Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Ceník

  Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky

  Příloha Knihovního řádu Národní knihovny České republiky platná od 10. února 2014

  Čtenářské průkazy a registrace
  1 Registrační poplatek (účtován na všech registračních místech)
  1.1
  • za provedení registrace a za každé její prodloužení
  100,-
  1.2.
  • držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, TP a senioři nad 70 let (mimo uživatele Studovny vědeckých pracovníků)
  zdarma
  1.3
  • ostatní fyzické osoby (včetně všech uživatelů Studovny vědeckých pracovníků)
  100,-
  2 Poplatek za každé vystavení nového čtenářského průkazu

  10,-

  3

  Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu

  50,-

  4

  Jednodenní vstupenka

  10,-

  5 Meziknihovní služby

  5.1

  vnitrostátní meziknihovní služby

  5.1.1

  • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

  zdarma

  5.1.2
  • kopie z knihoven v ČR
  dle ceníku dodávající knihovny
  5.1.3
  • kopie dodávané knihovnám v ČR - za každých 10 (i započatých) stran předlohy
  20,-
  5.2. mezinárodní meziknihovní služby
  5.2.1
  • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Evropa mimo Velkou Británii
  250,-
  5.2.2
  • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
  450,-
  5.2.3
  • za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy
  40,-
  5.3 poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčenou prostřednictvím mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb (poplatky se sčítají)
  5.3.1
  • manipulační poplatek
  200,-
  5.3.2
  • náhrada celkové škody podle knihovního řádu a podle požadavků zahraniční (půjčující) knihovny


  Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby
  6.1 Kopie jednostranná A4 z předlohy do formátu A4
  6.1.1
  • zhotovená v samoobslužném provozu
  2,50
  6.1.2
  • zhotovená na objednávky z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
  2,50
  6.1.3
  • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
  6,-
  6.1.4
  • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
  2,50
  6.2 Kopie jednostranná formátu A3 (pokud zhotovení není v rozporu s požadavky ochrany fondů)
  6.2.1
  • zhotovená v samoobslužném provozu
  5,-
  6.2.2
  • zhotovená na objednávky z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
  5,-
  6.2.3
  • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
  12,-
  6.2.4
  • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
  5,-
  6.3 Kopie formátu A4 zhotovená velkoformátovým skenerem
  6.3.1
  • černobílý tisk
  12,-
  6.3.2
  • černobílý tisk (výjimka pro hendikepované osoby)
  2,50
  6.3.3
  • barevný tisk
  14,50
  6.4 Kopie formátu A3 zhotovená velkoformátovým skenerem
  6.4.1
  • černobílý tisk
  16,-
  6.4.2
  • černobílý tisk (výjimka pro hendikepované osoby)
  5,-
  6.4.3
  • barevný tisk
  23,-
  6.5 Kopie mikrofilmu (pozitiv)
  6.5.1
  • do 20 políček paušálně
  60,-
  6.5.2
  • 21. a každé další políčko
  2,80
  6.5.3
  • nasnímání negativu - cena za plné pole mikrofilmu
  4,-
  6.6 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše
  6.6.1
  • formát A4 v samoobslužném provozu
  2,50
  6.6.2
  • formát A4 na objednávku (včetně nasnímání předlohy)
  14,50
  6.6.3
  • formát A4 na objednávku z hotového mikrofilmu, mikrofiše ve fondu NK ČR
  10,-
  6.6.4
  • formát A4 na objednávku z hotového mikrofilmu, mikrofiše ve fondu NK ČR (výjimka pro hendikepované osoby)
  2,50
  6.6.5
  • formát A3 (jen z mikrofilmu) na objednávku (včetně nasnímání předlohy)
  16,-
  6.6.6
  • formát A3 na objednávku z hotového mikrofilmu ve fondu NK ČR
  11,50
  6.6.7
  • formát A3 na objednávku z hotového mikrofilmu ve fondu NK ČR (výjimka pro hendikepované osoby)
  5,-
  6.7 Fotografická reprodukce - digitální výstup bez nosiče dat

  6.7.1
  • Uživatelská kvalita (Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300 dpi)
  126,-
  6.7.2
  • Tisková kvalita (Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG, 300 dpi)
  250,-
  6.8 Fotografická reprodukce (barevný fototisk)
  6.8.1
  • 9x12 cm
  100,-
  6.8.2
  • 13x18 cm
  100,-
  6.8..3
  • 18x24 cm
  106,-
  6.8.4
  • 24x30 cm
  114,-
  6.8.5
  • 30x40 cm
  126,-
  6.9 Digitální kopie (uživatelský a nižší formát, sken 200 dpi) bez nosiče dat
  6.9.1
  • digitalizováno na objednávku za každou stranu předlohy bez nosiče dat
  12,-
  6.9.2
  • zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů za každý obrázek
  10,-
  6.9.3
  • z mikrofilmu a mikrofiše z fondu NK
  12,-
  6.9.4 Příplatek za každou stranu v rozlišení 300 dpi u položky 6.9.1
  50%
  6.10
  Kopie dodáváné prostřednictvím eDDO
  https://www.nkp.cz/sluzby/edodo
  6.11 eBooks on Demand https://www.nkp.cz/sluzby/eod
  6.12 Podle předmětu a povahy objednávky se přičítají další poplatky a příplatky (např. poštovné (čl.24) , balné (čl. 17a 18), nosič dat (čl. 23), poplatky za manipulaci s historickými a konzervačními fondy (čl. 16 atd.)

