Nacházíte se zde: Úvod Služby Předregistrace

Předregistrace

Předregistrace (a následně i vlastní registrace) je v Národní knihovně ČR určena pro osoby starší 15 let. Předregistrovat se můžete pomocí speciálního formuláře, který také naleznete v bázi NKC pod tlačítkem f-register.gif (menu Přihlášení > Registrovat se).

Na základě předregistrace je možné po dobu její platnosti:

  • objednávat prostřednictvím konta v bázi NKC vybrané dokumenty k prezenčnímu studiu ve studovnách NK ČR
  • objednávat prostřednictvím konta v bázi KKL vybrané dokumenty k prezenčnímu studiu v Knihovně knihovnické literatury
  • objednat počítač v Referenčním centru pro přístup k internetu, licencovaným databázím a dalším zdrojům
  • kontrolovat stav objednávek prostřednictvím Vašeho konta v bázi NKC

Studium objednaných dokumentů či využití počítačů Vám bude umožněno až po dokončení registrace v NK ČR.

Předregistrace neumožňuje:

  • zadávat požadavky na meziknihovní služby
  • využívat vzdálený přístup k online licencovaným zdrojům dostupným v NK ČR
  • objednávat dokumenty k absenční výpůjčce

Přihlašovací údaje (ID a heslo)  získané po vyplnění předregistračního formuláře jsou platné po dobu 7 kalendářních dnů. V průběhu této doby je nutné předregistraci osobně dokončit v NK ČR v  Hale služeb.  Pro dokončení registrace je nezbytné:

  • prokázat se v Hale služeb platným osobním dokladem totožnosti
  • vyplnit v Hale služeb papírový evidenční list
  • a uhradit roční poplatek za provedení registrace 100,- Kč (+ poplatek 10,- Kč za vystavení čtenářského průkazu)

Po dokončení registrace bude mít uživatel přístup ke službám NK ČR v plném rozsahu včetně absenčních výpůjček (v souladu s Knihovním řádem a Pravidly absenčního půjčování z fondu NK).

Předregistrace, které nebudou do 7 kalendářních dnů dokončeny, budou automaticky po překročení této lhůty smazány a objednané dokumenty vráceny zpět do skladu, zrušeny budou i případné rezervace počítače v Referenčním centru.

V případě dotazů k předregistraci se můžete obracet na Halu služeb (tel.: 221 663 248, e-mail: pujcovna.os@nkp.cz).