Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Lipnická bible v Zrcadlové kapli

Lipnická bible v Zrcadlové kapli

Vzácná Lipnická bible, zapůjčená z Muzea Bible v americkém Washingtonu, bude k vidění v Zrcadlové kapli pražského Klementina ve dnech 1. - 15. září 2021.
Lipnická bible v Zrcadlové kapli

iniciála

Vzácná Lipnická bible, zapůjčená z Muzea Bible v americkém Washingtonu, bude k vidění v Zrcadlové kapli Klementina. Výstava „Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby“ představí i další středověké kodexy z fondů Národní knihovny.

Letos uplynulo přesně 600 let od vzniku takzvané Lipnické bible. U příležitosti kulatého výročí bude tento pozoruhodný středověký rukopis výjimečně vystaven také v Národní knihovně ČR. Latinsky psaná Lipnická bible patří mezi nákladnější pozdně středověké kodexy a je tichým svědkem neklidných časů husitských válek. S největší pravděpodobností alespoň zčásti vznikala na hradě Lipnici nad Sázavou, který byl tehdy v držení jednoho z nejmocnějších mužů Českého království, Čeňka z Vartemberka. Další osudy rukopisu, které ho zavedly za hranice českých zemí, jsou obestřeny tajemstvím. Lipnická bible se opět objevuje až ve 20. století, kdy se ocitla v majetku různých západoevropských sběratelů. Nakonec se na počátku 21. století dostala do sbírek Muzea Bible (Museum of the Bible) v americkém Washingtonu, D. C. Nyní se díky výročí jejího vzniku naskytla unikátní příležitost si tuto středověkou památku prohlédnout na českém území.

Během letních měsíců je Lipnická bible k vidění v samotném místě vzniku, na hradě v Lipnici nad Sázavou, a od 1. do 15. září bude vystavena v Zrcadlové kapli pražského Klementina. A nebude zde prezentována sama! Národní knihovna ČR má ve svých rozsáhlých historických fondech i Sbírku středověkých rukopisů z doby české reformace, zapsanou do světového registru Paměť světa UNESCO, a další dobové biblické a teologické rukopisy. Lipnická bible, která svému majiteli zjevně sloužila jako opora v tehdejší náboženské polemice, tak bude v pražském Klementinu představena spolu s dalšími čtyřmi biblickými kodexy z husitského období. Výstava návštěvníkům přiblíží nejen to, jak vznikaly středověké knihy od samotného napsání, přes vytváření výzdoby až po jejich vazbu, ale také jak byly tehdejší biblické a teologické rukopisy v pozdně středověkých Čechách užívány.

Výstavu „Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby“ připravil mnohočlenný badatelský tým pod vedením Lucie Doležalové a Karla Pacovského z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jako výsledek nejnovějšího výzkumu byla vydána i kolektivní monografie věnovaná Lipnické bibli a kontextu jejího vzniku (Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, edd. Lucie Doležalová – Karel Pacovský, Okrouhlice 2021).

Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby
Datum konání výstavy: 1. 9. - 15. 9. 2021
Čas: 10 - 18 hodin
Místo: Zrcadlová kaple, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

Plakát - Tisková zprávaFotogalerie z výstavy - Reportáž z výstavy CNN Prima (čas 13.30 na videu)