Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů _roztridit MARC 21

MARC 21

 

Změny formátu (pracovní verze)

MARC 21. Bibliografický formát

 

1. česká aktualizace – vyjde v roce 2007. Do té doby rozhodují o implementaci změn vedoucí pracovních skupin, přehled skupin je zde:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_clen_sk.htm

 

Anglická verze se zapracovanými změnami je zde: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html

 

V anglickém vydání se aktualizace odvíjejí od vydání z roku 1999. První vydání českého překladu vyšlo později, v roce 2003, už se zapracovanými aktualizacemi 1 až 3. V 1. české aktualizaci vyjdou zapracováváme anglické aktualizace za roky 2003-2005.

a)

Odpovídá anglické aktualizaci MARC 21 č. 4, Říjen 2003

Tato stránka obsahuje změny, které se projevily ve čtvrté aktualizaci vydání z roku 1999. Odpovídá anglické aktualizaci MARC 21 č. 4 (Říjen 2003) a zahrnuje změny, jež vznikly na základě návrhů ALA, ALCTS/LITA/RUSA, Machine-Readable Bibliographic Information Committee (MARBI),   Canadian Committee on MARC (CCM) a  Book Industry Communications/Bibliographic Standards Technical Subgroup (BIC/BSTS) na jejich jednáních během roku 2003.

 

Nová pole, podpole aj.:

Přílohy:

Příloha I: Kódy institucí: dostupný pouze ve strojem čitelné podobě na adrese http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html

Pole:

365      Velkoobchodní cena (Trade Price)

366      Informace o dostupnosti na trhu (Trade Availability Information)

Označení podpole:

$i   Text zobrazení v poli 538 (Poznámka k požadavkům na systém)

$q   Číslování a první stránka (Enumeration and first page) v poli 773 (Zdrojový dokument/Hostitelská jednotka)

$q   Formát digitálního zobrazení v poli 352 (Digitální grafická prezentace/Digital graphic representation)

$u   Adresa elektronického zdroje (unifikovaný identifikátor zdroje) v poli 538 (Poznámka k požadavkům na systém)

$2   Zdroj v poli 022 (ISSN)

$3   Specifikované materiály v poli 538 (Poznámka k požadavkům na systém)

Zastaralé údaje

Znakové pozice

CR 006/03 (ISSN Center)

CR 008/20 (ISSN Center)

Změny

Označení podpole:

$a v poli 044 (Kód země entity vydání/výroby dokumentu): Kód země MARC

$c v poli 044 (Kód země entity vydání/výroby dokumentu): Kód země ISO

$2 v poli 072 (Kód předmětové kategorie): Zdroj

Hodnota indikátoru:

2. indikátor (Kód zdroje) v poli 072: Zdroj specifikován v podpoli $2

b)

Odpovídá anglické aktualizaci MARC 21 č. 5, Říjen 2004

Odpovídá anglické aktualizaci MARC 21 č. 5 (Říjen 2004) a zahrnuje změny navržené a schválené v roce  2004.

Nová pole, podpole aj.:

Pole:

031      Incipit

258      Datum vydání emise  (Philatelic Issue Date)

Indikátory:

017      2. indikátor (Řízení zobrazení - Display constant controller): hodnota # (Číslo copyrightu nebo povinného výtisku)

017      2. indikátor (Řízení zobrazení): hodnota 8 (Negeneruje se zobrazení)

541    1. indikátor (Důvěrnost): hodnoty # (Není informace); 0 (Důvěrný); 1 (Není důvěrný)

561    1. indikátor (Důvěrnost): hodnoty # (Není informace); 0 (Důvěrný); 1 (Není důvěrný)

583    1. indikátor (Důvěrnost): hodnoty # (Není informace); 0 (Důvěrný); 1 (Není důvěrný)

Označení podpole:

$d      Date v 017 (Číslo copyrightu nebo povinného výtisku)

$i      Text zobrazení v 017 (Číslo copyrightu nebo povinného výtisku)

Hodnoty kódů

$8      (Propojení souvisejících polí) kódy a (Akce); x (Všeobecné řazení/General sequencing)

 

Opakovatelnost podpole:

