Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit autorit-metodika-marc

autorit-metodika-marc

Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit

 

Praktická příručka

 

zpracoval Jan Luffer

 

stav k srpnu 2005

 

verze: MARC21 & Aleph

 

Přehled polí a podpolí autoritního záznamu pro osobní jména (MARC 21)

(Obsah)

 

LDR     Návěští

            5. pozice = status záznamu:

001       Kontrolní číslo (NO)

003       Identifikátor kontrolního čísla (NO)

005       Datum posledního zpracování

008       Údaje pevné délky (NO)

040       Zdroj katalogizace (NO)

            $a Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO)

            $b Jazyk katalogizace (NO)

            $c Agentura převádějicí záznam do strojové podoby (NO)

            $d Modifikující agentura (O)

100       Záhlaví – osobní jméno (NO)

            Indikátor:          0 = Křestní/ rodné jméno

                                    1 = Příjmení

                                    3 = Jméno rodiny

            $a Osobní jméno (NO)

            $b Římské číslice (NO)

            $c Doplňky ke jménu jiné než data (O)

            $d Data související se jménem (NO)

            $q Rozpis iniciál rodného/křestního jména (NO)

            $7 Kontrolní číslo (NO)

400       Odkaz viz – osobní jméno (O)

            Indikátor a podpole viz 100 (kromě $7)

            $w Řídicí podpole (NO)

                        d = akronym

p = skutečné jméno

r = církevní jméno

s = provdané jméno

u = jméno za svobodna

v = pseudonym

x =  společný pseudonym

y = světské jméno

$2 Jazyk katalogizace a záhlaví (NO)

            $0 o (NO)

500       Odkaz viz též – osobní jméno  (O)

            Indikátor a podpole viz 100 a 400

665       Odkaz na historii záhlaví (Komplexní poznámka) (NO)

            $a Odkaz na historii záhlaví (O)

667       Neveřejná všeobecná poznámka (O)

            $a Neveřejná všeobecná poznámka (NO)

670       Zdroj nalezených informací (O)

$a Zdroj citace (NO)

$b Nalezená informace (NO)

675       Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO)

            $a Citace zdroje (O)

678       Biografické nebo historické údaje (O)

            Indikátor:          0 = Biografický koncept

$a Biografické nebo historické údaje (O)

682       Informace o zrušeném záhlaví (NO)

            $i Vysvětlující text (O)

            $a Náhrada záhlaví (O)

856       Elektronické umístění a přístup (URL) (O)

            Indikátor (= 1. indikátor):  4 = HTTP

            $u Adresa elektronického zdroje (O)

            $z Poznámka pro uživatele (O)

906       Interní údaje o zpracování (O)

909       Provenience (NO)

            Pouze u  „českých“ osob

950       Status (NO)

            Indikátor: 0

 

Poznámka: (O) a (NO) značí opakovatelné či neopakovatelné pole/podpole.

Přehled polí a podpolí pro korporace.

(na konci dokumentu)

 

 

 

metodika.gif

 

 

 

LDR&nbsp - Návěští

 

Př.: -----cz--a22-----n--4500

 

Prakticky měníme pouze status záznamu. Přímý zásah do pole není možný, je třeba použít formulář (Ctrl+F).

5. pozice - status záznamu:

n       nový záznam

c       opravený záznam

d       zrušený záznam

 

 

001 – Kontrolní (identifikační) číslo (NO)

 

Př.: jx20050531007

 

Obsahuje kontrolní číslo shodné s tím, které je v záhlaví v podpoli $7. Na rozdíl od něj je však není možné přímo měnit, pole je zamčeno – proto má v případě nesrovnalostí a výskytu dvou různých čísel ve stejném záznamu větší autoritu.

 

 

003 – Identifikátor kontrolního čísla (NO)

 

Př.: CZ-PrNK

 

Pole obsahuje kód agentury, jejíž kontrolní číslo je uvedeno v poli 001.

(Poznámka: Kód se přebírá z MARC Code List for Organizations, který spravuje Library of Congress.)

 

 

005 – Datum posledního zpracování

 

Př.: 20050809094249.0

 

Čas poslední transakce záznamu je generován automaticky systémem. Pole obsahuje 16 znaků určujících datum v pořadí: rok – měsíc – den (8 znaků) hodina – minuta – vteřina – desetina vteřiny (s tečkou) (8 znaků).

Datum, kdy byl záznam poprvé uložen se uvádí na začátku pole 008 (viz dále) a již se nemění.

 

 

040 – Zdroj katalogizace, jméno organizace zodpovědné za aktuální stav záznamu (NO)

 

Př.:

040    $a ABA001

         $b cze

         $d ABA001

 

Podpole $a – sigla knihovny, která záznam vytvořila

Podpole $b – jazyk katalogizace, zůstává „cze“

Podpole $c – sigla knihovny, odpovědné za převedení do strojové podoby (např. z kartotéčních Kuncových lístků)

Podpole $d – sigla knihovny, odpovědné za opravení/ doplnění záznamu

 

Knihovna, která naposledy zasáhla do záznamu, bude uvedená v posledním výskytu podpole $d. Pokud přijde návrh opravy a naše oddělení (ONJA NK ČR) jej beze zbytku přijme, necháme v podpoli $d knihovnu-autora opravy. Pokud zasáhneme a změníme byť jen překlep, stáváme se posledními my.

Není možné, aby za sebou následovalo více shodných podpolí.

