Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Získat knihu/kopie z jiné knihovny

Knihu nebo kopie z jiné knihovny

Dokumenty, které nejsou ve fondu Národní knihovny ČR (zdroje pro ověření naleznete v pravém sloupci), mohou registrovaní uživatelé NK ČR s platným čtenářským průkazem získat prostřednictvím meziknihovních služeb, a to:

 • z jiné knihovny v ČR
 • ze zahraničí (pokud se požadovaný dokument nenachází ve fondu žádné české knihovny)

Dostupnost dokumentů v jiných českých knihovnách lze ověřit v:

Pro objednání použijte záložku "MVS" v online katalogu Národní knihovny ČR - bázi NKC. Při vyplňování žádanky dodržujte prosím pravidla týkající se základních bibliografických údajů. O vyřízení objednávky budete informováni písemně (e-mailem, popř. poštou). Objednat lze jak výpůjčku celého dokumentu, tak kopii jeho části. Pro každý požadavek (např. každý jednotlivý článek/knihu) je nutné vyplnit samostatnou žádanku.

Pravidla objednávání dokumentů a jejich kopií z knihoven v ČR

Tato služba je bezplatná. V případě, že objednáváte kopie a vyřizující knihovna za ně účtuje poplatek, platíte účtovanou částku.

Výpůjčka bývá zpravidla absenční, pokud půjčující knihovna neurčí jinak. Výpůjční lhůtu určuje dodávající knihovna. O prodloužení výpůjčky je třeba požádat před uplynutím výpůjční lhůty (pokud není stanovena dodávající knihovnou lhůta zkrácená), a to e-mailem, telefonicky, osobně.

Kopie získané z ČR se koncovým uživatelům standardně dodávají tištěnou formou a v černobílé podobě.

 

Pravidla objednávání dokumentů a jejich kopií ze zahraničí

Jedná se o službu placenou, platba se provádí po dodání dokumentu nebo kopií. Poplatky činí:

 1. výpůjčka originálu dokumentu:
  • místo vydání Evropa mimo Velkou Británii - 250,- Kč za jednu kladně vyřízenou výpůjčku
  • místo vydání Velká Británie a mimo Evropu - 450,- Kč za jednu kladně vyřízenou výpůjčku
 2. kopie požadovaného dokumentu: 40,-Kč za každých i započatých 5 stran předlohy

Získaný dokument lze studovat pouze prezenčně ve studovnách NK ČR, kopie se zhotovují na samoobslužných kopírovacích strojích v budově NK ČR. O prodloužení výpůjčky je třeba požádat před uplynutím výpůjční lhůty (pokud není stanovena dodávající knihovnou lhůta zkrácená), a to e-mailem, telefonicky, osobně.

Kopie získané ze zahraničí se koncovým uživatelům standardně dodávají tištěnou formou a v černobílé podobě.

Standardní doba vyřízení mohou být až 3 měsíce. Pokud není objednávka do té doby kladně vyřízena, budete o této skutečnosti informováni a v případě zájmu si můžete dokument objednat znovu.

Kam se obrátit

Referenční centrum

Ověření dostupnosti
Další odkazy
 • Objednávka meziknihovních služeb
  >> záložka MVS v bázi NKC