$e   Místo výroby  v poli 260 (Nakladatelské údaje): změna z Neopakovatelné (NO) na Opakovatelné (O)

$f   Výrobce v poli 260 (Nakladatelské údaje): změna z Neopakovatelné (NO) na Opakovatelné (O)

$g   Datum výroby v poli 260 (Nakladatelské údaje): změna z Neopakovatelné (NO) na Opakovatelné (O)

Nové označení:

Indikátory:

1. indikátor v poli 016 (Identifikační číslo národní bibliografické agentury): Library and Archives Canada

1. indikátor v poli poli 055 (Signatury/klasifikační znamy přidělené v Kanadě): všechny odkazy na  NLC se mění na LAC

2. indikátor v poli poli 055 (Signatury/klasifikační znamy přidělené v Kanadě): všechny odkazy na  NLC se mění na LAC

Označení podpole:

$a v poli 017 (Registrační číslo copyrightu): Číslo copyrightu nebo povinného výtiskuc)

Odpovídá anglické aktualizaci MARC 21 č.6 (Říjen 2005) a zahrnuje změny navržené a schválené v roce  2005.

Nová pole, podpole aj.:

Pole:

662      Vedlejší věcné záhlaví-Hierarchická forma jména místa

 

kód:

008/35-37   (Jazyk): kód zxx (Nemá lingvistický obsah)

indikátory:

048      2. indikátor (Zdroj kódu): hodnota # (Kód MARC 21)

048      2. indikátor (Zdroj kódu): hodnota 7 (Zdroj specifikován v podpoli $2)

Podpole:

$2      Zdroj kódu v poli 048 (Kód počtu hudebních nástrojů či hlasů)

$e      Slovní označení role v poli 630 (Vedlejší věcné záhlaví - unifikovaný název)

$4      Kód role v poli 630 (Vedlejší věcné záhlaví - unifikovaný název)

$4      Kód role v poli 650 (Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma)

$e      Slovní označení role v 651 (Vedlejší věcné záhlaví - geografické jméno)

$4      Kód role v poli 651 (Vedlejší věcné záhlaví - geografické jméno)

$e      Slovní označení role v poli 654 (Vedlejší věcné záhlaví - fasetově strukturované věcné téma)

$4      Kód role v poli 654 (Vedlejší věcné záhlaví - fasetově strukturované věcné téma)

$f       Městská část/city subsection v poli 752 (Vedlejší záhlaví - Hierarchická forma jména místa)

$g      Další geografické oblasti a charakteristiky (features), které nemají povahu jurisdikce v poli 752 (Vedlejší záhlaví - Hierarchická forma jména místa)

$h      Mimozemské lokality v 752 (Vedlejší záhlaví - Hierarchická forma jména místa)

$2      Zdroj záhlaví či termínu v poli 752 (Vedlejší záhlaví - Hierarchická forma jména místa)

 

Změna definice:

Kód:

008/35-37   (Jazyk): kód ## (Není informace o lingvistickém obsahu)

 

Nová pole, podpole ...:

Označení podpole:

$b v poli 041 (Kód jazyka): Kód jazyka pro resumé, abstrakt/dialogových titulků či podtitulků

$a v poli 752 (Vedlejší záhlaví - Hierarchická forma jména místa): Země nebo větší celek

$b v poli 752 (Vedlejší záhlaví - Hierarchická forma jména místa): Stát, provincie, území. Politická jurisdikce prvního pořadí.

$c v poli 752 (Vedlejší záhlaví - Hierarchická forma jména místa): Kraj, oblast, oblast ostrovů. Politická jurisdikce středního pořadí (intermediate order)

 

 

Změna formulace textu:

010  (Identifikační číslo Library of Congress)

020 (ISBN)

Pozn.: K poli 020 ISBN se vztahuje nevýznamná změna formulace: The ISBN assigned to a monographic publication by designated agencies in each country participating in the program. The field may include terms of availability and canceled or invalid ISBNs. It may be repeated for multiple numbers associated with the item (e.g., ISBNs for the hard bound and paperback manifestations; ISBNs for a set as a whole and for the individual parts in the set).

 E. Lichtenbergová