 

 

100 (400, 500) – Záhlaví (100 - NO)

 

Př.:

100  0   $a Klaret,

            $d ca 1320-ca 1370

            $7 jk01060290

(400 0   $a Bartoloměj z Chlumce, $d ca 1320-ca 1370 $0 o)

 

Formality:

 

Seznam podpolí:

$a osobní jméno

$b římské číslice

$c doplňky ke jménu (jiné než data)

$d data

$q rozpis iniciál rodného/ křestního jména

 

$7 identifikační číslo

 

Obvyklé pořadí podpolí je: a – q – b – c – d – 7

Odlišné pořadí podpolí je výjimečné a nastává v těchto případech:

a – c – b – d – 7 - vztahuje-li se římská číslice k doplňku a nikoli ke jménu, je to případ dalajlámů

a – d – (c) – 7 - rozlišovací doplněk, jenž není součástí jména (duch), zatím se takový případ v autoritní bázi nevyskytuje

U odkazů je to:

w – a – q – b – c – d – 2 – (7)/(0)

 

Interpunkce – je-li obsazeno podpole $d (data), končí podpole $c čárkou vždy, podpole $a jen tehdy, není-li obsazeno současně podpole $b či $q. Je-li to ten případ, přesouvá se čárka za tato pole.

 

Př.:

$a Kic, Pavel

$a Juin, Hubert, $d 1926-1987

$a Randall, J. G. $q (James Garfield), $d 1881-1953

 

Indikátor je na první pozici a je jím:

 

0 – vstupní prvek je zapsán pod křestním/rodným jménem

 

Př.:

100 0  $a Klaret

100 0  $a Jan Rokycana

400 0  $a Kōbō Abe

 

1 – vstupní prvek je zapsán pod příjmením nebo jménem, které je možno za příjmení považovat (u starších jmen přídomek, přezdívka)

 

Př.:

100 1 $a Vojtěchovská, Hedvika

100 1 $a Rvačovský ze Rvačova, Vavřinec Leander

100 1 $a <<z >>Chlumce, Bartoloměj

100 1 $a Abe, Kōbō

100 1 $a Amfiteatrov, Aleksandr Valentinovič

 

3 – vstupní prvek je zapsán pod jménem rodiny/ rodu – (forma zápisu ještě nebyla dohodnuta)

 

Poznámka 1:

Formálně může indikátor 1 vyhovovat jménu v podpoli $a s čárkou uvnitř podpole (jméno a příjmení v invertovaném pořadí) a indikátor 0 jménu v podpoli $a bez čárky uvnitř podpole (jméno a příjmení v přímém pořadí), avšak to jen tehdy, jedná-li se o osoby s novodobým jménem, rozděleným zřetelně na jméno a příjmení. Př.:

 

100 1 $$a Klhůfek, Josef

400 0 $$a Josef  Klhůfek

 

Toto formální hledisko však jako obecné kritérium pro indikátor ztroskotává u řady dalších jmen, kde dochází k rozporu (samotné příjmení v podpoli $a, jméno v invertovaném pořadí nezačíná příjmením, příp. je vůbec neobsahuje), a tak se jím nemůžeme řídit. Př.:

 

(100 1 $a Znamenák,Vladimír $d 1936-)

400 1  $a Znamenák, $d1936-

 

100 0  $a Benedikt z Nudožer, Vavřinec $d 1555-1615

 

Poznámka 2:

Některá jména neznají rozdělení jméno-příjmení, uvádíme je pak buď v přímém pořadí jako jeden celek a píšeme indikátor 0, nebo považujeme jejich druhé (příp. jiné) jméno formálně za příjmení a píšeme 1. Záleží na tom, v jakém řazení je jméno obecně nejpoužívanější.

Např. tibetská jména nemají příjmení a jména dětí ani nekopírují jména rodičů, někdy se však druhé jméno považuje za příjmení, v našem případě tomu tak může být z praktických důvodů, abychom odlišili přímé a obrácené pořadí jména. Příklady tibetských jmen:

 

100 1  $a Norbu, Namkhai, $d 1938-

400 0  $a Namkhai Norbu, $d 1938-

 

100 0  $a Taši, $d 1952-

400 0  $a Taši Daknewa, $d 1952-

400 1  $a Daknewa, Taši, $d 1952-

 

Pokud u jmen spolehlivě rozlišíme části křestní jméno a příjmení, budou indikátory teoreticky zapsány takto (viz též poznámka výše):

 

100 1  $a Kramerius, Václav Matěj, $$ d1753-1808 $$7 xx0011353

400 0  $a Václav Matěj Kramerius, $$ d1753-1808 $$0 o

400 0  $a Matěj Kramerius, Václav, $$ d1753-1808 $$0 o

 

 

100 $a – Volba autorizovaného záhlaví, jazyk záhlaví:

 

Jméno osoby se určí takové, pod kterým je obecně známa, a to na základě pramene, vydaného v jejím jazyce (AACR2 22.1B).

Výjimka platí v případě osob, uvedených pod rodným jménem nebo z klasické římské říše (tzn. svatí, papeži, panovníci, latinští antičtí autoři) (AACR2 22.3B3) a osobností, přesahujících svou působností národní rámec, příp. těžko geograficky zařaditelných (AACR2R/ UNIMARC České interpretace, oranžová II., s. 19 n.). Takoví autoři se zapíší česky, pokud získali v českých pramenech standardní počeštěnou formu. V případě pochybností použít národní jazyk nebo latinu.

Pokud se osobní jméno skládá z několika slov, výběr vstupního prvku by měl vycházet z konvencí země, jejíž je osoba občanem. Pokud zemi, kde má autor občanství, nelze určit, vychází se z konvencí používaných v zemi, kde osoba nejčastěji pobývá. Pokud není možné určit ani tuto zemi, výběr vstupního prvku by měl vycházet z konvencí jazyka, který osoba nejčastěji používá (IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code,

Frankfurt 2003, oddíl 5.2).

Prakticky to znamená, že autorizované záhlaví přebíráme z jednotlivých národních agentur (u nelatinkových písem s příslušnou transkripcí). Není přípustné přejmout např. ruského autora z Library of Congress, kde jej mají ve vlastním, anglickém přepisu: Kuznetsov, Yuri A., místo správného Kuznecov, Jurij Aleksandrovič.

