Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Hudebniny

  Hudebniny

  Jako hudebniny označujeme dokumenty zachycující hudbu v písemné podobě, rozlišujeme přitom hudební tisky a hudební rukopisy. Sbírku hudebnin spravuje Hudební oddělení, spolu s řadou dalších písemných dokumentů souvisejících s hudbou, jako jsou knihy o hudbě, odborné muzikologické časopisy, korespondence či libreta. Některé materiály související s hudbou se nacházejí rovněž v dalších sbírkách Národní knihovny.

  Sbírka hudebních tisků je soustavně budována od založení hudebního oddělení v roce 1923, kdy byly tištěné noty vyčleněny z ostatních fondů knihovny a získaly vlastní signaturu 59. Kromě soudobé produkce sbírka obsahuje také mnoho historických titulů z 19. a 18. století a ojediněle též starších, a to v celém spektru hudebních žánrů.

  Rozsahem menší sbírka rukopisných hudebnin obsahuje především dokumenty z 18.–20. století a její součástí je i několik relativně samostatných celků, k nimž patří například hudební sbírka kantorského rodu Strachotů, sbírka z kůru kostela v Kolči či sbírka kantorského rodu Hübnerů z Dlouhého Mostu.

  Samostatným kompletem je tzv. Mozartův památník, soubor pramenných dokumentů k životu a dílu Wolfganga Amadea Mozarta, stejně jako tištěných vydání a dobových opisů jeho skladeb.

  Doplňování

  Hudební tisky českého původu jsou doplňovány na základě povinného výtisku. Jejich druhý exemplář je uchováván Národním konzervačním fondem. Zahraniční hudebniny byly a jsou doplňovány výběrově prostřednictvím nákupů, výměn i darů, prioritou je oblast tzv. vážné hudby a hlavní důraz leží na partiturách a novodobých kritických edicích.

  Zpřístupnění

  Hudebniny jsou zpřístupňovány registrovaným uživatelům NK k prezenčnímu studiu ve studovně rukopisů a starých tisků (ORST). Tištěné hudebniny jsou evidovány v online katalogu, starší lístkový katalog hudebních tisků je dostupný také v naskenované podobě. Hudební rukopisy eviduje elektronická databáze hudebních pramenů RISM (sigla CZ-Pu), lístkový katalog hudebních rukopisů se nachází v Hudebním oddělení. Hudebniny není potřeba dopředu objednávat, expedice ze skladu probíhá bezprostředně po objednání u služby ve studovně. Digitalizované hudebniny jsou dostupné v databázi Manuscriptorium.

  Hudební tisky Studovna Hudebního oddělení - nyní studovna ORST
  (záznamy v online katalogu, objednat elektronicky)
  Hudební rukopisy Studovna Hudebního oddělení - nyní studovna ORST
  (RISM nebo lístkový katalog, objednat e-mailem na: oh@nkp.cz)
  Hudebniny v elektronické podobě Licencovaná databáze Music Online (Classical Scores Library)
  Různé elektronické hudební zdroje Oborová brána MUS