Nacházíte se zde: Úvod Služby Služby pro ... ISBN, ISMN, ISSN ISBN 10. Evidence v Národní agentuře ISBN v ČR

10. Evidence v Národní agentuře ISBN v ČR

10.1

Národní agentura ISBN v ČR buduje databáze nezbytné pro provoz systému ISBN v České republice: bázi vydavatelů účastnících se systému ISBN, logickou bázi ohlášených knih a ověřuje správnost čísel ISBN v záznamech báze vydaných knih.

Z báze ohlášených tištěných knih je produkován elektronický čtrnáctideník „O.K. – Ohlášené knihy“. Ohlášené online publikace jsou uváděny pouze ve služební bázi.

10.2 Evidence identifikátorů vydavatele

Národní agentura ISBN v ČR vede evidenci identifikátorů vydavatele, jak již přidělených, tak dosud volných. Evidence přidělených identifikátorů vydavatele je součástí báze vydavatelů. Aktualizace této báze je prováděna průběžně.

10.3 Adresář vydavatelů

Databáze vydavatelů tvoří virtuální adresář vydavatelů, volně přístupný na internetu. Aktualizace dat jsou ve stanovených termínech zasílány Mezinárodní agentuře ISBN, která provozuje na své webové stránce mezinárodní adresář vydavatelů-účastníků systému ISBN (Global Register of Publishers). Každý záznam v bázi vydavatelů obsahuje: oficiální název vydavatele, podnázev, adresu, telefon, e-mail, URL, identifikátor skupiny a vydavatele, názvové odkazy a kód profesionálního zaměření vydavatele podle kódovníku Mezinárodní agentury ISBN.

Je proto v zájmu každého vydavatele, aby Národní agentuře ISBN v ČR neprodleně hlásil jakékoliv změny v údajích o svém vydavatelství.

10.4 Vstup nového vydavatele do systému ISBN

Účast vydavatelů v systému ISBN je v České republice dobrovolná. Ke vstupu do systému je nutná kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kde je jako předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a jako obor činnosti mj. též vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. U organizací kopie statutu, z něhož je patrno, že organizace provádí též publikační činnost. Dále je potřeba vyplnit evidenční list, buď osobně v Národní agentuře ISBN v ČR, nebo korespondenčně přes elektronický formulář, který je dostupný po správném vyplnění vstupního testu. Při osobní návštěvě obdrží vydavatel blok čísel ISBN na místě, při korespondenčním vstupu jsou mu zaslána elektronicky.

10.5 Změny ve vydavatelské činnosti a ukončení činnosti vydavatele

Dojde-li ke složitějším organizačním změnám v činnosti vydavatele (např. sloučení, rozdělení apod.), je nutno tyto otázky konzultovat s Národní agenturou ISBN v ČR.

V případě ukončení činnosti je vydavatel povinen oznámit tuto skutečnost písemně nebo e-mailem Národní agentuře ISBN v ČR a vrátit přidělený blok čísel ISBN. Blok čísel ISBN je nepřenosný a zaniká společně s vydavatelem.