 

Přechýlená jména

Zahraničním autorkám se nevytvářejí odkazy s českou, přechýlenou podobou.

 

100 $q (400 $q, 500 $q) - Rozpis iniciál či rozšíření rodného/ křestního jména

 

Pole obsahuje úplnější formu jména, zapsanou v kulatých závorkách. Nemusí jít jen o rozpis iniciál, ale též o další, neuvedené jméno.

Tato úplnější forma se doplňuje tehdy, aby se rozlišila dvě jinak identická záhlaví nebo tehdy, pokud je to vhodné (AACR 22.18 A), což znamená prakticky tehdy, když autoritní záhlaví obsahuje iniciály. Avšak pokud nepotřebujeme rozlišit stejná záhlaví, nedoplňovat:

- rozpis iniciál, které nejsou částí záhlaví

- neužívaná rodná jména či příjmení, když jiná tato jména již v záhlaví jsou

 

Př.:

100 1 $a Lawrence, C. H.

               $q (Clifford Hugh),

               $d 1921-

Iniciály můžeme rozepsat kdykoli.

 

100 1       $a Harris, Jeffrey

               $q (Jeffrey L.)

100 1 $a Harris, Jeffrey

Jde o dva stejnojmenné autory v LC, podpole $q slouží pro rozlišení.

 

100 1       $a Beeton

               $q (Isabella Mary),

               $c Mrs.

               $d 1836-1865

Autorku nepotřebujeme odlišit od jiné, a tak by takovéto podpole $q za jiných okolností nemělo být použito, ale chybí tu zcela rodné jméno, a tak doplníme i rodné jméno nepoužívané.

 

100 $b (400 $b, 500 $b) – Římské číslice

 

Pole obsahuje římskou číslici samotnou nebo s další částí rodného/ křestního jména. Používá se jen pro záhlaví s tímto druhem jména (tzn. indikátor 0).

 

Př.:

100 0       $a Gustav

               $b II. Adolf,

               $c švédský král,

               $d 1594-1632

 

100 $c (400 $c, 500 $c) – Doplněk jména

 

Doplňky jména se přidávají ke jménům jen jsou-li jejich pevnou součástí. Povinné jsou v autoritní formě záhlaví u vládců, ať už světských či duchovních. Ostatní případy je třeba posoudit podle následujících pravidel.

 

Církevní hodnosti

Nejvyšší titul v církevní hierarchii (papež) se uvádí v doplňku v autoritním záhlaví vždy a má přednost před ostatními doplňky. Doplnění „biskup“ a další vysoké církevní hodnosti (arcibiskup, opat, abatyše, kardinál, metropolita) se užije v případě, že osoba je určena pouze osobním jménem (tj. bez příjmení) (AACR2 22.16C).

K titulu biskupa a arcibiskupa (patriarchy) se připojuje jméno poslední diecéze.

 

Př.:

100 0       $a Gundulf,

               $c rochesterský biskup,

               $d 1024-1108

 

100 0       $a Bessarion,

               $c kardinál,

               $d ca 1389-1472

 

Křesťanští svatí

Slovo „svatý“ se připojí ke křesťanskému světci, pokud zároveň nezastával úřad světského či církevního vládce (papež, král ad.). Pokud to je daný případ, použije se doplněk „svatý“ v odkazové formě jména, zatímco v záhlaví je náležitý doplněk vladařský (AACR2 22.13 a 22.16).

Pokud světec zastával jiný úřad, užije se v záhlaví doplněk „svatý“ a zbylé tituly, pod nimiž je obecně známý, (např. arcibiskup, opat) se umístí do odkazu.

Vyskytnou-li se dva světci stejného jména bez životních dat, užije se druhý, rozlišovací doplněk, je-li k dispozici. Oba doplňky se píšou do jednoho podpole, odděleny čárkou, první v pořadí je „svatý“.

 

Př.:

100 0       $a Kristina,

               $c svatá,

               $d zemř. 303

 

Tituly panovníků a jejich manželek a dětí

Do doplňku zapíšeme titul panovníka a název příslušného státu nebo národa. Uvádíme jen nejvyšší tituly a ty, které panovník užívá. Starší a méně podstatné tituly neuvádíme Nepřipojují se přívlastky spojované se jménem, jejich místo je v odkazech. V odkazované formě již neuvádíme tituly.

 

Př.:

100 0       $a Johana

               $c kastilská královna, choť Filipa I., kastilského krále,

               $d 1479-1555

400 0       $a Johana Šílená,

               $d 1479-1555

 

Ke jménu manžela (manželky) osoby s nejvyšší panovnickou hodností v rámci státu nebo národa zapíšeme jeho (její) titul, za nímž následuje výraz choť a jméno osoby panovníka (panovnice) s nejvyšším titulem a jeho (její) příslušnost ke státu nebo národu (viz výše).

 

Za jméno dítěte nebo vnuka (vnučky) osoby s nejvyšší panovnickou hodností se do podpole $c zapíše titul, jehož je dítě nositelem, a teritoriální příslušnost. Je-li dítě nositelem titulu princ (princezna) bez teritoriální příslušnosti, připojíme k tomuto titulu další titul spojený se jménem, je-li tato osoba jeho nositelem. Pokud osoba žádný další titul nevlastní, bude v podpoli $c za výrazem princ (princezna) následovat výraz syn (vnuk, dcera, vnučka) a jméno osoby panovníka (panovnice) s titulem a příslušností ke státu nebo národu.

 

Př.:

100 0 $a Alexandra

               $c princezna, vnučka George V., anglického krále

 

Zápis jmen panovníků podle AACR2 najdeme v rozšířené podobě na internetu.

 

Doplněk jako rozlišovací prvek

Obecně pokud doplněk není integrální součástí jména a je vytvořen pouze jako rozlišovací prvek, píše se do závorek na konec pole (po datech). Př.: 1001  L $a Lévi, Eliphas, $d 1810-1875 $c (duch). Jedná se o zcela výjimečné případy.

