Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Generálním ředitelem NK bude Tomáš Foltýn

Generálním ředitelem NK bude Tomáš Foltýn

Ministr kultury Lubomír Zaorálek vybral nového generálního ředitele Národní knihovny České republiky. Stane se jím Tomáš Foltýn, dosavadní ředitel Odboru správy fondů v NK.
Generálním ředitelem NK bude Tomáš Foltýn

Tomáš Foltýn

Ministr kultury Lubomír Zaorálek vybral nového generálního ředitele Národní knihovny České republiky (dále NK). Stane se jím Tomáš Foltýn, který v Národní knihovně dosud zastával funkci ředitele Odboru správy fondů. Do konce dubna povede knihovnu stávající generální ředitel Vít Richter. Ten řídí NK od července 2020, kdy ho dočasným generálním ředitelem jmenoval L. Zaorálek po odvolání M. Kocandy z této funkce v souvislosti s netransparentními veřejnými zakázkami na IT projekty.

Během následujících 3 měsíců dokončí T. Foltýn vědecký projekt, který v současné době v NK vede a zároveň se bude připravovat na svou novou roli, které se ujme v květnu tohoto roku.

„Jsem rád, že Národní knihovnu po letech povede knihovník - odborník, který ji zná jako málokdo a má tak jasnou představu, kam a jak tuto důležitou státní instituci posunout, zmodernizovat. Nechybí mu ani manažerské zkušenosti, protože v NK řídil velký a důležitý odbor, a zároveň se podílel a vedl za Národní knihovnu řadu mezinárodních výzkumných projektů,“ řekl o budoucím generální řediteli jedné z hlavních příspěvkových organizací ministerstva kultury šéf resortu Lubomír Zaorálek.

Do otevřeného výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 kandidátů, kteří splnili všechny formální požadavky a zúčastnili se tak v prosinci minulého roku ústního pohovoru před výběrovou komisí. Ta nakonec doporučila ministru kultury L. Zaorálkovi na pozici GŘ Národní knihovny ČR dva kandidáty v pořadí: Tomáš Foltýn a Klára Rösslerová. Oba doporučení prošli v průběhu ledna 2021 ještě tzv. assessment centrem (manažersko-psychologický test). To bylo vedené externí společností DMC management consulting, která minulý rok pro ministerstvo kultury zajistila podobné testy pro kandidáty na post GŘ Národní galerie v Praze. Na základě všech podkladů (koncepce, pohovor s výběrovou komisí, assessment centrum) rozhodl ministr kultury o vítězi.

Stručná informace o novém GŘ NK T. Foltýnovi:

Mgr. Tomáš Foltýn je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, kde v roce 2008 zakončil svá studia magisterským titulem v oboru kulturní dějiny. Od roku 2007 je pracovníkem Národní knihovny ČR. Zde působil nejprve jako projektový manažer v Oddělení digitalizace a následně jako vedoucí Oddělení tvorby a správy metadat. Od února 2012 pracoval na pozici vedoucího Oddělení strategického plánování digitalizace knihovních fondů. V lednu roku 2013 byl jmenován ředitelem Odboru správy fondů, kterou zastává do dnešní doby.

V rámci svých pracovních činností se Mgr. Tomáš Foltýn podílí na řešení mnoha národních a mezinárodních výzkumných projektů, je odborným garantem dotačního programu VISK 7, řádným členem Ústřední knihovnické rady ČR, aktivně působí ve vedení IFLA Digital Humanities/Digital Scholarship Special Interest Group a je také členem programového výboru mezinárodního semináře CASLIN. Ve své profesní dráze se dlouhodobě věnuje problematice správy, ochrany a trvalého uchování novodobých knihovních dokumentů včetně digitálních dat. V poslední době se začal zabývat i oblastí tzv. digital humanities.

Podrobnější informace o jeho profesních aktivitách jsou k dispozici na LinkedIn profilu.

Strukturovaný životopis