Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Aktuální Seznam děl nedostupných na trhu

Aktuální Seznam děl nedostupných na trhu

Dne 1. 8. 2021 došlo k aktualizaci Seznamu děl nedostupných na trhu. Byla do něj zařazena díla, která byla vystavena po dobu 6 měsíců a nositelé práv nepožádali o vyřazení.
Aktuální Seznam děl nedostupných na trhu

NDK logo

Dne 1. 8. 2021 došlo k aktualizaci Seznamu děl nedostupných na trhu (SDNNT). Seznam je dostupný na této adrese. Návrhy na zařazení do SDNNT, které byly vystaveny po dobu 6 měsíců a nositelé práv nepožádali o vyřazení, byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu a budou v NDK zpřístupněny v režimu děl nedostupných na trhu. Od stejného data byly zveřejněny nové návrhy na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu. Tyto návrhy jsou dostupné zde. Každý autor nebo nositel autorských práv může požádat o vyřazení svých děl ze Seznamu děl nedostupných na trhu. Takto označená díla nebudou v Národní digitální knihovně zpřístupňována jako plný text.

Díla nedostupná na trhu (DNNT) je součást Národní digitální knihovny, která obsahuje dokumenty, jež jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora), ale nejsou na trhu dostupné. Přístup ke službě mají registrovaní čtenáři knihoven, které uzavřely s Národní knihovnou ČR smlouvu o poskytování této služby, viz zde.