 

Jazyk doplňku

Záhlaví: v případě panovnických a církevních hodností se píše doplněk česky (AACR2 22.16A-22.16C). V případě šlechtických titulů se píše v původním jazyce (AACR2 22.12A).

 

Odkazy: 22.8A1 – vyskytují-li se rozdílné formy téhož jména v různých jazycích, píše se doplněk v jazyce, v němž se vyskytuje s odkazovaným jménem (je na místě vytvořit i odkazy, kdy se jméno nemění, ale doplněk ano).

 

Př.:

100 1 $a Lützow, František, $c hrabě, $d 1849-1916

400 1 $a Lützow, $c Count, $d 1849-1916 $2 czeeng

400 1 $a Lützow, Franz Heinrich Hieronymus Valentin von, $c Graf, $d 1849-1916 $2 czeger

 

100 0 $a Jan Zlatoústý, $c svatý, $d ca 347-407

400 0 $a Joannes Chrysostomus, $c sanctus, $d ca 347-407 $2 czelat

 

Způsob zápisu

Velká či malá písmena i celkový pravopis se řídí pravidly daného jazyka. V češtině je tedy doplněk psán malým písmenem, např. v němčině pak u podstatných jmen velkým, u přídavných malým.

 

100 $d (400 $d, 500 $d) – Životní data

 

I. Osoby žijící ve 20. a 21. století

Data připojená k záhlaví pro osoby žijící ve 20. a 21. století, by měla být přesná. Připojte data k záhlaví pouze u těch osob, které spadají do některé z následujících kategorií:

 

1. Žijící osoba, rok narození je známý

$a Novák, Josef,$d 1923-

2. Osoba již nežije, roky narození i úmrtí jsou známé

$a Novák, Josef,$d 1923-1995

3. Osoba již nežije a je znám pouze rok narození

$a Novák, Josef,$d nar. 1923

4. Osoba již nežije a je známo pouze datum úmrtí

$a Novák, Josef,$d zemř. 1995

5. Osoby se stejným jménem a stejným rokem narození

$a Novák, Josef,$d 1900 led. 10.-

$a Novák, Josef,$d 1900 břez. 2.-

 

Seznam českých zkratek kalendářních měsíců (AACR2R/ UNIMARC České interpretace, oranžová I., s. 37):

 

led.          červen.

ún.           srp.

břez.        září

dub.         říj.

květ.        list.

červ.        pros.

 

II. Osoby žijící do počátku 20. století

Pro osoby žijící do počátku 20. století se mohou použít i méně přesná data. (Viz následující příklady.)

 

Nejčastější speciální varianty příkladů:

6. Rok narození je nejistý, nebo v rozpětí několika let

$a Novák, Josef,$d ca 1823-1895

7. Rok úmrtí je nejistý, nebo v rozpětí několika let

$a Novák, Josef,$d 1823-ca 1895

8. Oba letopočty přibližné

$a Novák, Josef,$d ca 1823-ca 1895

9. Roky narození a úmrtí neznámé, známá jen některá léta činnosti

$a Novák, Josef,$d činný 1833-1840

$a Jan z Prahy,$d činný 1284-1299

10. Roky narození a úmrtí neznámé, neznámá léta činnosti, století známo

$a Jan z Prahy,$d 13. stol.

11. Roky narození a úmrtí neznámé, neznámá léta činnosti, život v obou stoletích

$a Jan z Prahy,$d 12./13. stol.

12. Výraz př. Kr. se používá pro data z předkřesťanské éry a uvádí se na konci data nebo rozpětí dat. Výraz po Kr. se užívá pokud data zasahují obě éry:

$a Dionysios Thrax,$d ca 70-10 př. Kr.

$a Seneca$bLucius Annaeus,$d ca 4 př. Kr.-65 po Kr.

13. Rok, ve kterém byla udělena čínská literární cena Lin, Li$d chin shih 1152

 

Poznámka:

Věnujte pozornost používání tzv. dat "působnosti"(angl. "flourished" dates, v LC zkratka fl.), tj. dat významných etap života osobnosti. Používání takovýchto dat u záhlaví pro osoby žijící do počátku 20. století je přijatelné v případech, kdy data vyjadřují rozpětí působení dané osoby. (viz příklad č. 9 a 11). Samostatný rok "působnosti" se může použít pouze ve zvláštních případech - např. jestliže zdroj sám stanoví datum tímto způsobem nebo pokud se v případě dané osoby vyskytuje jedna publikace (nebo určitá událost apod.), o níž je známo, že je jediná nebo zásadní vhledem k danému roku (viz příklad č.13).

 

Data narození či úmrtí, která oscilují v rozpětí několika let (př. č. 6,7,8) jsou tak zapsána proto, že samy autoritativní zdroje (slovníkové příručky) registrují pouze přibližná data (a ne proto, že by se katalogizátor nemohl rozhodnout mezi několika různými variantami).

 

Způsob zápisu životních dat řeší tímto způsobem dotaz č. 16 v Dotazech ke katalogizaci.

  

400 – Odkazy viz (O)

 

Př.:

(100 1 $aKafka, Franz, $d 1883-1924 $7 jn19990218037)

400  1   $a Kafka, Franc,

            $d 1883-1924

            $2 czescc

            $0 o o

 

Odkazy viz jsou nepreferované formy záhlaví, odlišné od autorizovaného záhlaví, která směrují dotaz na autorizované záhlaví a na něž nejsou navázána díla.

 

1. Odkazy se vytvářejí pro různá jména (AACR2 26.2A1). Patří sem např. pseudonymy, jména z různých manželství, církevní jména.

