Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Geografické autority míst vydání

Geografické autority míst vydání

Geografické autority míst vydání (staré tisky)

Místo vydání – staré tisky

 

AUT - Báze národních autorit NK ČR (jmenné i věcné autority)

AUV - Báze věcných autorit Národní knihovny ČR

Báze věcných autorit (AUV) je od r.2002 integrovanou součástí báze národních autorit NK ČR (AUT). Obsahuje soubory tematických, geografických a formálních autorit, zpřístupnění souboru chronologických autoritních termínů se připravuje. V rámci této báze je zveřejněn i soubor skupin Konspektu (česká i anglická verze) a soubor autorit pro místa vydání starých tisků .

http://sigma.nkp.cz/F/JKVFPJ6GTR8YECS5846EI7X487A83YVESFAASFURISU8M3YYIY-01873?func=file&file_name=find-a&local_base=aut

Katalogizační politika – Staré tisky

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_standard1.htm

 

Soubor autorit pro místa vydání starých tisků  (1501-1800)

Pro jména měst, která se vyskytují ve starých tiscích v nejrůznějších tvarech jako místa vydání, byly vytvořeny zvláštní autoritní záznamy. Obsahují autoritní tvar města (v 1. pádě, přednost má český ekvivalent, pokud existuje a je běžně užíván)*  a zemi, kde se město nachází, dále všechny zjištěné variantní podoby (v domácím jazyce, latině a jiných cizích jazycích).

 

Záznamy neobsahují vazby vyskytující se v impresu (předložková spojení, genitivní tvary apod.) Součástí autoritního záznamu je odkaz na příslušnou konzultovanou literaturu** a je-li zapotřebí, tak také vysvětlující poznámka.

 

Pomocné autoritní záznamy slouží uživatelům i katalogizátorům. Uživatelům bibliografické báze umožní vyhledávat podle různých podob místa vydání, katalogizátor je využije k výběru správné formy jmen měst do pole 984 (MARC21) nebo pole 620 (UNIMARC).

Pozor: UNIMARC: Aby bylo možno vyhledávat primárně podle jmen měst, podpole v poli 620 musí následovat v nestandardním pořadí podpole d,a). Prohlížení rejstříku jmen měst v autoritní bázi pomůže katalogizátorům i mimo Národní knihovnu ČR ověřit správný tvar, případně i záhlaví nebo autoritní záznam stáhnout, pokud jim to dovoluje používaný systém. 

 

Redakčně je báze spravována odd. rukopisů a starých tisků - správce Báze starých tisků 1501-1800 STT, a to v kooperaci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Nové návrhy, doplňky či opravy posílejte na adresu Jaroslava.Kasparova@nkp.cz .

                       

Formulář pro zápis MARC21

Předdefinovaná pole

FMT               PA                                                           

LDR               -----nz--a22-----n--4500                                     

001               pm180974                                                      

003               CZ-PrNK                                                      

005               20030714100413.0                                             

008               030523|n|acnnnaabn-----------n-a|a------                      

040               |a ABA001 |b cze                                             

Vyplňovaná pole a podpole

195               |a |b 

Neopakovatelné pole a podpole - zápis autiritní podoby města a země                                       

495               |a |0 o    

Pole opakovatelné – pro každou variantní formu                                            

665               |a

670               |a CERL Thesaurus,                                           

                     (http://www.cerl.org/Thesaurus/thesaurus.htm)  

Pole je opakovatelné – pro zápis bibliografického zdroje              

906                |a ** datum |b šifra zprac. 

