Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Informativní materiály Zápis jmen panovníků

Zápis jmen panovníků

Obecné pravidlo (22.1A AACR2) a navazující pravidla (22.8C1 AACR2)

  • Za základ personálního záhlaví zvolíme jméno, pod kterým je osoba běžně známa. Římskou číslici spojenou se jménem (např. u papežů, panovníků) považujeme za součást jména. V přímém pořadí za jméno zapíšeme jméno královské rodiny, dynastie, teritoriální příslušnost nebo příjmení.
  • Do vstupního prvku (podpole $$a) zapíšeme jméno panovníka, pod kterým je jeho osoba známa. Nepřipojují se epitetony (přívlastky) spojované se jménem.
  • Do podpole $$d zapíšeme římské číslice označující pořadí panovníka v dynastii a jméno královské rodiny, dynastie, teritoriální příslušnost nebo příjmení.
  • Do podpole $$c zapíšeme titul panovníka a název příslušného státu nebo národa. Uvádíme jen nejvyšší tituly a ty, které panovník užívá. Starší a méně podstatné tituly neuvádíme.
  • Do podpole $$f zapíšeme biografická data.

Navržený způsob zápisu jmen panovníků odpovídá tomu, jak jsou uváděni v obecných příručkových pramenech, pravidlům AACR2 i způsobu zápisu v LC.

Příklady:

$$a Jan $$d III. Sobieski $$c polský král $$f 1629-1696

$$a Vladislav $$d II. Jagellonský $$c český a uherský král $$f 1456-1516

$$a Karel $$d X. Gustav $$c švédský král $$f 1622-1660

Výjimku tvoří dva čeští panovníci z rodu Přemyslovců.

$$a Přemysl Otakar $$d I. $$c český král $$f ca 1155-1230

$$a Přemysl Otakar $$d II. $$c český král a markrabě moravský $$f ca 1233-1278

 

Jména panovníků s přívlastkem (22.16.A2 AACR2)

Kromě údajů uvedených v obecném pravidle se v záhlaví za jména panovníků nepřipojují žádné přívlastky spojované se jmény těchto osob. Jméno s přívlastkem odkážeme. V odkazované formě již neuvádíme tituly.

Příklady:

$$a Friedrich $$d I. $$c německý král a římský císař $$f 1122-1190
odkaz: $$a Friedrich Barbarossa $$f 1122-1190

$$a Vilém $$d I. $$c normanský vévoda a anglický král $$f ca 1027-1087
odkaz: $$a Vilém Dobyvatel $$f ca 1027-1087

$$a Johana $$c kastilská královna, choť Filipa I., kastilského krále $$f 1479-1555
odkaz: $$a Johana Šílená $$f 1479-1555

$$a Filip $$d I. $$c kastilský král $$f 1478-1506
odkaz: $$a Filip Sličný $$f1478-1506

$$a Filip $$d IV. $$c francouzský král $$f 1268-1314
odkaz: $$a Filip Sličný $$f 1268-1314

$$a Richard $$d I. $$c anglický král $$f 11457-1199
odkaz: $$a Richard Lví srdce $$f 1157-1199

$$a Jindřich $$c portugalský princ a vévoda z Viesu $$f 1394-1460
odkaz: $$a Jindřich Mořeplavec $$f 1394-1460

$$aKarel $$d V. $$c francouzský král $$f 1337-1380
odkaz: $$a Karel Moudrý $$f 1337-1380

$$a Alfons $$d X. $$c kastilský král $$f 1221-1284
odkaz: $$a Alfons Učený $$f 1221-1284

$$a Karel $$d I. $$c franský král a římský císař $$f 748-814
odkaz: $$a Karel Veliký $$f 748-814

 

Zápis jmen manželek (manželů) panovníků (panovnic) (22. 16A3 AACR2)

Ke jménu manžela (manželky) osoby s nejvyšší panovnickou hodností v rámci státu nebo národa zapíšeme jeho (její) titul, za nímž následuje výraz choť a jméno osoby panovníka (panovnice) s titulem (uvádíme jen nejvyšší tituly) a jeho (její) příslušnost ke státu nebo národu.


Příklady:

$$a Johana $$c kastilská královna, choť Filipa I., kastilského krále $$f 1479-1555
odkaz: $$a Johana Šílená $$f 1479-1555

$$a Marie Antoinette $$c francouzská královna, choť Ludvíka XVI., francouzského krále $$f 1755-1793 $$a Kunhuta $$c česká královna, choť Přemysla Otakara II., českého krále $$f ca 1245-1285

$$a Blanka z Valois $$c česká královna, choť Karla IV., českého krále a římského císaře $$f 1316-1348 $$a Anna Česká $$c anglická královna, choť Richarda II., anglického krále $$f 1366-1394
odkaz: $$a Good Queen Anne $$f 1366-1394

$$a Marie Luisa z Parmy $$c španělská královna, choť Karla IV., španělského krále $$f 1724-1760
odkaz: $$a Parmezánka $$f 1724-1760

 

Zápis jmen dětí a vnuků (vnuček) panovníků (22. 16A4 AACR2)

Za jméno dítěte nebo vnuka (vnučky) osoby s nejvyšší panovnickou hodností se do podpole $$c zapíše titul, jehož je dítě nebo vnuk (vnučka) nositelem, a teritoriální příslušnost. Je-li dítě nebo vnuk (vnučka) nositelem titulu princ (princezna) bez teritoriální příslušnosti, připojíme k titulu princ (princezna) další titul spojený se jménem, je-li tato osoba jeho nositelem. Pokud osoba žádný další titul nevlastní, bude v podpoli $$c za výrazem princ (princezna) následovat výraz syn (vnuk, dcera, vnučka) a jméno osoby panovníka (panovnice) s titulem a příslušností ke státu nebo národu (viz ustanovení o zápisu jmen manželek panovníků).


Příklady:

$$a Alexej Petrovič $$c ruský následník trůnu, syn Petra I., ruského cara $$f 1690-1718

$$aMlada $$c česká kněžna a abatyše $$f činná v 10. stol.
Vysvětlivka: Mlada je nositelkou titulu s teritoriální příslušnosti, proto již není uvedeno, čí je dcera.

$$aCharles $$c princ waleský $$f 1948-1960
Vysvětlivka: Charles je nositelem titulu s teritoriální příslušností, další tituly ani informaci o tom, čí je syn neuvádíme.

$$a Marie $$c mantovská princezna $$f 1609 $$aAlfons z Poitiers $$c francouzský princ $$f 1220-1271 $$a Filip $$c belgický princ $$f 1837-1905

 

M. Balíková