 

(100 1 Osten, Jan)

400 0    $w v

            $a Orestes,

            $d 1871-1921

            $0 o

 

2. Odkazy se vytvářejí pro rozdílné formy téhož jména (AACR2 26.2A2). Povinně se odkaz vytvoří tehdy, když se některé z prvních pěti písmen jména liší od prvních pěti v hlavním záhlaví. Patří sem např. úplnější jména, jména v jiném jazyce či pravopise, různá transliterace.

 

(100 1 Wilde, Oscar)

400 1 $aWilde, Oscar Fingal O'Flahertie Wills,

               $d 1854-1900

               $0 o

 

(100 0 Orgjän Thinlä Dordže)

400 0       $a O-rgjan-´phrin-las-rdo-rdže,

               $c karmapa

               $b XVII.,

               $d 1985-

               $0 o

 

3. Odkazy se vytvářejí pro totéž jméno s různými pořadateli záhlaví, pokud by tak mohly být

vyhledávány (AACR2 26.2A3).

 

(100 1 Kurimoto, Eisei)

400 0       $a Eisei Kurimoto,

               $d 1957-

               $0 o

 

Přebíráme-li odkazy z databází zahraničních knihoven, použijeme pouze ty, které jsou pro nás

relevantní, tzn. že dané variantní formy máme uvedeny ve vlastních dokumentech, nebo mají 

dostatečně odlišnou formu od ostatních  záhlaví. Např. nepřejímáme mechanicky desítky

odkazů viz z Library of Congress v různých jazycích, různě rozepsanými iniciálami apod.

 

400 $w, 500 $w – Řídící podpole

 

Přináší doplňkové informace o záhlaví, je to ekvivalent UNIMARC podpole $5. V poli je na prvním místě.

Seznam hodnot tohoto podpole –  modře značené se používají u personálních autorit:

 

UNIMARC = MARC21

a = dřívější záhlaví  =  a

b = novější záhlaví  =  b

d = akronym  =  d – poznámka viz níže

e = pseudonym  =  v

f = skutečné jméno  =  p

g = nadřazený termín  =  g

h = podřízený termín  =  h

i = církevní jméno =  r

j = provdané jméno =  s

k = jméno za svobodna  =  u

l =  společný pseudonym  =  x

m = světské jméno =  y

z = jiné =  n

 

(Poznámka: Nezaměňovat akronym (hodnota d) a zkratky-iniciály. Zkratka se skládá z jednotlivých písmen (ČR), která se jednotlivě vyslovují (ČéEr), zatímco akronym se skládá z počátečních písmen (UNESCO) a vyslovuje se jako jedno souvislé slovo. Lze jej použít např. u jmen jako:

vipr – Vítězslav Praks, AON – Alfréd Otto Nedbal)

 

400 $2 – Jazyk katalogizace a záhlaví (NO)

 

V případě tvorby odkazu v jiném jazyce, než je ten původní, je třeba uvést do podpole $2 kódy jazyka katalogizace (tj. „cze“) a jazyka záhlaví, např. czeeng, czeita ad.

 

Př.:

 

100 0 $a Siger z Brabantu, $d ca 1240-ca 1283

400 0 $a Sigerus de Brabantia, $d ca 1240-ca 1283 $2 czelat

 

100 0 $a Jan ze Žatce, $d ca 1360-ca 1414

400 0 $a Johann von Saaz, $d ca 1360-ca 1414 $2 czeger

 

100 1 $a Yamamoto, Shūgorō, $d 1903-1967

400 1 $a Jamamoto, Šúgoró, $d 1903-1967 $2 czecze

 

Úplný seznam kódů je na této adrese.

 

400 $0 – Pole pro odkaz viz

 

Podpole $0 určuje pouze odkaz viz a má konstantní hodnotu o. Jde o národní podpole nadefinované NK ČR.

 

 

500 – Odkazy viz též (O)

 

Př.:

(100 1   $a Žídková, Anna, $d1930- $7 ola2005217046)

500 1    $a Balajková, Anetta,

$d 1923-

$7 jk01010606

 

Použita jsou všechna podpole polí 100 a 400 (kromě 0).

Odkazy viz též odkazují z jednoho autorizovaného záhlaví na jiné. Vytváříme je tehdy, vyskytne-li se více než jedna bibliografická entita, spojená s autoritou. U personálních autorit je to v případech:

- autor publikuje pod více jmény a pod každým důsledně něco jiného, např. pod jedním překládá sešitové westerny a pod druhým píše odborné články z astrofyziky

- autor propůjčuje své jméno jinému autoru, který např. nemůže publikovat

- několik autorů používá společný pseudonym

 

Př. Viz dále.

 

 

Podle výše zmíněných případů zakládáme odkazy viz též u všech autorů. U angloamerických a českých autorů a dále zahraničních autorů, jež nenalezneme v národních bibliografických agenturách (souborech autorit, národní bibliografii či národní knihovně), vytváříme ještě odkazy viz též u všech pseudonymů tzv. současných autorů (AACR2 22.2B3: „Pokud současný autor užívá více než jeden pseudonym, nebo své skutečné jméno a jeden či více pseudonymů, použijte jako základ záhlaví pro každé dílo jméno, které je uvedeno v popisovaném díle.“).

Definici „současného autora“ přejímáme podle interpretace Library of Congress v tomto znění: „Za současného autora považujte všechny žijící autory a autory, kteří zemřeli v době po 31. prosinci 1900. V případě pochybností nepovažujte osobu za současného autora.“

 

 

670 – Zdroje (O)

 

Je důležité zapsat zdroje, odkud jsme čerpali informace. Do podpole $a citujeme zdroj, do $b nalezenou informaci – podstatné je to tehdy, jde-li o informaci jedinečnou, která se jinde nevyskytuje, nebo o informaci přijatou do autorizovaného záhlaví z několika různých variant. Doporučení pro formu zápisu:

 

1. Publikace citujeme stručně: příjmení, iniciála/y křestního jména: název knihy.

Druhá možnost citace nastává v případě, že kniha patří přímo popisovanému autorovi, pak se nemusí psát jeho jméno, ale stačí zájmeno Jeho/Její.