Pole je opakovatelné (vyplní se v případě založení záznamu – za, oprava – op, kontroly – ko)                                      

CAT               |a aa |b 50 |c 20030523 |l AUT10                             

CAT               |a aa |b 50 |c 20040920 |l aut10 |h 2348                      

CAT               |a 0210 |b 60 |c 20050303 |l AUT10 |h 2253                   

CAT               |a aa |b 60 |c 20050708 |l AUT10 |h 1620                     

CAT               |a aa |b 50 |c 20051125 |l AUT10 |h 0034                     

SYS               000180974                                                    

 

Př.  MARC21

                                                                              

FMT               PA                                                           

LDR               -----nz--a22-----n--4500                                     

001               pm180974                                                     

003               CZ-PrNK                                                      

005               20030714100413.0                                             

008               030523|n|acnnnaabn-----------n-a|a------                     

040               |a ABA001 |b cze                                             

195               |a Lyon |b Francie                                           

495               |a Augusta Lugdunensis |0 o                                  

495               |a Leon de Francia |0 o                                      

495               |a Lion |0 o                                                 

495               |a Lione |0 o                                                 

495               |a Lions |0 o                                                

495               |a Lugduni |0 o                                              

495               |a Lugdunum |0 o                                              

495               |a Lyone |0 o                                                

495               |a Lyons |0 o                                                

670               |a CERL Thesaurus,                                            

                  (http://www.cerl.org/Thesaurus/thesaurus.htm)                

906               |a za20030611 |b jaka                                        

CAT               |a aa |b 50 |c 20030523 |l AUT10                             

CAT               |a aa |b 50 |c 20040920 |l aut10 |h 2348                     

CAT               |a 0210 |b 60 |c 20050303 |l AUT10 |h 2253                   

CAT               |a aa |b 60 |c 20050708 |l AUT10 |h 1620                     

CAT               |a aa |b 50 |c 20051125 |l AUT10 |h 0034                     

SYS               000180974                                                    

 

Ukázky záznamů ve formátu UNIMARC 

FMT       PA                                                                   

LDR       -----nx   22-----   45                                               

001       180974                                                                

005       20030714100413.0                                                     

295       |d Lyon |a Francie                                                   

495       |d Augusta Lugdunensis |t o                                           

495       |d Leon de Francia |t o                                              

495       |d Lion |t o                                                         

495       |d Lione |t o                                                        

495       |d Lions |t o                                                        

495       |d Lugduni |t o                                                      

495       |d Lyons |t o                                                        

495       |d Lyone |t o                                                        

495       |d Lugdunum |t o                                                     

810       |a CERL Thesaurus, (http://www.cerl.org/Thesaurus/thesaurus.htm)     

906       |a za20030611 |b jaka                                                

CAT      |a aa |b 50 |c 20030523 |l AUT10 |h 1621                             

 

FMT       PA                                                                   

LDR       -----nx   22-----   45                                                

001       180973                                                               

005       20030714100226.0                                                     

100       |a 20030523aczey0103    ba                                            

295       |d Bratislava |a Slovensko                                           

3000     |a Knihtisk ca od r.1480                                             

3000     |a Thesaurus uvádí víc variantních podob

495       |d Posonium |t o                                                     

495       |d Posony |t o                                                       

495       |d Poszony |t o                                                      

495       |d Požone |t o                                                       

495       |d Požun |t o                                                        

495       |d Pozony |t o                                                       

495       |d Posun |t o                                                         

495       |d Pozun |t o                                                        

495       |d Prešburk |t o                                                     

495       |d Prešpurk |t o                                                      

495       |d Prešpork |t o                                                     

495       |d Prešpurgk |t o                                                    

495       |d Pressburg |t o                                                     

495       |d Presspurk |t o                                                    

495       |d Pressbourg |t o                                                   

495       |d Preszburg |t o                                                     

495       |d Preszbergk |t o                                                   

495       |d Musiponum |t o                                                    

801 0    |a CZ |b ABA001 |c 20030611                                          

810       |a K. Chyba, Slovník, s.333                

810       |a CERL Thesaurus, (http://www.cerl.org/Thesaurus/thesaurus.htm)     

906       |a za20030611 |b jaka                                                 

CAT      |a aa |b 50 |c 20030523 |l AUT10 |h 1621                             

 

Konverze do MARC21: pole 295 na 195, pole 300 – na 665, pole 810 na pole 670

                                                

            Sporná místa vydání, která nebylo možno jednoznačně určit  (Amsterdam?, Mnichov? apod.) vyřešená v impresu v hranatých závorkách [Amsterdam?] zapisujeme jako Amsterdam.

