Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit Minimální záznam – MARC21

Minimální záznam – MARC21

Minimální záznam – MARC21

Staré tisky 1501-1800

 

Katalogizace starých tisků je jednoúrovňová a může probíhat:  a) s knihou v ruce jako katalogizace exemplářová anebo b) podle zástupných dokumentů – lístkových záznamů, bibliografických soupisů apod. (retrokonverze).

Seriály před r.1800 (časopisy, periodika) se popisují jako vícesvazkové dílo s ukončeným datem vydávání.

Popis konvolutů (základní dílo a přívazky) se realizuje  v rámci polí 787 (se specifikací návěští); případné poznámky – pole 580. Na každé dílo je pořizován samostatný záznam.

Přítisky jsou popisovány v rámci základního díla - v rámci pole 501.

Dílové monografie jsou popisovány jednoúrovňově -  v rámci pole 245 nebo pole 505.

 

Pozn.: v rámci minimálního záznamu jsou povinné  údaje vyznačené tučně

Pole v rámci MARC21

 

001       CZ/ABA001/ST/000****                                                 

003       CZ-PrNK

005       generuje se automaticky

008       *****s****----***----e------------***--

040       $a ABA001 $bcze $eAACR2/DCRB

044       $a $a

072 7    $a094  $xStaré tisky  $2 Konspekt

072 7    $a $x $2 Konspekt

100*     $a $q $b $c $d $4 $7

110*     $a $b $4 $7

130*     $a $n $p $l

240**   $a $n $p $l

245**   $a $b $c $n $p

246**   $a $b $n $p

250       $a $b

260       $a $b $c $e $f  $g

300       $a $b $c ° (cm)

500       $a $5CZ-PrNK

501       $a $5CZ-PrNK

502       $a

505**   $a $r $t $g

508       $a

510*     $a $b $c

511       $a

520       $a

534       $p $a $t $b $c $e $n

545       $a $b

546       $a $b

547       $a

550       $a

561       $a $5CZ-PrNK

563       $a $5CZ-PrNK

580       $a

583       $a $5CZ-PrNK

590       $a $5CZ-PrNK

591       $a

600**   $a $q $b $c $d $7 $2czenas

610**   $a $b $7 $2czenas

648 7    $a $2czenas                                                 

650 7    $a $y $z $2czenas                                                

651 7    $a $v $x $y $z $2czenas

655 7    $a $2czenas                                                

653*     $a      

690 *    $a $b

69102   $a

692       $a                                         

700*     $a $q $b $c $d $4 $7 $9

710*     $a $b $4 $7  $9

720       $a  $4 $9

740*2   $a $n $p $5CZ-PrNK

765*     $a $t $d $h $w CZ/ABA001/ST/000****                                                 

767*     $a $t $d $h $w CZ/ABA001/ST/000****                                                 

7870     $a $t $d $h $w CZ/ABA001/ST/000****  

852       $aCZ-PrNK$jsignatura $zdef.

8564     $uadresa el. zdroje$zpopiska k obr.

 

Pole národního bloku
924       (Incipit - viz minimální záznam pro kramářské písně)

981*     $a $q $b $c $d  $7 $4fmo  $9dřív. majitel $6 $5CZ-PrNK

9822     $a $d $7 $4fmo $9dřív. majitel $6 $5CZ-PrNK

984       $a $b

 

Systémová pole (nejen pro ALEPH) - doporučená

LDR  - návěští 

ILL       $a $b $c $d $e

Ilustrace (O)

Indikátory nedefinovány

$a ikonografické téma (NO)

$b druh ilustrace (O)

$c technika provedení (O)

$d umístění (O)

$e textový doprovod (O)

VAZ     $a $b $c $d $5CZ-PrNK

Vazba (O)

Indikátory nedefinovány

$a druh vazby podle užitého materiálu (O)

$b časové určení vazby (NO)

$c text užitý na vazbě (O)

$d ikonografický motiv (O)

$5 kód instituce v MARC (NO)

SGT     $a $b $c $d $e $f $g

Signet (O)

Indikátory nedefinovány

$a jmenná atribuce (tiskař/nakladatel) (NO)

$b geografická atribuce (místo existence) (O)

$c časová atribuce (časový údaj existence signetu) (O)

$d ikonografické téma signetu (O)

$e devíza signetu (O)

$f umístění a velikost (O)

 

STP      $a $b $c $d $e

Transliterovaný opis - pomocné údaje pro popis starých tisků (O)

Indikátory nedefinovány.

$a jmenné autorské záhlaví (při preferenci jména autora v jiné podobě než autoritní) (NO)

$b jmenné názvové záhlaví (při řazení podle prvního substantiva, tzv. ”pruské instrukce”) (NO)

$c opis titulního listu (NO)

$d opis kolofonu (O)

$e opis dalších důležitých částí (dedikace, předmluva apod.) (O)

 

Poznámky

1. Vlastnickou (majetnickou) provenienci – jména vlastníků – lze zapisovat fakultativně buď do pole 700 a 710 s patřičným kódem role ($4 ) nebo do národních polí 981 a 982.

 

2. Do pole 984 (Místa vydání) se zapisuje stát či země a město. K dispozici je soubor autory v rámci elektronického katalogu NK ČR (Místa vydání – staré města).

J.Kašparová