 

Př.:

 

Chomsky, N.: Topics in the theory of generative grammar

 

nebo

 

Jeho: Topics in the theory of generative grammar

 

V případě kolektivního díla:

 

Pojem – Metafora – Žánr. Studie z komparatistiky IV.

 

U novin a časopisů potřebujeme ještě další informace – u časopisů název, ročník, rok, číslo, příp. stranu, u novin název, datum vydání, příp. stranu. Jde-li o elektronický zdroj, pak citujeme analogicky, jen s označením, že jde o internetový zdroj, např.: www(název novin), datum.

 

2. Internetové zdroje citujeme uvedením jejich oficiálního názvu, a to:

- jeho zkrácením, je-li taková zkratka používaná – př.:

BNF = Bibliothèque nationale de France. Viz přehled zdrojů dále.

- uvedením oficiálního, nezkráceného, názvu dané stránky, jenž je obvykle obsažen ve zdrojovém kódu html jako "title" (prakticky pak je napsán na nejvrchnější modré liště dané stránky prohlížeče Internet Explorer. – př.:

www(Česká zemědělská univerzita v Praze), nikoli www(ČZU)

- osobní stránky citujeme www(osobní stránka), příp. www(oficiální stránka)

 

V tomto případě se můžeme rozhodnout zapsat jako doplněk zdroje přímo URL adresu (viz pole 856). Pole s názvem stránky (670) musí být obsaženo vždy, přímý link na ni (856) jen za určitých podmínek (viz dále).

 

3. Personální informace zjištěné osobním kontaktem (telefon, e-mail, osobní kontakt) citujeme: osobní sdělení.

 

Přehled některých užitečných zdrojů – jak knižních, tak internetových – je k dispozici spolu se závazným způsobem jejich citace a URL adresami zde.

 

 

675 – Negativní zdroje (prověřované zdroje s negativním výsledkem) (NO)

 

Zdroje, ve kterých jsme informaci nenalezli, zapíšeme jen tehdy, je-li to přínosem a ušetří to práci dalším katalogizátorům. Je to např. tehdy, když jde o důležitý zdroj, u nějž by se dalo opodstatněně předpokládat, že v něm požadovanou informaci nalezneme.

Toto pole je neopakovatelné! Tzn., že na rozdíl od pole 670 se všechny negativní zdroje píší do podpolí $a jednoho pole, př.:

 

675       $a LC (OPAC)

$a LC (Names)

$a BNF

 

 

856 (indikátor 4, $u) – URL (link na webovou stránku) (O)

 

Pole umožňuje přímý přístup na internetovou  www stránku, na níž se nachází nalezený zdroj, uvedený v poli 670. Není vhodné užívat tento druh citace pro všechny webové adresy, a to z důvodů:

 

- samotné pole 670 je dostatečně informativní, jde o zdroje typu databází, encyklopedií, slovníků, , institucí (knihovny, ministerstva…), internetových vydání periodik

 

- je důvod domnívat se, že stránka bude v dohledné době přesunuta/odstraněna a link by byl nefunkční

 

- stránka používá dynamické html a její adresa se při každém přístupu mění

URL zdroj musí být formálně permanentně funkční, tzn., že se na danou adresu můžeme dostat kdykoli z kteréhokoli počítače. U adres s jednoduchou html strukturou to není těžké odhadnout, u jiných se setkáme s tím, že fungují pouze jednou. Nejsme-li si jisti, jaký druh adresy máme, vyzkoušíme jej tak, že si řádek s adresou zkopírujeme, zavřeme prohlížeč, znovu jej otevřeme a adresu vložíme a počkáme, zdali se načte stejná stránka jako předtím.

Vyvarujeme se raději příliš dlouhých, několikařádkových adres a také neodkazujeme na připojené soubory, které se primárně otevírají nějakým jiným programem, než je prohlížeč – nejčastěji jde o soubory *.doc a *.pdf.

 

Používáme-li více než jeden internetový zdroj spolu s polem 670 i v poli 856, citujeme v podpoli $z pole 856 příslušnou adresu názvem, abychom věděli, ke které 670 dané 856 náleží.

 

Př.:

 

670 $a www(Kortbiografier over personer tilknyttet Vatikanet)

670 $a www(Životopisy online)

856 4    $u http://www.katolsk.no/utenriks/personer/ratzinger/

            $z Kortbiografier over personer tilknyttet Vatikanet

856 4    $u http://zivotopisyonline.cz/benedikt-xvi.php

            $z Životopisy online

 

Příklady vhodných adres:

 

856 4  $u http://members.aol.com/FLJOSEPHUS/life.htm

856 4  $u http://www.daviddarling.info/encyclopedia/L/Lhote.html

856 4  $u http://www.jansokol.cz/cv.php

 

Příklady nevhodných adres:

 

http://catalogue.bnf.fr/framesWEB.jsp;jsessionid=0000UtwjTVOC1fSeb8c8crky6sE:-1?host=catalogue

(Kromě obsahové chyby (používáme zkratku BNF) je tu formální zádrhel – formulace „sessionid“ v adrese naznačuje, že jde o tzv. session, kdy je přidělen jedinečný kód pro přístup, který podruhé nefunguje, jak si lze vyzkoušet.)

 

http://cobiss1.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&rec=1&id=1151019084916332&sid=1

(Stejný případ jako výše, jen trochu jiná forma adresy.)

 

wwar.com/masters/p/pierson-pierre_louis.html - 21k

(Špatně zkopírovaná adresa.)

 

 

678 – Biografická poznámka (O)

 

Pole má pevně daný indikátor 0 na první pozici.