  Rešeršní služby, exkurze


  7.1 Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
  7.2 Pro knihovníky a instituce z knihovnictví v Knihovně knihovnické literatury zdarma
  7.3 Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
  7.4 Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
  7.5 Dále se přičítají poplatky za tisk, kopie, resp. nosič dat, příp. balné a poštovné
  8 Exkurze pro studentské kolektivy (maximálně 30 účastníků) 500,-
  8.1
  • Pro knihovníky, studenty a instituce z knihovnictví
  zdarma

  Poplatky z prodlení, zástava a další poplatky a příplatky


  9 Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu - za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky
  9.1
  • za každou vypůjčenou knihovní jednotku
  5,-
  9.2
  • za každou knihovní jednotku mimořádné výpůjčky
  10,-
  9.3
  • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou meziknihovními službami
  10,-
  10 Poplatek za upomínku (doporučený dopis ředitele NK ČR) 70,-
  11 Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku) 200,-
  12 Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku), přičemž nevratná částka 100,- se vybírá při ohlášení ztráty výpůjčky 200,-
  13 Poplatek (nevratný) za oznámení o rezervaci knihovní jednotky (poštou, telefonicky) 15,-
  14 Finanční zástava – jako jistota splnění podmínek výpůjčky, stanovuje se individuálně a skládá se na konto NK ČR v Komerční bance minim. 400,-
  15 Poplatek za jedno užití reprografické kopie knihovní jednotky z historického nebo konzervačního fondu pro jiný účel než osobní potřebu (např. obrazová publikace, televizní pořad, film, pohlednice, propagační materiál):
  15.1 z historických fondů stanoví individuální smlouva
  15.2 z Národního konzervačního fondu a dalších konzervačních fondů za jednu stranu knihovní jednotky použité jako předloha, pokud nestanoví individuální smlouva jinak 100,-
  15.3 Poplatek je účtován i v případě, že byla kopie pořízena pomocí vlastního zařízení uživatele
  16 Manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických a konzervačních fondů při reprografických službách (neúčtuje se držitelům průkazu ZTP/P, ZTP, TP)
  16.1
  • 1 – 10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
  20,-
  16.2
  • 11 – 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
  100,-
  16.3
  • Nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
  500,-
  17 Poplatek za balné u mikrofilmu 70,-
  18 Poplatek za balné u ostatních zakázek 35,-
  19 Příplatek za neúplnou objednávku 20,-
  20 Příplatek za zhotovení výřezu 4,-
  21 Příplatek za přípravu předloh
  21.1
  • do 10 citací paušálně
  30,-
  21.2
  • za 11. a každou další citaci
  3,-
  22 Příplatky za expresní služby 50%
  23 Nosiče dat
  23.1
  • tisk na papír formátu A4 1 strana
  2,50
  23.2
  • CD včetně papírového obalu
  15,-
  23.3
  • DVD včetně papírového obalu
  30,-
  24 Poplatek za doručení se účtuje ve skutečné výši včetně pojistného
  25 Poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní hodnoty 500,-

  Obecná ustanovení

  26 Podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v úplném znění, je možné v odůvodněných případech (např. dražší materiál, větší pracnost, vyšší náklady, kopie z předloh, které nepocházejí z fondů NK ČR) dohodnout s uživatelem v daném případě smluvní cenu.
  27 U objednávek s předpokládaným souhrnným poplatkem ve výši nad 1000,- Kč se zpravidla vybírá záloha ve výši minimálně 50%
  28 Ceny reprografických produktů jsou uváděny včetně DPH


  Poplatky se účtují v celých korunách. Při úhradě v hotovosti se částka 0,50 Kč zaokrouhlí k nejbližšímu celému číslu směrem dolů.

  Zaokrouhluje se celková částka.

  Jana Huňová

  Vybrané položky ceníku

  čl.  1 - Registrační poplatek
  čl.  5 - Meziknihovní služby
  čl.  6 - Reprografické služby
  čl.  7 - Rešeršní služby, exkurze
  čl.  9 - Poplatky z prodlení