Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Slavnostní předání Ceny Rudolfa Medka

Slavnostní předání Ceny Rudolfa Medka

Slavnostní předání proběhne 15. září 2021 v 17 hodin na Révovém nádvoří Klementina. Cenu Rudolfa Medka udělují společně Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice.
Slavnostní předání Ceny Rudolfa Medka

Rudolf Medek

Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice udělí ve středu 15. září 2021 Cenu Rudolfa Medka, vyjadřující uznání badatelům, kteří se zabývají problematikou dějin střední a východní Evropy. Laureáty pro rok 2021 jsou František Hýbl a Jiří Havelka.
Slavnostní předání Ceny Rudolfa Medka proběhne v 17 hodin na Révovém nádvoří Klementina.

Cena Rudolfa Medka je udělována již od roku 2008 Slovanskou knihovnou, která je součástí Národní knihovny ČR. Od roku 2015 se partnerem Slovanské knihovny při udílení cen stal spolek Ruská tradice. Cílem je ocenit badatele, spisovatele, nakladatele, filmové tvůrce, novináře a další odborníky z oblasti vědy a kultury, kteří se zabývají česko-ruskými (resp. československo-sovětskými) vztahy ve 20. století a jejich vývojem. Pozornost je věnována tématům, jako je například činnost československé legie v Rusku, protinacistický odboj, moderní dějiny Podkarpatské Rusi, či podpora demokracie ve střední a východní Evropě.

Ocenění nese ve svém názvu jméno českého básníka, prozaika, dramatika, vojáka a čelného představitele prvního československého odboje Rudolfa Medka (1890–1940). Ten působil v československé legii v Rusku, odkud čerpal náměty ke své literární tvorbě. Cena Rudolfa Medka byla zřízena pod osobní záštitou Medkova syna Ivana a po jeho smrti v roce 2010 znamená její předávání příležitost připomínat si též odkaz jeho života a díla.

V roce 2021 Cenu Rudolfa Medka obdrží František Hýbl, historik, pedagog, komeniolog a muzeolog, který se od 60. let systematicky věnuje osvětlení událostí z června roku 1945 označovaných jako „masakr na Švédských šancích“. Během něj příslušníci československého vojska zavraždili 267 karpatských Němců, Maďarů a Slováků vracejících se ze Sudet do domovské slovenské obce Dobšiná. Uznání zasluhuje především za dlouholeté bádání a za snahu uvést tuto ostudnou kapitolu českých a slovenských dějin do širšího společenského povědomí.

Druhým oceněným je divadelní a filmový režisér, dramatik, herec a moderátor Jiří Havelka. Cenu získává především jako vyjádření uznání za adaptaci Očitý svědek, což je zpracování tragických událostí na Švédských šancích u Přerova ve dnech 18. a 19. června 1945, dále za divadelní inscenaci Dechovka, vycházející z brutální vraždy několika Němců v moravském Dobroníně během odsunu německého obyvatelstva v květnu 1945 a za nové nastudování divadelní hry Rudolfa Medka Plukovník Švec, která se věnuje jedné z kapitol činnosti československé legie v Rusku.

Tisková zpráva - Fotogalerie - O Ceně Rudolfa Medka blíže zde >>