Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Restaurování pokladů Národní knihovny ČR

Restaurování pokladů Národní knihovny ČR

Tajemství práce restaurátorů poodhalí nová výstava. Jsou na ní představeny nejen různé profese jako např. restaurátor, konzervátor, knihař, mikrobiolog, technolog restaurování...
Restaurování pokladů Národní knihovny ČR

kniha

18. 8. - 2. 10. 2022, Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2), út - ne 10.00 – 18.00 hod.
Vstup zdarma

Výstava seznamuje návštěvníky s tím, co vše je potřeba učinit k trvalému uchování knih pro budoucí generace. Představeny jsou různé profese, jako např. restaurátor, konzervátor, knihař, mikrobiolog, technolog restaurování, klimatolog aj., ale i historie ochrany fondů a osobnosti, které stály u zrodu tohoto oboru. K vidění jsou používaná nářadí a specifické materiály pro restaurování a konzervaci. Na příkladu konkrétních komplexních restaurátorských zásahů na historických knihách je prezentována široká škála restaurátorských postupů.

Výstava vznikla na základě institucionální podpory Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní knihovna České republiky na léta 2019-2023: aktualizace na léta 2021-2023 poskytované Ministerstvem kultury České republiky.

Tisková zpráva >>