případ od případu

4. Nelze se připojit na Z39.50 server pro vytváření návrhů
("bandaska", pomocná báze Návrhy pro ukládáni)

- neběží server vega v NK - lze zjistit z Exploreru - nezobrazí se stránka http://vega.nkp.cz - je třeba hlásit do NK

- je problém s programy na bandasce (vega běží) - je třeba vyřešit mezi firmou Cosmotron a dodavatelem systému, který využívá Zklienta

- je chybně nastaven klient - je třeba vyřešit mezi firmou Cosmotron a dodavatelem systému, který využívá Zklienta

- katalogizator se pokouší uložit záznam nekorektně - je třeba vyřešit mezi firmou Cosmotron a dodavatelem systému, který využívá Zklienta

Kontaktní adresy:


NK - obsahové záležitosti záznamů autorit:
zdenek.bartl@nkp.cz
Cosmotron - problémy spojené s nastavením Z39.50 serveru:
spiegel@cosmotron.cz