Poznámka má obsahovat stručné informace o oboru působnosti a publikačních oborech autora, případně důležité údaje osobního charakteru (zejména jde-li o autoritu-předmětové heslo).

 

U českých autorů vypadá šablona poznámky takto:

 

Narozen(a)……v(e)……, zemřel(a)……v(e)….….  Profese, specializace, publikační obory. Další informace.

 

Př.: Narozen 18. 4. 1936 v Praze. Politik, vysokoškolský pedagog, počítačový odborník, překladatel náboženské, filosofické a historické literatury z francouzštiny a němčiny. Zabývá se filozofií náboženství a antropologickými základy společenských institucí.

 

U zahraničních autorů nepíšeme do poznámky životní data. Můžeme tak učinit jen v opodstatněných případech, např. najdeme-li více autorů stejného jména i data narození a my z nich potřebujeme jen jednoho, zapíšeme do poznámky přesné datum, které nám může později usnadnit práci, až budeme do báze zakládat další tyto autory. Na začátek poznámky uvedeme státní příslušnost (národnost) autora:

 

Státní (národnostní – kulturní – srov. Volba záhlaví) příslušnost, profese, specializace, publikační obory . Další informace.

 

Př.: Belgický filolog, zaměřený na africké jazyky a literaturu, překladatel z jazyka mongo, misionář.

 

Poznámku formulujeme stručně, výstižně a stylisticky správně. Není vhodné psát poznámky typu „Práce z oboru logika.“ Jsou-li to veškeré informace, které máme k dispozici, napíšeme alespoň „Autor publikací [příp. článků, dizertační práce, či nejobecněji prací] z oboru logiky.” Nemáme-li dost informací o autoritě z příručkových pramenů, musíme vyjít z publikační činnosti a napsat poznámku na jejím základě. I zde můžeme získat relativně přesné informace, kterých bychom se měli držet. Píše-li autor např. učebnice mongolštiny pro střední školy, napíšeme to takto do poznámky a vyvarujeme se generalizací jako „jazykovědec“ nebo „orientalista“.

 

Různé příklady:

(Poznámka: indikátory pro lepší přehlednost vynechány)

 

100 $a Štampach, Cyril Siegfried, $d 1966-

678 $a Narozen 18. 9. 1966 v Boskovicích. Tanečník.

 

100 $a Ondrušková, Ludmila

678 $a Ing., autorka publikací o pěstování okrasných rostlin, též autorka překladu z němčiny.

 

100 $a Pichois, Claude, $d 1925-2004

678 $a Francouzský literární historik, zaměřuje se na francouzskou literaturu 19. století.

 

100 $a Alberty, Július, $d 1925-

678 $a Slovenský pedagog a historik, zaměřený na regionální historii středoslovenského kraje.

 

100 $a Hoser, Bedřich, $d 1885-1961

678 $a Narozen 27. 5. 1885 v Kralupech nad Vltavou, zemřel 14. 9. 1961 tamtéž. Malíř, tematicky se zaměřoval na krajinomalbu.

 

100 $a Beck, Hans-Georg, $d 1910-1999

678 $a Německý byzantolog, historik a teolog.

 

100 $a Tal'kova, Ol'ga Jul'jevna

678 $a Matka ruského zpěváka Igora Tal'kova, autorka memoárové publikace.

 

Příklady, kdy je vhodné uvést údaje osobního charakteru:

 

100 $a Janů, Marie, $d 1921-

400 $a Veselá, Marie, $d 1921-

400 $a Pluhařová, Marie, $d 1921-

400 $a Stroffová, Marie, $d 1921-

678 $a Narozena 3. 12. 1921 v Unhošti. Nakladatelská redaktorka, překladatelka z francouzštiny, méně z němčiny. Manželka literárního kritika Jaroslava Janů a později spisovatele Zdeňka Pluhaře.

(Manželé zmíněni kvůli lepší orientaci v množství jmen, které autorka používala. Pokud se jméno některé takto zmíněné osoby vyskytuje v bázi víckrát, je vhodné za ně napsat do závorky životní data pro jasnou identifikaci.)

 

100 $a Carroll, Lee

678 $a Americký autor publikací duchovního směru new age a hlasatel new age projektu Kryon, nazvaného podle ducha, jenž autoru manifestoval duchovní poselství.

(Autorova aktivita v hnutí new age rozepsána kvůli pochopení termínu Kryon, s nímž se operuje v autorství knih.)

 

100 $a Sessa, Melchiorre, $d činný 1555-1566

678 $a Italský nakladatel a tiskař z benátské tiskařské rodiny Sessa, druhý svého jména, syn Melchiorra Sessy sr., bratr Giovanniho Battisty jr. a Giovanniho Bernarda. Činný v Benátkách v letech 1555-1578, sám v letech 1565-1566, jinak se svými bratry nebo dalšími benátskými tiskaři (Domenico Nicolini da Sabbio, Francesco Rampazetto, Comin da Trino).

(Rodinní příslušníci zmíněni kvůli přehlednosti ve stejných jménech.)

 

Příklady nevhodných poznámek:

 

100 $a Herkner, Heinrich, $d 1863-1932

678 $a Německý soc. politik, vysokoškolský prof.

 

100 $a Trefný, František

678 $a Jak milovati bez nebezpečíSexuolog. Bezpečný sex. Onanie. POhlavní život homosexuálních mužů. Slovník milenců. Trampské milování. Panenství.

 

100 $a Šporková, Renata

678 $a Práce pro schizofreniky a jejich blízké.

 

100 $a Yurchenko, Vitaliy

678 $a Publikace z oboru fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. Působí v Fyzikálním ústavu Akakdemie věd ČR.

 

100 $a Polák, Josef

678 $a Pracovník koncentračního tábora Terezín.

