Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Studovny Studovna společenských a přírodních věd

Studovna společenských a přírodních vědUMÍSTĚNÍ přízemí, místnosti č. 24 - 26 (vedle Všeobecné studovny)
TELEFON 221 663 146

E-MAIL sspv@nkp.cz
PROVOZNÍ DOBA


Studovna je přístupna všem registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem Národní knihovny ČR nebo uživatelům s denní vstupenkou.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Studovna společenských a přírodních věd - návštěvní řád
FOND
 • téměř 8 tisíc knihovních jednotek příruček, encyklopedií, kompendií, základních českých i zahraničních monografií, zejména z oboru společenských a přírodních věd
 • databáze Národní knihovny a vybrané další zdroje jsou přístupné prostřednictvím pracovní stanice počítačové sítě
 • více než 50 knihovních jednotek elektronických dokumentů (zejména CD-ROM) aj.
 • knihovní jednotky uspořádány podle Systematického třídění Studovny společenských a přírodních věd
KATALOGY
 • záznamy knihovních jednotek zařazených do příruční knihovny naleznete v elektronickém katalogu NK ČR (knihovní jednotky označené "ve volném výběru" si podle udané značky vyhledáte sami, o knihovní jednotky označené "u služby" požádejte u pultu) - ve studovně je umístěna pracovní stanice katalogu
 • ve studovně je pracovní stanice poskytující přístup do OPAC (elektronický katalog Národní knihovny ČR, souborný katalog knihoven v ČR aj.)
 • v případě potřeby požádejte knihovníka o konzultaci
SLUŽBY
 • prezenční půjčování z příruční knihovny;
  • knihovní jednotky jsou k dispozici převážně ve volném výběru, knihovní jednotky uložené ve vyhrazených regálech Vám knihovník vydá na požádání
  • prezenční zpřístupňování knihovních jednotek - mikrodokumentů (mikrofilmů a mikrofiší)

  • DOBA REZERVACE JE 1 TÝDEN OD EXPEDICE, resp. poslední návštěvy

 • pokud potřebujete studovat expedovaný tištěný dokument společně s netištěným nebo s webovým zdrojem, obraťte se na knihovníka
 • prezenční zpřístupňování knihovních jednotek - zvukových dokumentů (a ve zvláštních případech i videozáznamů)
 • prezenční zpřístupňování elektronických dokumentů (zejména CD-ROM)
  • POZOR: zpřístupňování netištěných dokumentů (zvukových a elektronických dokumentů lokálně) probíhá v omezené provozní době
 • ve studovně lze také používat jednotky vypůjčené ve Všeobecné studovně; po ukončení práce se vrátí zpět do Všeobecné studovny
 • poradenské a konzultační služby
 • samoobslužné kopírování
 • zprostředkování reprografických služeb
 • Pokyny pro práci uživatelů na počítačích ve Studovně společenských a přírodních věd
 • ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu (Wi-Fi, nově také spolehlivější připojení, vyžadující ovšem v druhém kroku, při postupu od obecných informací ke zdrojům či do volného Internetu, přihlášení)
 • prezenční půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih
 • ve studovně jsou k dispozici dvě pracovní místa pro držitele průkazu ZTP/P a jejich asistenty

 

Odpovědný pracovník: PhDr. Michal Hora

Zdeněk Matušík