Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Odbor správy fondů (OSF)

Odbor správy fondů (OSF)

telefon: 221 663 580
fax:
e-mail: anna.vandasova@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Odbor správy fondů
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
ředitelka odboru: Mgr. Anna Vandasová
zástupce: Bc. Pavel Smolek
oddělení - vedoucí: 1. Oddělení organizace fondů - Miluše Horníčková (l. 124)
2. Oddělení revize fondů - Ing. Eva Forstová (l. 285)
3. Oddělení správy Národního konzervačního fondu - Josef Ludvíček (l. 535)
4. Oddělení správy Univerzálního knihovního fondu - Bc. Pavel Smolek (l. 106)
5. Centrální depozitní knihovna - Bc. Filip Vozáb (l. 670)
6. Oddělení koordinace postupů správy a reformátování knihovních fondů - Mgr. Vojtěch Halama (l. 571)
7. Oddělení výběru knihovního fondu pro reformátování - Mgr. et Mgr. Lenka Nemravová (l. 532)
Odbor správy fondů
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Základním posláním odboru je efektivní správa, budování a ochrana novodobých knihovních fondů NK ČR, tj. Národního konzervačního fondu, Univerzálního knihovního fondu, Rezervních fondů a dalších dílčích fondů. Komplexně se zabývá také dalšími odbornými činnostmi spojenými s organizací, revizí a ukládáním uvedených fondů. Nedílnou součástí pracovních činností Odboru správy fondů je i výběr a příprava novodobých knihovních fondů NK ČR pro digitalizaci a koordinace digitalizačních aktivit v rámci širokého spektra českých knihoven a dalších institucí. V rámci své odborné působnosti provádí koncepční, koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost vůči dalším organizacím včetně Ministerstva kultury ČR, přičemž tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Pracovníci Odboru správy fondů se dále podílí se na výzkumných aktivitách NK ČR v oblastech trvalého uchování, efektivní správy, digitalizace a zpřístupnění novodobých dokumentů včetně nové oblasti tzv. digital humanities.

Anna Vandasová