Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Výstava: The Imprint of Civilization

Výstava: The Imprint of Civilization

Ve spolupráci Národní knihovny ČR a Národní centrální knihovny Tchaj-wan vznikla unikátní výstava představující detailní pohled na vývoj písma, papíru a tiskových metod...
Výstava: The Imprint of Civilization

ilustrace

Starověké knihy ze sbírek Národní centrální knihovny, Tchaj-wan

V Klementinu se otevírá unikátní výstava The Imprint of Civilization, která vznikla díky spolupráci Národní knihovny ČR a Národní centrální knihovny, Taipei. Výstava přináší detailní pohled na vývoj písma, papíru a tiskových metod, které představují zásadní milníky lidské civilizace.

Katalog výstavy - Fotogalerie z vernisáže

Výstava nese název „The Imprint of Civilization, doklady starověké knižní kultury ze sbírek Národní centrální knihovny, Tchaj-wan“ a je rozdělena do pěti tematických okruhů, v nichž mohou její návštěvníci prozkoumat nejen celou řadu dokumentů z fondů obou knihoven, ale také historický kontext navazování vztahů mezi oběma regiony i současnou reflexi jejich kultur s cílem prohloubit vzájemné porozumění mezi Českou republikou a Tchaj-wanem.

Národní knihovna České republiky poskytla v uplynulých třech letech své prostory k organizaci výstav, které návštěvníkům rozšířily obzory o kultuře a vývoji společnosti baltských států, Norska nebo Arménie. Jednotlivé výstavy byly doplňovány přednáškami či dalším kulturně-vzdělávacími aktivitami. Díky aktuální výstavě „The Imprint of Civilization: Ancient Books from the National Central Library, Taipei“ překračuje Národní knihovna České republiky ve spolupráci Národní centrální knihovnou Taipei, hranice širší Evropy a hodlá poukázat na bohatou historii knižní kultury a knihtisku v regionu jihovýchodní Asie,“ říká Tomáš Foltýn, generální ředitel Národní knihovny ČR.

Výstava The Imprint of Civilization je rovněž prvním konkrétním výstupem spolupráce obou významných knihoven, které v dubnu letošního roku v rámci oslav devadesátého výroční Národní centrální knihovny, Taipei, uzavřely memorandum o spolupráci.

„Věříme, že tato první společná kulturní akce provede návštěvníky vývojem dějin lidské civilizace v čase a prostoru a budou také moci lépe pochopit setkávání a sbližování východních a západních kultur v moderní době a nahlédnout do zázraků lidského poznání. Kromě společné výstavy jsme pro Národní knihovnu ČR přivezli jako dárek "tchaj-wanský koutek". Koutek obsahuje více než šedesát dětských obrázkových knih, pop-up knih a map, které představují tchajwanské zvyky a kulturu, historii a folklór, přírodu a ekologii, ale i současnou literaturu a umění. Věříme, že tyto knihy umožní čtenářům získat "otisk" Tchaj-wanu a pomohou Čechům Tchaj-wan dále poznávat,“ uvedla Tseng Shu-hsien, generální ředitelka Národní centrální knihovny, Taipei.

1. 6. - 31. 8. 2023, Výstavní chodba v přízemí (vchod A), po - pá 9.00 - 19.00 hod. 
Vstup na výstavu pouze s platným čtenářským průkazem NK nebo s platnou jednodenní vstupenkou v provozní době NK
Pro čtenáře NK vstup zdarma

Doprovodná akce k výstavě
1. 6. od 17 hod., Zasedací sál (1. patro)
Collecting Chinese Art in Central Europe: From the Time of Rudolph II to the 21st Century - Videozáznam
přednáška Michaely Pejčochové, kurátorky sbírek čínského umění v Národní galerii v Praze (tlumočení z angličtiny není zajištěno)
Více zde >>

Výstava: The Imprint of Civilization