 

 

665 – Poznámka k historii záhlaví (NO)

 

Použije se pro vysvětlení vzájemných vztahů jmen mezi autoritními záhlavími (pole 100 a 500). Nepoužíváme ji u odkazu viz (Př. “xy je pseudonym autora.”) a tehdy, když to není potřeba (Podle pravidel AACR2 a jejich interpretace LC RI vytváříme odkazy viz též ke každému pseudonymu tzv. současných autorů – v těchto případech vyrozumíme, že jde o pseudonym z řídicího podpole $w a nepotřebujeme kvůli tomu vytvářet poznámku.).

 

Př.:

 

100 1    $a Andrews, V. C.

$q (Virginia Cleo),

$d1923-1986

500 1    $w p

$a Neiderman, Andrew,

$d1940-

 

665 $a Po autorčině smrti pokračoval v jejím díle jiný autor (tzv. ghostwriter) - Neiderman, Andrew - který však nadále používal její jméno.

 

100 1    $a Pohl, Frederik,

            $d1919-

500 1    $w x

$aGottesman, S. D.

500 1    $w x

$aMcCann, Edson

 

665 $a Autor psal také pod společnými pseudonymy Edson McCann spolu s Lesterem del Rey a S. D. Gottesman spolu s Cyrilem M. Kornbluthem.

 

 

667 – Interní poznámka (O)

 

Neveřejná poznámka, která může obsahovat trvalé i dočasné informace. Mohou v ní být pokyny pro katalogizátory a doplňující informace různého druhu. Př.:

 

667 $a Anna Žídková je pseudonym autorky, která si nepřeje uvést své pravé jméno.

 

667 $a Zdroje DDB a BNF uvádějí odlišné datum narození 1857.

 

667 $a Jméno v autoritním záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci.

 

 

906       Údaje o zpracování (O)

 

Př.:

906       $a oz20050810

$b jalu

$c Záhlaví - datum narození, biografická poznámka - doplnění, zdroj - další výskyt

 

Z tohoto pole můžeme vyčíst který katalogizátor do záznamu zasáhl, kdy to bylo a jaké změny provedl.

 

$a – dvoumístná zkratka, udávající způsob zpracování (stavový kód), za níž následuje osmimístné datum (RRRRMMDD)

 

Stavové kódy (viz též adresa http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_9xxaut.htm):

 

1) používané oddělením NA NK ČR:
br založení nového záznamu online (bez revize)
vx revize věcná (záznamy z NKC)
fx revize formální (záznamy z NKC)
vr revize věcná (záznamy přišlé odjinud)
fr revize formální (záznamy přišlé odjinud)
vh revize v případě neúspěšného hledání v pramenech
oz oprava záhlaví v existujícím záznamu (používá se i když se provádí navíc jiná oprava)
op oprava, doplnění jiné než záhlaví
zr zrušení záznamu
co přidání interního pole COR pro opravu

 

2) používané jinými knihovnami nebo odděleními NK ČR
za založení záznamu online
ko kontrola lokálním supervizorem
im dávkový import (přiděluje OKS)
oc oprava pole 001 v případě duplicity (přiděluje OKS)

 

$b – podpis katalogizátora

 

$c – druh opravy/doplnění – rozepisujeme jej slovně

 

 

909   Provenience (NO)

 

Pole vytváříme pouze u  „českých“ osob a zapisujeme do něj konstantně CZ.

 

 

950        Status (NO)

 

Status autority se vyplňuje „definitivní“. Pole obsahuje indikátor 0 na první pozici.

 

 

Přehled polí a podpolí autoritního záznamu pro korporace (MARC 21)

 

LDR     Návěští

001       Kontrolní číslo (NO)

003       Identifikátor kontrolního čísla (NO)

005       Datum posledního zpracování

008       Údaje pevné délky (NO)

            28. pozice = Typ vládní agentury 

040       Zdroj katalogizace (NO)

            $a Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO)

            $d Modifikující agentura (O)

110       Záhlaví – jméno korporace (NO)

            Indikátor:          0 = Invertovaná forma jména

                                    1 = Jméno jurisdikce

                                    2 = Jméno v přímém pořadí

            $a Vstupní prvek (NO)

            $b Podřízená složka (O)

            $n Číslo akce (O)

            $d Datum konání akce (O)

            $c Místo konání akce (NO)

            $7 Kontrolní číslo (NO)

111       Záhlaví – jméno akce (NO)

            Indikátor viz 110

            $a Vstupní prvek (NO)

            $n Číslo akce (O)

            $d Datum konání akce (O)

            $c Místo konání akce (NO)

            $7 Kontrolní číslo (NO)

410       Odkaz viz jméno korporace (O)

            Indikátor a podpole viz 110

            $2 Jazyk (NO)

            $0 o (NO)

411       Odkaz viz jméno korporace (O)

            Indikátor a podpole viz 111 a 410

510       Odkaz viz též jméno korporace

            Indikátor a podpole viz 110

            $w Řídící podpole (NO)

                  a = dřívější záhlaví   b = novější záhlaví 

$7 Kontrolní číslo (NO)

511       Odkaz viz též jméno akce

            Indikátor a podpole viz 111 a 510

665       Odkaz na historii záhlaví (Komplexní poznámka) (NO)

            $a Odkaz na historii záhlaví (O)

670       Zdroj nalezených informací (O)

$a Zdroj citace (NO)

$b Nalezená informace (NO)

675       Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO)

            $a Citace zdroje (O)

 

680       Veřejná všeobecná poznámka (Poznámka) (O)

            $i Vysvětlující text (O)

682       Informace o zrušeném záhlaví (NO)

            $i Vysvětlující text (O)

            $a Náhrada záhlaví (O)

856       Elektronické umístění a přístup (URL) (O)

            Indikátor (= 1. indikátor):  4 = HTTP

            $u Adresa elektronického zdroje (O)

906       Údaje o zpracování (O)

909       Provenience (NO)

            Pouze u  „českých“ korporací

 Z. Bartl