Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Výroba autorit přes Z39

Výroba autorit přes Z39

 Výroba autorit přes Z39.50 – ukázky

1.     Větev NEW – lokální katalogizátor/supervizor uloží záznam

 – vznikne buď „hvězdička“ (katalogizátor), nebo „návrh“ (supervizor)

1.1.  záznam od katalogizátora (hvězdička)

 • co se vkládá do formuláře

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 907   L $$aahoj

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$a*NÁVRH-XX

 906   L $$aza20020328$$bkat

 907   L $$aahoj

 908   L $$adefinitivní

1.2.  záznam od supervizora (návrh)
 

 • co se vkládá do formuláře

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 907   L $$aahoj

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$aJ-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bsup

 907   L $$aahoj

 908   L $$adefinitivní

2.  Větev REV1 – lokální katalogizátor bez práv supervizora chce opravit svůj záznam – jde stále o „hvězdičku“

2.1.  oprava/doplnění jinde, než v záhlaví

 • záznam ve formuláři před opravami

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$a*J-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 907   L $$aahoj

 908   L $$adefinitivní

 • co editoval katalogizátor

 907   L $$aBiografická poznámka

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$a*J-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 907   L $$aBiografická poznámka

 908   L $$adefinitivní

2.2.  oprava záhlaví (v této ukázce pouze záhlaví)

 • záznam ve formuláři před opravami

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$a*J-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 907   L $$aahoj

 908   L $$adefinitivní

 • co editoval katalogizátor

 200 1   L $$aPrvní$$bZáznam

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvní$$bZáznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$a*J-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 906   L $$aoz20020328$$bkat

 907   L $$aahoj

 908   L $$adefinitivní

 920 1 L $$aPrvy$$bZaznam

3.  Větev REV2 – lokální supervizor schvaluje záznam – stává se „návrhem“
      (je k dispozici vrchnímu supervizorovi k revizi)

3.1.  bez úprav (katalogizátor v této ukázce předtím opravoval záhlaví)

 • co se objeví ve formuláři

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvní$$bZáznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$a*J-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 907   L $$aBiografická poznámka.

 908   L $$adefinitivní

 920 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 • co editoval supervizor

    900  L $$a J-NÁVRH [umazána hvězdička]

·        co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT a  pokud někdy došlo k opravě záhlaví, též COR)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvní$$bZáznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$aJ-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 906   L $$ako20020328$$bsup

 907   L $$aBiografická poznámka

 908   L $$adefinitivní

 COR 1 L $$aPrvy$$bZaznam

3.2.  oprava/doplnění jinde, než v záhlaví

 • záznam ve formuláři před opravami

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$a*J-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 907   L $$aahoj

 908   L $$adefinitivní

 • co editoval supervizor

    900  L $$a J-NÁVRH [umazána hvězdička]

 907   L $$aBiografická poznámka

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$aJ-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat
 906   L $$ako20020328$$bsup

 907   L $$aBiografická poznámka

 908   L $$adefinitivní

3.3.  oprava záhlaví (v této ukázce též dalšího pole)

 • záznam ve formuláři před opravami

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$a*J-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 907   L $$aahoj

    908   L $$adefinitivní

 • co editoval supervizor

    900  L $$a J-NÁVRH [umazána hvězdička]

 200 1   L $$aPrvní$$bZáznam

 907   L $$aBiografická poznámka

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT a COR)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvní$$bZáznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$aJ-NÁVRH

 906   L $$aza20020328$$bkat

 906   L $$aoz20020328$$bsup

 907   L $$aBiografická poznámka

 908   L $$adefinitivní

 COR 1 L $$aPrvy$$bZaznam

4.  Větev OPR – návrh opravy v hotové autoritě nebo návrhu

Upozornění:  v testovací fázi je u pokusných návrhů nutno navíc vložit do pole 300 poznámku TEST
ve tvaru 300 $aTEST - potom vrchní supervizor automaticky všechny navrhované opravy odmítne.

4.1.  návrh opravy/přidání jakéhokoli pole kromě 200

 • záznam ve formuláři před opravami

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 906   L $$abr20020328$$bjazi

 908   L $$adefinitivní

 • co editoval katalogizátor/supervizor

 400 1   L $$aOdkazovany$$bZaznam

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 801 2 L $$aCZ$$bKLG001$$c20020328

 900   L $$aJ-OPRAVA

 906   L $$abr20020328$$bjazi

 906   L $$ano20020328$$bsup

 930   L $$1400^1$$aOdkazovany$$bZaznam

 908   L $$adefinitivní

  

4.2.  návrh opravy pole 200 (zde konkrétně v „návrhu“)

 • záznam ve formuláři před opravami

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 900   L $$aJ-NÁVRH

 906   L $$ako20020328$$bsup

 908   L $$adefinitivní

 • co editoval katalogizátor/supervizor

 200 1   L $$aPrvní$$bZáznam

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 801 2 L $$aCZ$$bKLG001$$c20020328

 900   L $$aJ-NÁVRH

 900   L $$aJ-OPRAVA

 906   L $$ako20020328$$bsup

 906   L $$ano20020328$$bsup

 920   L $$aPrvní$$bZáznam

 908   L $$adefinitivní

  

4.3.   návrh výmazu pole, např. 400, s vysvětlující poznámkou

 • záznam ve formuláři před opravami

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 400 1   L $$aOdkazovany$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 906   L $$abr20020328$$bjazi

 908   L $$adefinitivní

 • co editoval katalogizátor/supervizor

 400 1   L  vymazal výskyt pole

 300      L  $$aNení to pseudonym, jde o jiného autora.

 • co vrací Zserver a co se objeví v Alephu (v Alephu je navíc pole FMT)

 FMT   L JA

 000   L -----nx^^^22-----^^^45^^

 001   L xx0000041

 005   L 20020328105336.0

 100   L $$a20020328aczey0103^^^^ba

 152   L $$aAACR2

 200 1 L $$aPrvy$$bZaznam

 400 1   L $$aOdkazovany$$bZaznam

 801 0 L $$aCZ$$bSAV$$c20020328

 801 2 L $$aCZ$$bKLG001$$c20020328

 900   L $$aJ-OPRAVA

 906   L $$abr20020328$$bjazi

 906   L $$ano20020328$$bsup

 930   L $$1DEL400^1$$aOdkazovany$$bZaznam

 930   L $$1300^^$$aNení to pseudonym, jde o jiného autora.

 908   L $$adefinitivní