Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit grafy-05

grafy-05

Autority a statistiky za rok 2005

(Soubory národních autorit ve světle statistických čísel)

Řeč statistických údajů

1. Počty záznamů, roční přírůstky a podíly jednotlivých knihoven

    Z následujících několika grafů jsou patrné různé aspekty kooperativní spolupráce a jejich přehlednost je zřejmá a nepotřebuje speciálního komentáře.

Graf č.1.

image002.gif

Graf č.2

image32.gif

Graf č.3.

image33.gif

Graf č.4.

(Poznámka: Statistické hodnoty menší jak jedno procento nejsou pro větší přehlednost v legendě grafu podchyceny, i když v samotném grafu patrné jsou.)

image34.gif

Graf č.5.

image35.gif

Graf č.6.

(Poznámka: Statistické hodnoty menší jak jedno procento nejsou pro větší přehlednost v legendě grafu podchyceny, i když v samotném grafu patrné jsou.)

image36.gif

Graf č.7.

image37.gif

[1] Pro větší přehlednost zde následují lokační značky použité v grafech: ABA001 – Národní knihovna ČR, ABA004 – Slovanská knihovna , ABA006 – Knihovna VŠE , ABA008 – NLK Praha , ABA013 – STK Praha+knihovna ÚVT Praha , ABA031 – STK Praha , ABD008 -  , ABD027 -  , ABE454 – Centrální katolická knihovna, ABG001 – Městská knihovna v Praze, BOA001 – MZK Brno, BOG001 – Knihovna J. Mahena Brno, CBA001 – JVK Č.Budějovice, CKG001 – MK Český Krumlov, DOG001 – MK Domažlice, HBG001 – KK H.Brod, HKA001 – SVK H.Králové, JIG001 – MK Jihlava, KLG001 – SVK Kladno, KMG001 – Knihovna Kroměřížska Kroměříž, KVG001 – KK K.Vary, LIA001 – KVK Liberec, OLA001 – VK Olomouc, OPG001 – KPB Opava, OSA001 – MsVK Ostrava, OSG001 – MK Ostrava, PAG001 – KK Pardubice, PEG001 – MK Pelhřimov, PNA001 – SVK Plzeň, PNG001 – MK Plzeň, PVG001 – MK Prostějov, TAG001 – MK Tábor, TRG001 – MK Třebíč, ULG001 – SVK Ústí n.L., UOG001 – MK - Ustí n. O., VYG001 – KKD Vyškov, ZLD002 – Knihovna UTB Zlín, ZLG001 – KKFB Zlín, ZRG001 – MK Žďár n. S.

2.  Statistiky prospěšnosti báze národních autorit.

   Hlavním statistickým údajem, který je v  kooperujících knihovnách sledován, je procento úspěšnosti nalezení potřebných autorit při běžné každodenní katalogizaci dokumentů v bázi národních autorit. Jde tedy o procento prospěšnosti báze národních autorit pro tu kterou knihovnu, či typ knihoven.

   Následující graf ukazuje v ročním průměru, jak moc (v kolika případech – vyjádřeno v %) jednotlivé knihovny uspěly při hledání potřebných autorit v bázi národních autorit.

Graf č.8.

image38.gif

Následující čtyři grafy dokumentují, jak je báze národních autorit prospěšná pro centrální knihovny krajů(knihovny s knihovním fondem do značné míry odborně profilovaným), pro veřejné městské knihovny (knihovní fond těchto knihoven je výrazně orientován na běžné čtenářské potřeby uživatelů – beletrii a populárně naučnou literaturu), pro specializované odborné knihovny, (nezřídka centrální knihovny sítě – STK, NLK apod.) a poslední graf dokumentuje průměrné procento úspěšnosti při zahrnutí všech kooperujících knihoven bez rozdílu typu knihoven, resp. složení jejich fondů. Prospěšnost báze národních autorit pro veřejné knihovny (všeobecného) městského typu asi příliš nepřekvapí, i když hodnota procenta je možná až překvapivě vysoká. Rozhodně nečekaná je míra prospěšnosti pro krajské (v převážné míře někdejší státní vědecké) knihovny, kde je přece jen vysoká míra odborné specializace jejich knihovních fondů. Naprosto překvapivá je pak výše užitečnosti báze autorit pro tři největší české knihovny, které jsou zároveň příjemkyněmi celostátního povinného výtisku. Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci i pražská Národní knihovna ČR díky účasti v kooperaci výrazně profitují z účasti v kooperaci.

Graf č.9.

image39.gif

Graf č.10.

image40.gif

Graf č.11.

image41.gif

Graf č.12.

image42.gif

Z.Bartl