            Případy, kdy nebylo možno místo vydání určit jinak než zemí původu (Německo, Francie) jsou ponechány stranou - pole 984 (620 UNIMARC) se nevyplňuje. Země původu je zapsána pouze formou kódu.

            Fingovaná/vymyšlená místa vydání - např. Cosmopolis  aj. jsou zapisována v rámci pole 620 ve tvaru nevyřešeném opatřeném *, anebo (je-li správné určení místa možné), tak též v podobě vyřešené - v tomto případě je pole 984 (620 UNIMARC) opakováno.

 

Př.1

984 a  *Cosmopolis

195 a  *Cosmopolis

 

620 d  *Cosmopolis

295 a  *Cosmopolis

 

Př.2

984 a  *Cosmopolis

984 a   Amsterdam

       b  Nizozemsko

620 d  *Cosmopolis

620 d  Amsterdam

       a  Nizozemsko

 

Pro příklad fingovaného místa vydání Cosmopolis může existovat autoritní heslo (rovněž v podobě *Cosmopolis), které bude mít v poznámce uvedena všechna města města, která nesla toto fingované impresum,  a dále příkaz katalogizátorovi, že se použije jen v případě, kdy není možné vybrat žádnou z odkazovaných možností, a to ani jako sporné místo vydání s ?.

 

Záznam v MARC21

     

FMT               PA                                                           

LDR               -----nz--a22-----n--4500                                     

001               pm180987                                                     

003               CZ-PrNK                                                      

005               20031201135506.0                                             

008               030523|n|acnnnaabn-----------n-a|a------                     

040               |a ABA001 |b cze                                             

195               |a *Cosmopolis                                                

495               |a Cosmompolis |0 o                                          

495               |a Cosmopoli |0 o                                            

495               |a Cosmopolum |0 o                                            

495               |a Kosmopolis |0 o                                           

665               |a CERL uvádí pod záhlavím Cosmopolis fff (fingované místo   

                     vydání), s několika variantami tvaru jména |a Fingované      

                     místo vydání; jedná se o tisky, vydávané v různých místech   

                     Evropy (Štrasburk, Amsterdam, Erfurt, Berlín, Brémy, Ženeva, 

                     Frankfurt nad Mohanem, Ingolstadt, ) |a Použít jen v        

                     případě, kdy není možné vybrat žádnou z výše uvedených       

                     možností, a to ani jako sporné místo vydání s ?              

670               |a CERL - Thesaurus                                          

                     (http://www.cerl.org/Thesaurus/thesaurus.htm)                

906                |a za20031111 |b jaka                                        

906                |a op20040906 |b vipr |c Poznámka  oprava                    

CAT               |a aa |b 50 |c 20030523 |l AUT10                             

CAT               |a aa |b 50 |c 20040920 |l aut10 |h 2348                     

CAT               |a 0210 |b 60 |c 20050303 |l AUT10 |h 2253                   

CAT               |a aa |b 60 |c 20050708 |l AUT10 |h 1620                     

CAT               |a aa |b 50 |c 20051125 |l AUT10 |h 0034                     

SYS               000180987                                                     

 

Duplicita odkazovaných tvarů

V případě, že dvě lokality měst mají některé shodné odkazované tvary - např. dvě rozdílná města Padova a Pasov mají stejné variantní tvary Patavia, Patavium, uvedeme u odkazované formy jména v poli 495 v kulaté závorce autoritní podobu města, tak, jak je zapsána v poli 195 - např. Patavia (Padova) a Patavia (Pasov).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Např. Paříž, Řím, Vídeň, Mnichov apod.

 

** V poli 670 (810 UNIMARC) zatím K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860    a elektronická databáze míst vydání přístupná v rámci Hand Press Book - CERL Thesaurus,  (http://www.cerl.org/Thesaurus/thesaurus.htm). Další literatura a elektronické zdroje mohou být bude v případě potřeby též odkázány (Graesse - Orbis latinus apod.)

J.Kašparová