Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality Aktuality 2013 Certifikovaná metodika

Certifikovaná metodika

Metodika průzkumu a konzervace iluminací středověkých rukopisů vypracovaná v restaurátorském oddělení NK získala certifikační osvědčení Ministerstva kultury.
Certifikovaná metodika

obrázek

Metodika průzkumu a konzervace iluminací středověkých rukopisů

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

Metodika (plný text) - Osvědčení o certifikaci

Průzkum iluminací středověkých rukopisů je založen na zmapování malířské techniky iluminátora, poškození iluminací a analýze použitých materiálů. Skládá se ze čtyř prolínajících se kroků - celkové fotodokumentace stavu iluminací, průzkumu techniky malby, jejich vzniku, průzkumu fyzického stavu iluminací a jejich materiálové analýzy pomocí nedestruktivních analytických metod. K interpretaci získaných výsledků slouží čtyři přílohy této metodiky:

Příloha 1 - Modelový příklad Krok 1, 2, 3;
Příloha 2 - Atlas techniky malby iluminací;
Příloha 3 - Atlas poškození iluminací a
Příloha 4 - Atlas spekter standardů nejběžnějších pigmentů a barviv středověkých iluminací české provenience.

Prezentovaná metodika průzkumu byla zvolena s vědomím, že zvolený přístup neumožňuje získání všech informací o studovaných iluminacích, ale pouze informací dostupných bez vnějšího zásahu do malby. Po vyhodnocení výsledků průzkumu je nutné provést fixaci problematických míst iluminací před jakoukoliv další manipulací s rukopisem či jeho vystavováním.

[autorský abstrakt]

Certifikovaná metodika

Vyhodnocení postupování degradace barevné vrstvy - úbytky barevné vrstvy od roku 2002 dodnes.