Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN 2. Význam čísla ISBN

2. Význam čísla ISBN

2.1

Číslo ISBN je jedinečný mezinárodní identifikátor pro monografické publikace. Nahrazuje potřebu zpracovávání dlouhého záznamu bibliografického popisu. Šetří čas a pracovní sílu a umožňuje vyhnout se chybám při pořizování kopií záznamů.

2.2

Správné použití čísla ISBN umožňuje odlišení různých forem a vydání knih, ať už tištěných nebo online, aby se zajistilo, že zákazníci dostanou verzi, kterou vyžadují.

2.3

Číslo ISBN umožňuje budování a aktualizaci adresářů používaných v knižním obchodě a bibliografických databázích jako jsou katalogy books-in-print (knihy v tisku). Informace o dostupných knihách lze snadno nalézt pouze prostřednictvím čísla ISBN.

2.4

Objednávání a distribuce knih se provádí především prostřednictvím čísel ISBN. Je to rychlá a účinná metoda.

2.5

Číslo ISBN je strojem čitelné jako 13místný čárový kód EAN. Jeho snímání probíhá rychle a vylučuje chyby při čtení.

2.6

Číslo ISBN je nezbytné pro provoz elektronického způsobu prodeje v knihkupectvích.

2.7

Mnozí vydavatelé a dodavatelské řetězce jsou založeny na číslech ISBN.

2.8

Shromažďování dat o prodeji se provádí prostřednictvím čísel ISBN. Umožňuje se tak sledování úspěšnosti prodeje publikací i srovnání jejich prodejnosti v různých tematických oblastech a dokonce i u různých vydavatelů.

2.9

Zákon umožňující půjčování knih, který platí v některých zemích, je založen na číslech ISBN. Podle této metody dostávají autoři i ilustrátoři honoráře odpovídající tomu, kolikrát byly jejich knihy vypůjčeny ve veřejných knihovnách.

2.10

Číslo ISBN usnadňuje agendy spojené s knihou ve vydavatelstvích, knihovnách, knižním obchodě i u čtenářů. Význam čísla ISBN vyplývá z jednotné, jednoznačné, mezinárodně srozumitelné a využitelné identifikace knih prostřednictvím tohoto čísla.

2.11

Číslo ISBN je povinně uváděno v České národní knižní bibliografii a jako takové je povinnou součástí bibliografických či katalogizačních záznamů dokumentů v knihovnách.

2.12

Číslo ISBN umožňuje, aby byly podle něho objednávány knihy v knižním velkoobchodě, knihkupectvích, vydavatelstvích i knihovnách, aby se jejich prostřednictvím uskutečňovala meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služba, prováděla revize skladů ve vydavatelstvích, knihkupectvích i v knižním velkoobchodě. Je součástí bibliografických i katalogizačních záznamů v národních i mezinárodních databázích a jejich nejspolehlivějším vyhledávacím prvkem.