Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Přehled služeb

  Přehled služeb poskytovaných NK

  Přehled služeb poskytovaných NK ČR

  Příloha 1 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky

  Název služby Charakteristika služby Komu Poznámka
  Prezenční půjčování ve studovnách Půjčování knihovních jednotek z volně přístupných příručních knihoven a z dalších volných výběrů Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
  Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou
  Zdarma; registrace a vstupenka placená
  Prezenční půjčování do studoven Půjčování knihovních jednotek z obsluhovaných příručních knihoven, z příručních fondů a skladišť knihovny, případně knihovních jednotek Národní knihovnou zprostředkovaných (viz meziknihovní služby) ve studovnách Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem Zdarma; registrace placená
  Prezenční půjčování přenosných čtecích zařízení (tzv. čteček) Půjčování přenosných čtecích zařízení ve studovnách Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem Zdarma; registrace placená
  Absenční půjčování Půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny z fondů Národní knihovny nebo Národní knihovnou zprostředkovaných (viz meziknihovní služby) Registrovanému uživateli staršímu 18 let s platným čtenářským průkazem, který doložil trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky Zdarma; registrace placená
  Absenční půjčování přenosných čtecích zařízení (tzv. čteček) Půjčování přenosných čtecích zařízení mimo budovu knihovny Registrovanému uživateli staršímu 18 let s platným čtenářským průkazem, který doložil trvalý pobyt na území České republiky a který je v den výpůjčky registrován v knihovně alespoň jeden rok Zdarma; registrace placená
  Meziknihovní služby Půjčování knihovních jednotek a zprostředkování kopií z fondů jiných knihoven v České republice a v zahraničí v případě, že takovou knihovní jednotku Národní knihovna nemá ve svých fondech Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
  Knihovně v České republice vedené v evidenci podle knihovního zákona
  Knihovně v zahraničí
  Meziknihovní výpůjční služby ve vnitrostátním měřítku zdarma; poskytování kopií a mezinárodní meziknihovní služby jsou placené
  Poradenské a informační služby Poskytování ústních informací o katalozích, databázích a sbírkách knihovny Jakémukoliv uživateli / tazateli Zdarma
  Referenční služby
  Ptejte se knihovny

  Poskytování referenčních, faktografických a bibliografických informací menšího rozsahu

  Jakémukoliv uživateli / tazateli Zdarma
  Rešeršní služby
  Služby SDI
  Poskytnutí soupisu literatury (bibliografie) na vyžádané téma jednorázově nebo opakovaně (služba SDI) Uživateli na základě objednávky / smlouvy Placená služba
  Reprografické služby Zhotovování (samoobslužně i na objednávku) rozmnoženin a dalších kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny nebo Národní knihovnou zprostředkovaných; zasílání poštou i elektronicky; Uživateli na základě objednávky / smlouvy Placená služba
  Elektronické dodávání dokumentů Zhotovování kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny a jejich dodání do 48 hodin Uživateli na základě individuální smlouvy a jednotlivých objednávek Placená služba
  Služba eBooks on Demand (EOD) Zhotovování elektronických kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny Uživateli na základě objednávky Placená služba
  Přístup na internet – pevné spojení Zpřístupnění tzv. volného internetu v jednotlivých studovnách a na technickém zařízení Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem Zdarma; registrace placená
  Přístup na internet - bezdrátové spojení - WIFI Zpřístupnění tzv. volného internetu na vneseném technickém zařízení v jednotlivých studovnách Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
  Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou
  Zdarma; registrace a vstupenka placená
  Přístup do databází Zpřístupnění databází a dalších elektronických zdrojů ve studovnách a půjčovnách Národní knihovny Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
  Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou (pokud to umožňují licenční podmínky)

  Zdarma; registrace a vstupenka placená

  Školení a instruktáže Školení (skupinová i individuální) s cílem seznámit nové i stálé uživatele s používáním knihovny, jejích katalogů, databází Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
  Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou
  Zdarma; registrace a vstupenka placená
  Exkurze Seznámení s historií a současností knihovny Skupiny uživatelů na objednávku Placená služba
  Konzultační služby

  Konzultace na objednávku o katalozích, databázích a sbírkách knihovny; k využívání jednotlivých informačních zdrojů; konzultace na specializovaných pracovištích knihovny

  Registrovanému uživateli s platným čtenářským průkazem
  Uživateli s platnou jednodenní vstupenkou
  Zdarma; registrace a vstupenka placená
  Konzultační služby (profesionální)

  Konzultace na objednávku pro knihovníky, studenty a instituce z knihovnictví a vydavatele

  Knihovnám, studentům a institucím z knihovnictví a vydavatelům Zdarma

  Jana Huňová